Oferta Stowarzyszenia "Przedsiębiorcy z wyboru"

Prezydent Miasta Dąbrowy Górniczej ogłasza, że Stowarzyszenie „Przedsiębiorcy z wyboru” złożyło ofertę na realizację zadania publicznego w trybie tzw.: małego grantu, czyli art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Realizacja zadania została uznana za celową. Do 07.11.2017 br. można zgłaszać uwagi do projektu.

 

Oferta organizacji pozarządowej o której mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz.U. z 2016r. poz. 1817 z późn. zm.) złożona na podstawie art. 19a przedmiotowej ustawy.

 

Organizacja: Stowarzyszenie „Przedsiębiorcy z wyboru”

 

Obszar: Przedsiębiorczość i rozwój gospodarczy

 

Tytuł zadania publicznego: „Dąbrowa Górnicza – miasto przedsiębiorcze z wyboru”

 

Data  opublikowania oferty:  31.10.2017 r.

 

Data  zakończenia  publikacji  - przyjmowanie uwag:  7.11.2017 r.

 

Wszelkie uwagi  dot. oferty należy kierować do Biura Rozwoju Miasta i Obsługi Inwestorów.

IV piętro, pokój 421.

tel. 32 295-69-90

e- mail: plelas@dabrowa-gornicza.pl