Oferta Uczniowskiego Klubu Sportowego Zagłębiak Tucznawa

Prezydent Miasta Dąbrowy Górniczej ogłasza, że Uczniowski Klub Sportowy Zagłębiak Tucznawa złożyło ofertę na realizację zadania publicznego w trybie tzw.: małego grantu, czyli art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Realizacja zadania została uznana za celową. Do 18.09.2017 r. można zgłaszać uwagi do projektu.

 

Oferta organizacji pozarządowej, o której mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz.U. z 2016r. poz. 1817 z późn. zm.) złożona na podstawie art. 19a przedmiotowej ustawy.

 

Organizacja:   Uczniowski Klub Sportowy Zagłębiak Tucznawa

 

Obszar: Upowszechnianie i rozwój sportu, turystyki i rekreacji .

 

Tytuł zadania publicznego : „Jesienne zmagania piłkarskich mistrzów”

 

Data  opublikowania  oferty :  11.09.2017r.

 

Data  zakończenia  publikacji  - przyjmowanie uwag :  18.09.2017r.,

 

Wszelkie uwagi  dot. oferty należy kierować  do Wydziału Kultury i Sportu.        

 

III piętro, pokój 302.

Nr Tel. 32 295 -96 93

e- mail: bbruzda@dabrowa-gornicza.pl