Oferta Uczniowskiego Klub Sportowego „Dąbrowiak”

Prezydent Miasta Dąbrowy Górniczej ogłasza, że Uczniowski Klub Sportowy „Dąbrowiak”  złożyło ofertę na realizację zadania publicznego w trybie tzw.: małego grantu, czyli art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Realizacja zadania została uznana za celową. Do 13.09.2017 r. można zgłaszać uwagi do projektu.

Oferta organizacji pozarządowej, o której mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz.U. z 2016r. poz. 1817 z późn. zm.) złożona na podstawie art. 19a przedmiotowej ustawy.

Organizacja: Uczniowski Klub Sportowy „Dąbrowiak”

Obszar: Upowszechnianie   i rozwój sportu , turystyki i rekreacji

Tytuł zadania publicznego: „Akademia minisiatkówki- program szkolenia minisiatkówki”

Data opublikowania oferty: 06.09.2017r.

Data zakończenia publikacji - przyjmowania uwag: 13.09.2017r.

Wszelkie uwagi dot. oferty należy kierować do Wydziału Kultury i Sportu

III piętro, pokój 302

nr Tel. 32 295 -96 93

e- mail: bbruzda@dabrowa-gornicza.pl