Oferta Stowarzyszenia Pszczelarzy

Prezydent Miasta Dąbrowy Górniczej ogłasza, że Stowarzyszenie Pszczelarzy w Dabrowie Górniczej złożyło ofertę na realizację zadania publicznego w trybie tzw.: małego grantu, czyli art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Realizacja zadania została uznana za celową. Do 04.04.2017 br. można zgłaszać uwagi do projektu.

Oferta organizacji pozarządowej, o której mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz.U. z 2016r. poz. 1817 z późn. zm.) złożona na podstawie art. 19a przedmiotowej ustawy.

Organizacja: Stowarzyszenie Pszczelarzy w Dąbrowie Górniczej.

Obszar: Ochrony środowiska, ekologii, ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego w 2017 r.

Tytuł zadania publicznego: Pszczela apokalipsa.

Data opublikowania oferty: 27.03.2017 r.

Data zakończenia publikacji - przyjmowania uwag: 04.04.2017r.

 

Wszelkie uwagi dot. oferty należy kierować do Wydziału Ekologii i Rolnictwa III piętro, pokój 125 nr tel. 32 295 67 18 e-mail: ekologia@dabrowa-gornicza.pl