Oferta Stowarzyszenia Krokus

Stowarzyszenie KROKUS z siedzibą w Dąbrowie Górniczej (41-303), ul. Tysiąclecia 6/277 złożyło ofertę na realizację zadania w trybie tzw.: małego grantu, czyli art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Realizacja zadania została uznana za celową. Do 18 lipca br. można zgłaszać uwagi do projektu.

 

Oferta organizacji pozarządowej, o której mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity Dz. U. z 2016r. poz. 239, z późn zm.) złożona na podstawie art. 19a przedmiotowej ustawy.

 

Organizacja: Stowarzyszenie KROKUS

Obszar: ochrony i promocji zdrowia

Tytuł zadania publicznego: „Integracja społeczna przez inwencję twórczą wolontariuszy”  

Data opublikowania oferty: 7 lipca 2016 r.

Data zakończenia publikacji - przyjmowania uwag: 18 lipca 2016 r.

 

Wszelkie uwagi dot. oferty należy kierować do Wydziału Zdrowia, Polityki Społecznej i Aktywizacji Zawodowej

Agnieszka Grobelna

II piętro, pokój 224

nr tel. 32 295 96 05

e-mail: agrobelna@dabrowa-gornicza.pl