Oferta Stowarzyszenia „NEURON” Pomocy Dzieciom i Osobom Niepełnosprawnym

Stowarzyszenie „NEURON” Pomocy Dzieciom i Osobom Niepełnosprawnym złożyło ofertę na realizację zadania publicznego w trybie tzw. małego grantu czyli art.19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Realizacja zadania została uznana za celową. Do dnia 13.07.2016r. można zgłaszać uwagi do projektu.

 

Organizacja: Stowarzyszenie „Neuron” Pomocy Dzieciom i Osobom Niepełnosprawnym

Obszar: Upowszechnianie i rozwój sportu, turystyki i rekreacji

Tytuł zadania publicznego: „Integracyjna wycieczka turystyczno – krajoznawcza dla mieszkańców Dąbrowy Górniczej w tym niepełnosprawnych z cyklu „Poznaj Swój Kraj”.

Data opublikowania oferty: 07.07.2016r.

Data zakończenia publikacji – przyjmowanie uwag: 13.07.2016r.

 

Wszelkie uwagi dot. oferty należy kierować do Wydziału Promocji Kultury i Sportu .

Iwona Bagińska

III piętro, pokój 328

nr tel. 32 295 96 93

e-mail: ibaginska@dabrowa-gornicza.pl