Oferta Uczniowskiego Klubu Sportowego "DART"

Uczniowski Klub Sportowy "DART" złożyła ofertę na realizację zadania publicznego w trybie tzw. małego granta czyli art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Realizacja zadania została uznana za celową. Do dnia 08.07.2016r. można zgłaszać uwagi do projektu.

 

Organizacja: Uczniowski Klub Sportowy "DART"

Obszar: Upowszechnianie i rozwój sportu, turystyki i rekreacji

Tytuł zadania publicznego: "Organizacja międzywojewódzkich imprez sportowych dla dzieci i młodzieży ze szkół specjalnych"

Data opublikowania oferty: 01.07.2016r.

Data zakończenia publikacji - przyjmowanie uwag: 08.07.2016r.

 

Wszystkie uwagi dotyczące oferty należy kierować do Wydziału Promocji, Kultury i Sportu. Iwona Bagińska III piętro,

pokój 328

nr tel. 32 295 96 93

e-mail: ibaginska@dabrowa-gornicza.pl