Oferta Fundacji Pracownia Badań i Innowacji Społecznych „Stocznia”

Fundacja Pracownia Badań i Innowacji Społecznych „Stocznia” złożyła ofertę na realizację zadania publicznego w trybie tzw. małego Granta czyli art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Realizacja zadania została uznana za celową.

 

Organizacja:  Fundacja Pracownia Badań i Innowacji Społecznych „Stocznia”

Obszar: Kultura i sztuka

Tytuł zadania publicznego: Wirtualna mapa na stulecie praw miejskich Dąbrowy Górniczej

Data opublikowania oferty: 8.06.2016

Data zakończenia publikacji: 16.06.2016

Wszystkie uwagi dotyczące oferty należy kierować do Wydziału Promocji, Kultury i Sportu

Jolanta Batugowska

III piętro, pokój 301
nr tel. 32 295 6798
e-mail: jbatugowska@dabrowa-gornicza.pl