Oferta Towarzystwa Sportów Obronnych "Muszkiet"

Towarzystwo Sportów Obronnych "Muszkiet" złożyło ofertę na realizację zadania publicznego w trybie tzw. małego granta czyli art.19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Realizacja zadania została uznana za celową. Do 14 czerwca br. można zgłaszać uwagi do projektu.

Organizacja: Towarzystwo Sportów Obronnych "Muszkiet"

Obszar: Upowszechnianie i rozwój sportu, turystyki i rekreacji

Tytuł zadania publicznego: "Młodzieżowa Liga Strzelecka"

Data opublikowania oferty: 07.06.2016r.

Data zakończenia publikacji - przyjmowanie uwag: 14.06.2016r.

 

Wszystkie uwagi dotyczące oferty należy kierować do Wydziału Promocji, Kultury i Sportu

Iwona Bagińska

III piętro, pokój 328

nr tel. 32 295 96 93

e-mail: ibagińska@dabrowa-gornicza.pl