Oferta Śląskiego Oddziału Wojewódzkigo Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków

Oferta Śląskiego Oddziału Wojewódzkiego Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków - Piknik sąsiedzki „Ze zdrowiem na Ty”

 

Śląski Oddział Wojewódzki Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków z siedzibą w Dąbrowie Górniczej (41-300), ul. Sienkiewicza 6A złożyło ofertę na realizację zadania w trybie tzw.: małego grantu, czyli art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Realizacja zadania została uznana za celową. Do 1 czerwca br. można zgłaszać uwagi do projektu.

 

Organizacja: Śląski Oddział Wojewódzki Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków

Obszar: ochrony i promocji zdrowia

Tytuł zadania publicznego: Piknik sąsiedzki „Ze zdrowiem na Ty”

Data opublikowania oferty: 25.05.2016 r.

Data zakończenia publikacji - przyjmowania uwag: 01.06.2016 r.

 

Wszelkie uwagi dot. oferty należy kierować do Wydziału Zdrowia, Polityki Społecznej i Aktywizacji Zawodowej

II piętro, pokój 224

nr tel. 32 295 96 05

e-mail: agrobelna@dabrowa-gornicza.pl