Niezbędna dokumentacja 2016

Możesz zapoznać się z:

1. PROGRAMEM WSPÓŁPRACY GMINY DĄBROWA GÓRNICZA Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ INNYMI PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO NA ROK 2016 (zobacz)

2. Zasady przyznawania i rozliczania dotacji z budżetu gminy Dąbrowa Górnicza: Zarządzenie i załącznik.

3. Naborem przedstawicieli organizacji pozarządowych do prac w komisjach konkursowych oceniających oferty złożone w konkursie na dofinansowanie projektów w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (zobacz).

4. Samouczek dotacyjny (zobacz).

5. Arkuszem pomocniczym do planowania budżetu (zobacz).

6. Sprawozdaniem (zobacz) oraz drukiem przygotowanym przez Biuro Organizacji Pozarządowych (zobacz)

7. Kartą oceny projektów (zobacz).

8. Drukiem oferty (zobacz) oraz drukiem przygotowanym przez Biuro Organizacji Pozarządowych (zobacz).

9. Protokołem uzgodnień (zobacz) oraz drukiem przygotowanym przez Biuro Organizacji Pozarządowych (zobacz).

10. ZARZĄDZENIE Nr 700.2015 Prezydenta Miasta Dąbrowy Górniczej z dnia 10 grudnia 2015 r. w sprawie: powołania komisji konkursowych do przeprowadzenia i rozstrzygnięcia otwartych konkursów ofert na dotacje z budżetu Gminy Dąbrowa Górnicza na realizację zadań własnych gminy i powiatu w 2016 roku. (zobacz)