Niezbędna dokumentacja 2015

Możesz zapoznać się z:

1. PROGRAMEM WSPÓŁPRACY GMINY DĄBROWA GÓRNICZA Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ INNYMI PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO NA ROK 2015 (zobacz)

2. Zasady przyznawania i rozliczania dotacji z budżetu gminy Dąbrowa Górnicza: Zarządzenie i załącznik

3. Naborem przedstawicieli organizacji pozarządowych do prac w komisjach konkursowych oceniających oferty złożone w konkursie na dofinansowanie projektów w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (zobacz)

4. Arkuszem pomocniczym do planowania budżetu (zobacz).

5. Sprawozdaniem (zobacz).

6. Kartą oceny projektów (zobacz).

7. Drukiem oferty (zobacz) oraz drukiem przygotowanym przez Biuro Organizacji Pozarządowych (zobacz).

8. Protokołem uzgodnień (zobacz)