Oferta Spółdzielni Socjalnej GreenGo - projekt artystyczny INDUSTRIADA 2014 - Koncert "Dźwięki Postindustrialne"

Spółdzielnia Socjalna GreenGo złożyło ofertę na realizację zadania publicznego w trybie tzw.: małego grantu, czyli art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Realizacja zadania została uznana za celową. Do 6 maja br. można zgłaszać uwagi do projektu.

Oferta organizacji pozarządowej o której mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz. U. z 2010r., Nr 234 poz. 1536 z późn zm.) złożona na podstawie art. 19a przedmiotowej ustawy.

  • Organizacja: Spółdzielnia Socjalna GreenGo
  • Obszar: art.4 pkt 16: ochrony kultury, sztuki, dóbr kultury i dziedzictwa narodowego
  • Tytuł zadania publicznego: projekt artystyczny INDUSTRIADA 2014 - Koncert "Dźwięki Postindustrialne"
  • Data opublikowania oferty: 29.04.2014 r.
  • Data zakończenia publikacji - przyjmowania uwag: 06.05.2014r.

Wszelkie uwagi dot. oferty należy kierować do Wydziału Promocji Kultury i Sportu
III piętro, pokój 301
nr tel. 32 295 69 52
e-mail: jbatugowska@dabrowa-gornicza.pl