Oferta Stowarzyszenia Ziemia i My Centrum Edukacji Ekologicznej - Natura2000 za progiem - ekologia dla młodzieży

Stowarzyszenie Ziemia i My Centrum Edukacji Ekologicznej złożyło ofertę na realizację zadania publicznego w trybie tzw.: małego grantu, czyli art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Realizacja zadania została uznana za celową. Do 2 maja 2014 br. można zgłaszać uwagi do projektu.

Oferta organizacji pozarządowej o której mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz. U. z 2010r., Nr 234 poz. 1536 z późn zm.) złożona na podstawie art. 19a przedmiotowej ustawy.

  • Organizacja: Stowarzyszenie Ziemia i My Centrum Edukacji Ekologicznej
  • Obszar: Ochrony środowiska, ekologii, ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego w 2014 r.
  • Tytuł zadania publicznego: Natura2000 za progiem - ekologia dla młodzieży
  • Data opublikowania oferty: 25.04.2014 r.
  • Data zakończenia publikacji - przyjmowania uwag: 02.05.2014r.

Wszelkie uwagi dot. oferty należy kierować do Wydziału Ekologii i Rolnictwa
III piętro, pokój 125
nr tel. 32 295 67 18
e-mail: ekologia@dabrowa-gornicza.pl