Oferta Stowarzyszenia Promocji Dzielnicy Strzemieszyce - Dni Kultury w Strzemieszycach

Stowarzyszenie Promocji Dzielnicy Strzemieszyce złożyło ofertę na realizację zadania publicznego w trybie tzw.: małego grantu, czyli art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Realizacja zadania została uznana za celową. Do 7 kwietnia br. można zgłaszać uwagi do projektu.

Oferta organizacji pozarządowej o której mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz. U. z 2010r., Nr 234 poz. 1536 z późn zm.) złożona na podstawie art. 19a przedmiotowej ustawy.

  • Organizacja: Stowarzyszenie Promocji Dzielnicy Strzemieszyce  
  • Obszar: art.4 pkt 16: ochrony kultury, sztuki, dóbr kultury i dziedzictwa narodowego
  • Tytuł zadania publicznego: Dni Kultury w Strzemieszycach
  • Data opublikowania oferty: 31.03.2014 r.
  • Data zakończenia publikacji - przyjmowania uwag: 07.04.2014 r.

Wszelkie uwagi dot. oferty należy kierować do Wydziału Promocji Kultury i Sportu

III piętro, pokój 328
nr tel. 32 295 96 48
e-mail: aboruszewska-stachura@dabrowa-gornicza.pl