Oferta Uczniowskiego Klubu Sportowego Dropshot - Usportowienie dzieci i młodzieży z terenu miasta Dąbrowy Górniczej w zakresie tenisa ziemnego

Oferta Uczniowskiego Klubu Sportowego Dropshot - Usportowienie dzieci i młodzieży z terenu miasta Dąbrowy Górniczej w zakresie tenisa ziemnego - zajęcia szkoleniowe wraz z organizacją rywalizacji sportowej w ramach grup trenujących

Uczniowski Klub Sportowy Dropshot złożył ofertę na realizację zadania publicznego w trybie tzw.: małego grantu, czyli art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Realizacja zadania została uznana za celową. Do 24 lutego br. można zgłaszać uwagi do projektu.

Oferta organizacji pozarządowej o której mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz. U. z 2010r., Nr 234 poz. 1536 z późn zm.) złożona na podstawie art. 19a przedmiotowej ustawy.

  • Organizacja: Uczniowski Klub Sportowy Dropshot
  • Obszar: upowszechniania i rozwoju sportu, turystyki i rekreacji
  • Tytuł zadania publicznego: Usportowienie dzieci i młodzieży z terenu miasta Dąbrowy Górniczej w zakresie tenisa ziemnego - zajęcia szkoleniowe wraz z organizacją rywalizacji sportowej w ramach grup trenujących
  • Data opublikowania oferty: 17 lutego 2014 r.
  • Data zakończenia publikacji - przyjmowania uwag: 24 lutego 2014 r.

Wszelkie uwagi dot. oferty należy kierować do Wydziału Promocji, Kultury i Sportu
III piętro, pokój 328
nr telefonu: 32 295 68 51
e-mail: gdebowska@dabrowa-gornicza.pl