Oferta Stowarzyszenia „NEURON” Pomocy Dzieciom i Osobom Niepełnosprawnym

Oferta Stowarzyszenia „NEURON” Pomocy Dzieciom i Osobom Niepełnosprawnym - Integracyjna wycieczka turystyczno – krajoznawcza dla mieszkańców Dąbrowy Górniczej w tym niepełnosprawnych z cyklu „Poznaj Swój Kraj”.

 

Stowarzyszenie „NEURON” Pomocy Dzieciom i Osobom Niepełnosprawnym złożył ofertę na realizację zadania publicznego w trybie tzw.: małego grantu czyli art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, Realizacja zadania została uznana za celową. Do dnia 06.08.2015br. można zgłaszać uwagi do projektu.

 

Organizacja: Stowarzyszenie „NEURON” Pomocy Dzieciom i Osobom Niepełnosprawnym

Obszar: Upowszechnianie i rozwój sportu, turystyki i rekreacji  

Tytuł zadania  publicznego: Integracyjna wycieczka turystyczno – krajoznawcza dla mieszkańców Dąbrowy Górniczej w tym niepełnosprawnych z cyklu „Poznaj Swój Kraj”.

Data opublikowania oferty: 28.07.2015r.

Data zakończenia  publikacji – przyjmowanie uwag: 06.08.2015r.

Wszelkie uwagi dot. oferty należy kierować do Wydziału Promocji Kultury i Sportu.  
III  piętro, pokój 328
Nr tel. 32 295 9 693
e-mail:ibaginska@dabrowa-gornicza.pl