Oferta Stowarzyszenia CIVITAS

Oferta Stowarzyszenia CIVITAS – projekt „Aktywuj się”

 

Stowarzyszenie CIVITAS złożyło ofertę na realizację zadania publicznego w trybie tzw.: małego grantu, czyli art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Realizacja zadania została uznana za celową. Do 9 lipca br. można zgłaszać uwagi do projektu.

 

Organizacja: Stowarzyszenie CIVITAS

Obszar:  kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego

Tytuł zadania publicznego:   „Aktywuj się”

Data opublikowania oferty: 02.07.2015r.

Data zakończenia publikacji - przyjmowania uwag: 09.07.2015 r.

Wszelkie uwagi dot. oferty należy kierować do Wydziału Promocji Kultury i Sportu

III piętro, pokój 328
nr tel.  32 295 66 48
e-mail: aboruszewska-stachura@dabrowa-gornicza.pl