Oferta Towarzystwa Przyjaciół Dąbrowy Górniczej

Oferta Towarzystwa Przyjaciół Dąbrowy Górniczej – organizacja VIII Metropolitalnego Święta Rodziny w Dąbrowie Górniczej

 

Towarzystwo Przyjaciół Dąbrowy Górniczej złożyło ofertę na realizację zadania publicznego
w trybie tzw.: małego grantu, czyli art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Realizacja zadania została uznana za celową. Do 6 maja br. można zgłaszać uwagi do projektu.

 

Organizacja: Towarzystwo Przyjaciół Dąbrowy Górniczej

Obszar: kultura i sztuka

Tytuł zadania publicznego: VIII Metropolitalne Święto Rodziny w Dąbrowie Górniczej

Data opublikowania oferty: 29.04.2015 r.

Data zakończenia publikacji - przyjmowania uwag: 06.05.2015 r.

Wszelkie uwagi dot. oferty należy kierować do Wydziału Promocji Kultury i Sportu

 
III piętro, pokój 301
nr tel. 32 295 6798
e-mail: zpielgrzym@dabrowa-gornicza.pl