Oferta Stowarzyszenia Pozytywnie Zakręceni

Oferta Stowarzyszenia Pozytywnie Zakręceni – stworzenie Szkoły Rowerowej, czyli nauka jak bezpiecznie jeździć na rowerze.

 

Stowarzyszenie Pozytywnie Zakręceni złożyło ofertę na realizację zadania publicznego
w trybie tzw.: małego grantu, czyli art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Realizacja zadania została uznana za celową. Do 4 maja br. można zgłaszać uwagi do projektu.Organizacja: Stowarzyszenie Pozytywnie Zakręceni

Obszar: Upowszechnianie i rozwój sportu, turystyki i rekreacji

Tytuł zadania publicznego: „Szkoła rowerowa, czyli jak bezpiecznie jeździć na rowerze”

Data opublikowania oferty: 27.04.2015 r.

Data zakończenia publikacji - przyjmowania uwag: 04.05.2015 r.

Wszelkie uwagi dot. oferty należy kierować do Wydziału Promocji Kultury i Sportu


III piętro, pokój 328
nr tel. 32 295 6 851
e-mail: gdebowska@dabrowa-gornicza.pl