Oferta Klub Sportowy "Rekiny Łęknice"

Oferta Uczniowskiego Klubu Sportowego "Rekiny Łęknice" - organizacja dla dzieci programu nauki pływania pod hasłem "Pływam jak rekin".

Uczniowski Klub Sportowy „Rekiny-Łęknice” złożył ofertę na realizację zadania publicznego w trybie tzw.: małego grantu, czyli art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Realizacja zadania została uznana za celową. Do 10 marca br. można zgłaszać uwagi do projektu.

 

Organizacja: Uczniowski Klub Sportowy „Rekiny-Łęknice”

Obszar: Upowszechnianie i rozwój sportu, turystyki i rekreacji

Tytuł zadania publicznego: Organizacja dla dzieci programu nauki pływania pod hasłem „Pływam jak rekin” przez UKS „Rekiny-Łeknice”

Data opublikowania oferty: 03.03.2015 r.

Data zakończenia publikacji - przyjmowania uwag: 10.03.2015 r.

Wszelkie uwagi dot. oferty należy kierować do Wydziału Promocji Kultury i Sportu

 
III piętro, pokój 328
nr tel. 32 295 9 6 93
e-mail: ibaginska@dabrowa-gornicza.pl