Wyniki konkursów 2022

Niezbędna dokumentacja konkursowa:

1. PROGRAMEM WSPÓŁPRACY GMINY DĄBROWA GÓRNICZA Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ INNYMI PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO NA ROK 2022 (zobacz).

2. Zasady przyznawania i rozliczania dotacji z budżetu gminy Dąbrowa Górnicza: Zarządzenie i załącznik.

3. Sprawozdaniem (zobacz).

4. Kartą oceny projektów skaładanych papierowo (zobacz).

5. Kartą oceny projektów skaładanych za pomocą elektronicznej platformy (zobacz).

6. Drukiem oferty (zobacz).

7. Loga - Urzędu Miejskiego w Dąbrowie Górniczej oraz Gminy Dąbrowa Górnicza (zobacz).


Ogłoszenie Nr 24

obszar: KULTURA I SZTUKA

wyniki oceny formalnej: zobacz wyniki na BIP

wyniki oceny merytorycznej: konkurs rozstrzygnięto - zobacz wyniki na BIP


Ogłoszenie Nr 23

obszar: KULTURA I SZTUKA

wyniki oceny formalnej: zobacz wyniki na BIP

wyniki oceny merytorycznej: konkurs rozstrzygnięto - zobacz wyniki na BIP


Ogłoszenie Nr 22

obszar: UPOWSZECHNIANIE I ROZWÓJ SPORTU, TURYSTYKI I REKREACJI

wyniki oceny formalnej: zobacz wyniki na BIP

wyniki oceny merytorycznej: konkurs rozstrzygnięto - zobaczy wyniki na BIP


Ogłoszenie Nr 21

obszar: UPOWSZECHNIANIE I ROZWÓJ SPORTU, TURYSTYKI I REKREACJI

wyniki oceny formalnej: zobacz wyniki na BIP

wyniki oceny merytorycznej: konkurs rozstrzygnięto - zobaczy wyniki na BIP


Ogłoszenie Nr 20

obszar: POMOC SPOŁECZNA

wyniki oceny formalnej: zobacz wyniki na BIP

wyniki oceny merytorycznej: konkurs rozstrzygnięto - zobacz wyniki na BIP


Ogłoszenie Nr 19

obszar: UPOWSZECHNIANIE I ROZWÓJ SPORTU, TURYSTYKI I REKREACJI

wyniki oceny formalnej: zobacz wyniki na BIP

wyniki oceny merytorycznej: konkurs rozstrzygnięto - zobaczy wyniki na BIP


Ogłoszenie Nr 18

obszar: UPOWSZECHNIANIE I ROZWÓJ SPORTU, TURYSTYKI I REKREACJI

wyniki oceny formalnej: zobacz wyniki na BIP

wyniki oceny merytorycznej: konkurs rozstrzygnięto - zobaczy wyniki na BIP


Ogłoszenie Nr 17

obszar: KULTURA I SZTUKA

wyniki oceny formalnej: zobacz wyniki na BIP

wyniki oceny merytorycznej: konkurs rozstrzygnięto - zobaczy wyniki na BIP


Ogłoszenie Nr 16

obszar: POMOC SPOŁECZNA

wyniki oceny formalnej: zobacz wyniki na BIP

wyniki oceny merytorycznej: konkurs rozstrzygnięto - zobaczy wyniki na BIP


Ogłoszenie Nr 15

obszar: UPOWSZECHNIANIE I ROZWÓJ SPORTU, TURYSTYKI I REKREACJI

wyniki oceny formalnej: zobacz wyniki na BIP

wyniki oceny merytorycznej: konkurs rozstrzygnięto - zobaczy wyniki na BIP


Ogłoszenie Nr 14

obszar: EKOLOGII I OCHRONY ŚRODOWISKA

wyniki oceny formalnej: zobacz wyniki na BIP

wyniki oceny merytorycznej: konkurs rozstrzygnięto - zobaczy wyniki na BIP

 


Ogłoszenie Nr 13

obszar: KULTURA I SZTUKA/PROMOCJA MIASTA

wyniki oceny formalnej: zobacz wyniki na BIP

wyniki oceny merytorycznej: konkurs rozstrzygnięto - zobaczy wyniki na BIP


Ogłoszenie Nr 12

obszar: REWITALIZACJA

wyniki oceny formalnej: zobacz wyniki na BIP

wyniki oceny merytorycznej: konkurs rozstrzygnięto - zobaczy wyniki na BIP


Ogłoszenie Nr 11

obszar: EKOLOGIA I OCHRONA ŚRODOWISKA

wyniki oceny formalnej: zobacz wyniki na BIP

wyniki oceny merytorycznej: konkurs rozstrzygnięto - zobaczy wyniki na BIP


Ogłoszenie Nr 10

obszar: OŚWIATA I WYCHOWANIE

wyniki oceny formalnej: zobacz wyniki na BIP

wyniki oceny merytorycznej: konkurs rozstrzygnięto - zobaczy wyniki na BIP


Ogłoszenie Nr 9

obszar: UPOWSZECHNIANIE I ROZWÓJ SPORTU, TURYSTYKI I REKREACJI

wyniki oceny formalnej: zobacz wyniki na BIP

wyniki oceny merytorycznej: konkurs rozstrzygnięto - zobaczy wyniki na BIP


Ogłoszenie Nr 8

obszar: UPOWSZECHNIANIE I ROZWÓJ SPORTU, TURYSTYKI I REKREACJI

wyniki oceny formalnej: zobacz wyniki na BIP

wyniki oceny merytorycznej: konkurs rozstrzygnięto - zobaczy wyniki na BIP


Ogłoszenie Nr 7

obszar: KULTURA I SZTUKA/PROMOCJA MIASTA

wyniki oceny formalnej: zobacz wyniki na BIP

wyniki oceny merytorycznej: konkurs rozstrzygnięto - zobaczy wyniki na BIP


Ogłoszenie Nr 6

obszar: KULTURA I SZTUKA

wyniki oceny formalnej: zobacz wyniki na BIP

wyniki oceny merytorycznej: konkurs rozstrzygnięto - zobaczy wyniki na BIP


Ogłoszenie Nr 5

obszar: PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I ROZWOJU GOSPODARCZEGO

wyniki oceny formalnej: zobacz wyniki na BIP

wyniki oceny merytorycznej: konkurs rozstrzygnięto - zobaczy wyniki na BIP


Ogłoszenie Nr 4

obszar: WSPIERANIA RODZINY I SYSTEMU PIECZY ZASTĘPCZEJ

wyniki oceny formalnej: zobacz wyniki na BIP

wyniki oceny merytorycznej: konkurs rozstrzygnięto - zobaczy wyniki na BIP


Ogłoszenie Nr 3

obszar: POMOC SPOŁECZNA

wyniki oceny formalnej: zobacz wyniki na BIP

wyniki oceny merytorycznej: konkurs rozstrzygnięto - zobaczy wyniki na BIP


Ogłoszenie Nr 2

obszar: PRZECIWDZIAŁANIA PATOLOGIOM SPOŁECZNYM I PROFILAKTYKI UZALEŻNIEŃ

wyniki oceny formalnej: zobacz wyniki na BIP

wyniki oceny merytorycznej: konkurs rozstrzygnięto - zobaczy wyniki na BIP


Ogłoszenie Nr 1

obszar: UDZIELANIA NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ ORAZ ZWIĘKSZANIA ŚWIADOMOŚCI PRAWNEJ SPOŁECZEŃSTWA

wyniki oceny formalnej: zobacz wyniki na BIP

wyniki oceny merytorycznej: konkurs rozstrzygnięto - zobaczy wyniki na BIP