Wyniki konkursów 2020

Niezbędna dokumentacja konkursowa:

1. PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY DĄBROWA GÓRNICZA Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ INNYMI PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO NA ROK 2020 (zobacz).

2. Zasady przyznawania i rozliczania dotacji z budżetu gminy Dąbrowa Górnicza: Zarządzenie i załącznik.

3. Sprawozdanie (zobacz).

4. Karta oceny projektów (zobacz).

5. Druk oferty (zobacz).

6. Loga - Urzędu Miejskiego w Dąbrowie Górniczej oraz Gminy Dąbrowa Górnicza (zobacz).


Ogłoszenie Nr 18

obszar: POMOCY SPOŁECZNEJ

wyniki oceny formalnej: zobacz wyniki na BIP

wyniki oceny merytorycznej: konkurs rozstrzygnięto - zobacz wyniki na BIP


Ogłoszenie Nr 17

obszar: UPOWSZECHNIANIA SPORTU TURYSTYKI I REKREACJI

wyniki oceny formalnej: zobacz wyniki na BIP

wyniki oceny merytorycznej: konkurs rozstrzygnięto - zobacz wyniki na BIP

 


Ogłoszenie Nr 16

obszar: KULTURY I SZTUKI

wyniki oceny formalnej: zobacz wyniki na BIP

wyniki oceny merytorycznej: konkurs rozstrzygnięto - zobacz wyniki na BIP


Ogłoszenie Nr 15

obszar: działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych

Informacja o konkursie


Ogłoszenie Nr 14

obszar: POMOCY SPOŁECZNEJ

Informacja o konkursie


Ogłoszenie 13

obszar: Upowszechniania wiedzy i umiejętności na rzecz obronności oraz ratownictwa i ochrony ludności

wyniki oceny formalnej: zobacz wyniki na BIP

wyniki oceny merytorycznej: konkurs rozstrzygnięto - zobacz wyniki na BIP


Ogłoszenie Nr 12

obszar: upowszechniania i rozwoju sportu, turystyki i rekreacji

odstąpienie od rozstrzygnięcia


Ogłoszenie Nr 11

obszar: KULTURA I SZTUKA

odstąpienie od rozstrzygnięcia


Ogłoszenie Nr 10

obszar: PRZECIWDZIAŁANIA PATOLOGIOM SPOŁECZNYM I PROFILAKTYKI UZALEŻNIEŃ

wyniki oceny formalnej: zobacz wyniki na BIP

wyniki oceny merytorycznej: konkurs rozstrzygnięto - zobacz wyniki na BIP


Ogłoszenie Nr 9

obszar: POMOCY SPOŁECZNEJ

wyniki oceny formalnej: zobacz wyniki na BIP

wyniki oceny merytorycznej: konkurs rozstrzygnięto - zobacz wyniki na BIP


Ogłoszenie Nr 8

obszar: PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I ROZWOJU GOSPODARCZEGO

wyniki oceny formalnej: zobacz wyniki na BIP

wyniki oceny merytorycznej: konkurs rozstrzygnięto - zobacz wyniki na BIP


Ogłoszenie Nr 7

obszar: WSPIERANIA RODZINY I SYSTEMU PIECZY ZASTĘPCZEJ

wyniki oceny formalnej: zobacz wyniki na BIP

wyniki oceny merytorycznej: konkurs rozstrzygnięto - zobacz wyniki na BIP


Ogłoszenie Nr 6

obszar: UPOWSZECHNIANIA SPORTU TURYSTYKI I REKREACJI

wyniki oceny formalnej: zobacz wyniki na BIP

wyniki oceny merytorycznej: konkurs rozstrzygnięto - zobacz wyniki na BIP


Ogłoszenie Nr 5

obszar: KULTURY I SZTUKI

wyniki oceny formalnej: zobacz wyniki na BIP

wyniki oceny merytorycznej: konkurs rozstrzygnięto - zobacz wyniki na BIP


Ogłoszenie Nr 4

obszar: PROMOCJI MIASTA

wyniki oceny formalnej: zobacz wyniki na BIP

wyniki oceny merytorycznej: konkurs rozstrzygnięto - zobacz wyniki na BIP


Ogłoszenie Nr 3

obszar: Ochrony środowiska, ekologii, ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego

wyniki oceny formalnej: zobacz wyniki na BIP

wyniki oceny merytorycznej: konkurs rozstrzygnięto - zobacz wyniki na BIP


Ogłoszenie Nr 2

obszar: OŚWIATY I WYCHOWANIA

wyniki oceny formalnej: zobacz wyniki na BIP

wyniki oceny merytorycznej: konkurs rozstrzygnięto - zobacz wyniki na BIP


Ogłoszenie Nr 1

obszar: UPOWSZECHNIANIA WIEDZY I UMIEJĘTNOŚCI NA RZECZ OBRONNOŚCI ORAZ RATOWNICTWA I OCHRONY LUDNOŚCI

wyniki oceny formalnej: zobacz wyniki na BIP

wyniki oceny merytorycznej: konkurs rozstrzygnięto - zobacz wyniki na BIP


„Organizowanie i prowadzenie działań profilaktycznych dla osób bezdomnych w zakresie uzależnień od alkoholu, środków odurzających, nowych substancji psychoaktywnych oraz od innych uzależnień

wyniki oceny formalnej: zobacz wyniki na BIP

wyniki oceny merytorycznej: konkurs rozstrzygnięto - zobacz wyniki na BIP


„Organizowanie i prowadzenie działań profilaktycznych dla rodzin zastępczych wraz z ich podopiecznymi oraz kandydatów na rodziny zastępcze w zakresie uzależnień od alkoholu, środków odurzających, nowych substancji psychoaktywnych oraz od innych uzależnień”

wyniki oceny formalnej: zobacz wyniki na BIP

wyniki oceny merytorycznej: konkurs rozstrzygnięto - zobacz wyniki na BIP

 

 


„Organizowanie i prowadzenie działań na rzecz wspierania trzeźwienia oraz abstynencji osób uzależnionych od alkoholu oraz członków ich rodzin – II nabór”

wyniki oceny formalnej: zobacz wyniki na BIP

wyniki oceny merytorycznej: konkurs rozstrzygnięto - zobacz wyniki na BIP

 


„Organizowanie i prowadzenie działań profilaktycznych i terapeutycznych dla dzieci i młodzieży używających szkodliwie oraz uzależnionych od środków odurzających i innych środków psychoaktywnych oraz wobec członków ich rodzin”

wyniki oceny formalnej: zobacz wyniki na BIP

wyniki oceny merytorycznej: konkurs rozstrzygnięto - zobacz wyniki na BIP