Wyniki konkursów 2017

Niezbędna dokumentacja:

1. PROGRAMEM WSPÓŁPRACY GMINY DĄBROWA GÓRNICZA Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ INNYMI PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO NA ROK 2017 (zobacz)

2. Zasady przyznawania i rozliczania dotacji z budżetu gminy Dąbrowa Górnicza: Zarządzenie i załącznik.

3. Naborem przedstawicieli organizacji pozarządowych do prac w komisjach konkursowych oceniających oferty złożone w konkursie na dofinansowanie projektów w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (zobacz).

4. Samouczek dotacyjny (zobacz).

5. Sprawozdaniem (zobacz).

6. Kartą oceny projektów (zobacz).

7. Drukiem oferty (zobacz).

8. Loga - Urzędu Miejskiego w Dąbrowie Górniczej oraz Gminy Dąbrowa Górnicza (zobacz).

9. ZARZĄDZENIE Nr 1392.2016 Prezydenta Miasta Dąbrowy Górniczej z dnia 21 listopada 2016 r. w sprawie: powołania komisji konkursowych do przeprowadzenia i rozstrzygnięcia otwartych konkursów ofert na dotacje z budżetu Gminy Dąbrowa Górnicza na realizację zadań własnych gminy i powiatu w 2017 roku. (zobacz)


Ogłoszenie nr 16

Obszar: PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I ROZWOJU GOSPODARCZEGO

ocena formalna: działanie 1.1 zobacz wyniki na BIP, działanie 1.2 zobacz wyniki na BIP

ocena merytoryczna - konkurs rozstrzygnięty - działanie 1.1 zobacz wyniki na BIP, działanie 1.2 zobacz wyniki na BIP


Ogłoszenie nr 15

Obszar: UPOWSZECHNIANIA WIEDZY I UMIEJĘTNOŚCI NA RZECZ OBRONNOŚCI ORAZ RATOWNICTWA I OCHRONY LUDNOŚCI

ocena formalna: zobacz wyniki na BIP

ocena merytoryczna - konkurs rozstrzygnięty - zobacz wyniki na BIP


Ogłoszenie nr 14

Obszar: PRZECIWDZIAŁANIA PATOLOGIOM SPOŁECZNYM I PROFILAKTYKI UZALEŻNIEŃ

ocena formalna: zobacz wyniki na BIP

ocena merytoryczna - konkurs rozstrzygnięty - zobacz wyniki na BIP


Ogłoszenie nr 13

Obszar: KULTURA I SZTUKA

ocena formalna: zobacz wyniki na BIP

ocena merytoryczna - konkurs rozstrzygnięty - zobacz wyniki na BIP


Ogłoszenie nr 12

Obszar: REWITALIZACJI I ROZWOJU MIASTA

ocena formalna: zobacz wyniki na BIP


Ogłoszenie nr 11

Obszar: PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I ROZWOJU GOSPODARCZEGO

ocena formalna: zobacz wyniki na BIP

ocena merytoryczna - konkurs rozstrzygnięty - zobaczy wyniki na BIP


Ogłoszenie nr 10

Obszar: PRZECIWDZIAŁANIA PATOLOGIOM SPOŁECZNYM I PROFILAKTYKI UZALEŻNIEŃ

ocena formalna: zobacz wyniki na BIP

ocena merytoryczna - konkurs rozstrzygnięty - zobaczy wyniki na BIP


Ogłoszenie nr 9

Obszar: POMOCY SPOŁECZNEJ

ocena formalna: zobacz wyniki na BIP

ocena merytoryczna - konkurs rozstrzygnięty - zobacz wyniki na BIP


Ogłoszenie nr 8

Obszar: OŚWIATA I WYCHOWANIE

ocena formalna: zobacz wyniki na BIP

ocena merytoryczna - konkurs rozstrzygnięty - zobaczy wyniki na BIP


Ogłoszenie nr 7

Obszar: UPOWSZECHNIANIA WIEDZY I UMIEJĘTNOŚCI NA RZECZ OBRONNOŚCI ORAZ RATOWNICTWA I OCHRONY LUDNOŚCI

ocena formalna: zobacz wyniki na BIP

ocena merytoryczna - konkurs rozstrzygnięty - zobaczy wyniki na BIP


Ogłoszenie nr 6A

Obszar: UPOWSZECHNIANIA  I ROZWOJU SPORTU, TURYSTYKI I  REKREACJI

ocena formalna: zobacz wyniki na BIP

ocena merytoryczna - konkurs rozstrzygnięty - zobaczy wyniki na BIP


Ogłoszenie nr 6

Obszar: OCHRONY ŚRODOWISKA, EKOLOGII, OCHRONY ZWIERZĄT ORAZ OCHRONY DZIEDZICTWA PRZYRODNICZEGO

ocena formalna: zobacz wyniki na BIP

ocena merytoryczna - konkurs rozstrzygnięty - zobacz wyniki na BIP


Ogłoszenie nr 5

Obszar: PRZECIWDZIAŁANIA PATOLOGIOM SPOŁCZNYM I PROFILAKTYKI UZALEŻNIEŃ

ocena formalna: zobacz wyniki na BIP

ocena merytoryczna - konkurs rozstrzygnięty - zobacz wyniki na BIP


Ogłoszenie nr 4

Obszar: POMOCY SPOŁECZNEJ

ocena formalna: zobacz wyniki na BIP

ocena merytoryczna - konkurs rozstrzygnięty - zobacz wyniki na BIP


Ogłoszenie nr 3

Obszar: KULTURY I SZTUKI

ocena formalna: zobacz wyniki na BIP

ocena merytoryczna - konkurs rozstrzygnięty - zobacz wyniki na BIP


Ogłoszenie nr 2

Obszar: PROMOCJI MIASTA

ocena formalna: zobacz wyniki na BIP

ocena merytoryczna - konkurs rozstrzygnięty - zobacz wyniki na BIP


Ogłoszenie nr 1

Obszar: UPOWSZECHNIANIA  I ROZWOJU SPORTU, TURYSTYKI I  REKREACJI

ocena formalna: zobacz wyniki na BIP

ocena merytoryczna - konkurs rozstrzygnięto - zobacz wyniki na BIP


Ogłoszenie konkursowe na realizację w 2017 roku zadania publicznego pn. program profilaktyki uzależnień od alkoholu i środków psychoaktywnych realizowany w klubie integracyjno – terapeutycznym dla osób z niepełnosprawnością

ocena formalna: zobacz wyniki

ocena merytoryczna: zobacz wyniki


Ogłoszenia konkursu ofert na realizację w 2017 roku zadania publicznego pn. program profilaktyki uzależnień od alkoholu i środków psychoaktywnych dla osób bezdomnych z Dąbrowy Górniczej

ocena formalna: zobacz wyniki

ocena merytoryczna: zobacz wyniki


Nabór wniosków na realizację projektów w ramach konkursu Fabryka Pełna Życia – włącz się!

ocena formalna: zobacz wyniki

ocena merytoryczna: zobacz wyniki


Otwarty konkurs na wybór operatora konkursu na mikrodotacje dla podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.  o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz grup nieformalnych działających przy w/w podmiotach w ramach procedury regrantingu organizowanej na potrzeby realizacji projektu „Fabryka Pełna Życia – rewitalizacja śródmieścia Dąbrowy Górniczej” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020

ocena formalna: zobacz wyniki na BIP

ocena merytoryczna - konkurs rozstrzygnięto - zobacz wyniki na BIP


Ogłoszenie konkursowe na realizację w 2017 roku zadania publicznego pn. program profilaktyki uzależnień od alkoholu i środków psychoaktywnych realizowany w klubie integracyjno – terapeutycznym dla osób z niepełnosprawnością

ocena formalna: zobacz wyniki na BIP

ocena merytoryczna - konkurs rozstrzygnięto - zobacz wyniki na BIP


Ogłoszenie konkursowe na realizację w 2017 roku zadania publicznego pn. organizowanie i rozwijanie różnych form uczestnictwa osób uzależnionych od alkoholu i ich rodzin w życiu społeczności lokalnej (wsparcie środowiska abstynenckiego, indywidualne oraz grupowe samokształcenie) na terenie miasta Dąbrowa Górnicza

ocena formalna: zobacz wyniki na BIP

ocena merytoryczna - konkurs rozstrzygnięto - zobacz wyniki na BIP


Ogłoszenie nabór na dotacje z budżetu Gminy na realizację w 2017 r. przedsięwzięć w zakresie rozwoju sportu

wykaz przyznanych dotacji - zobacz wyniki na BIP


Ogłoszenie obszaru udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej oraz zwiększenia świadomości prawnej społeczeństwa

ocena formalna: zobacz wyniki na BIP

ocena merytoryczna - konkurs rozstrzygnięto - zobacz wyniki na BIP