Wyniki konkursów 2016

Niezbędna dokumentacja konkursowa:

1. PROGRAMEM WSPÓŁPRACY GMINY DĄBROWA GÓRNICZA Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ INNYMI PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO NA ROK 2016 (zobacz)

2. Zasady przyznawania i rozliczania dotacji z budżetu gminy Dąbrowa Górnicza: Zarządzenie i załącznik.

3. Arkuszem pomocniczym do planowania budżetu (zobacz).

4. Sprawozdaniem (zobacz).

5. Kartą oceny projektów (zobacz).

6. Drukiem oferty (zobacz) oraz drukiem przygotowanym przez Biuro Organizacji Pozarządowych (zobacz).

 


Ogłoszenie nr 15

Obszar: UPOWSZECHNIANIA WIEDZY I UMIEJĘTNOŚCI NA RZECZ OBRONNOŚCI ORAZ RATOWNICTWA I OCHRONY LUDNOŚCI

ocena formalna: zobacz wyniki na BIP

ocena merytoryczna - konkurs rozstrzygnięty - zobacz wyniki na BIP


Ogłoszenie nr 14

Obszar: POMOCY SPOŁECZNEJ

ocena formalna: zobacz wyniki na BIP

ocena merytoryczna - konkurs rozstrzygnięty - zobacz wyniki na BIP


Ogłoszenie nr 13

Obszar: PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I ROZWOJU GOSPODARCZEGO

ocena formalna: zobacz wyniki na BIP

ocena merytoryczna - konkurs rozstrzygnięty - zobacz wyniki na BIP


Ogłoszenie nr 12

Obszar: REWITALIZACJI I ROZWOJU MIASTA

ocena formalna: zobacz wyniki na BIP

ocena merytoryczna - konkurs rozstrzygnięty - zobacz wyniki na BIP


Ogłoszenie nr 11

Obszar: UPOWSZECHNIANIA WIEDZY I UMIEJĘTNOŚCI NA RZECZ OBRONNOŚCI ORAZ RATOWNICTWA I OCHRONY LUDNOŚCI

ocena formalna: zobacz wyniki na BIP

ocena merytoryczna - konkurs rozstrzygnięty - zobacz wyniki na BIP


Ogłoszenie nr 10

Obszar: KULTURY I SZTUKI

ocena formalna: zobacz wyniki na BIP

ocena merytoryczna - konkurs rozstrzygnięty - zobacz wyniki na BIP


Ogłoszenie nr 9

Obszar: OCHRONY I PROMOCJI ZDROWIA ORAZ DZIAŁALNOŚCI NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

ocena formalna: zobacz wyniki na BIP

ocena merytoryczna - konkurs rozstrzygnięty - zobacz wyniki na BIP


Ogłoszenie nr 8

Obszar: OŚWIATY I WYCHOWANIA

ocena formalna: zobacz wyniki na BIP

ocena merytoryczna - konkurs rozstrzygnięty - zobacz wyniki na BIP


Ogłoszenie nr 7

Obszar: KULTURY I SZTUKI

ocena formalna: zobacz wyniki na BIP

ocena merytoryczna - konkurs rozstrzygnięty - zobacz wyniki na BIP


Ogłoszenie nr 6

Obszar: UPOWSZECHNIANIA WIEDZY I UMIEJĘTNOŚCI NA RZECZ OBRONNOŚCI ORAZ RATOWNICTWA I OCHRONY LUDNOŚĆI

ocena formalna: zobacz wyniki na BIP


Ogłoszenie nr 5

Obszar: OCHRONY ŚRODOWISKA, EKOLOGII, OCHRONY ZWIERZĄT ORAZ OCHRONY DZIEDZICTWA PRZYRODNICZEGO

ocena formalna: zobacz wyniki na BIP

ocena merytoryczna - konkurs rozstrzygnięty - zobacz wyniki na BIP

 


Ogłoszenie nr 4

Obszar: PRZECIWDZIAŁANIE PATOLOGII I PROFILAKTYKA UZANLEŻNIEŃ

ocena formalna: zobacz wyniki na BIP

ocena merytoryczna - konkurs rozstrzygnięty - zobacz wyniki na BIP


Ogłoszenie nr 3

Obszar: UPOWSZECHNIANIA ROZWOJU SPORTU, TURYSTYKI I REKREACJI

ocena formalna: zobacz wyniki na BIP

ocena merytoryczna - konkurs rozstrzygnięty - zobacz wyniki na BIP

 


Ogłoszenie nr 2

Obszar: PROMOCJI MIASTA

ocena formalna: zobacz wyniki na BIP

ocena merytoryczna - konkurs rozstrzygnięty - zobacz wyniki na BIP


Ogłoszenie nr 1

Obszar: POMOCY SPOŁECZNEJ

ocena formalna: zobacz wyniki na BIP

ocena merytoryczna - konkurs rozstrzygnięty - zobacz wyniki na BIP


Wyniki naboru z zakresu rozwoju sportu

Wykaz klubów i stowarzyszeń sportowych, którym przyznano dotację - zobacz wyniki na BIP


Ogłoszenie obszaru udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej oraz zwiększenia świadomości prawnej społeczeństwa

ocena formalna: zobacz wyniki na BIP

ocena merytoryczna - konkurs rozstrzygnięto - zobacz wyniki na BIP