Wyniki konkursów 2015

Niezbędna dokumentacja konkursowa:

 

1. Priorytetowymi zadaniami publicznymi przewidzianymi do realizacji w roku 2015 zgodnie z projektem PROGRAMU WSPÓŁPRACY GMINY DĄBROWA GÓRNICZA Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ INNYMI PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO NA ROK 2015 (zobacz)

2. Zasadami przyznawania i rozliczania dotacji z budżetu gminy Dąbrowa Górnicza: Zarządzenie i załącznik.

3. Arkuszem pomocniczym do planowania budżetu (zobacz).

4. Sprawozdaniem (zobacz).

5. Kartą oceny projektów (zobacz).

6. Drukiem oferty (zobacz) oraz drukiem przygotowany przez Biuro Organizacji Pozarządowych (zobacz).

 


 

Ogłoszenie nr 1

Obszar: POMOCY SPOŁECZNEJ

 


 

Ogłoszenie nr 2

Obszar - PRZECIWDZIAŁANIA PATOLOGIOM SPOŁECZNYM I PROFILAKTYKI UZALEŻNIEŃ

 

 


Ogłoszenie nr 3

Obszar - OCHRONA I PROMOCJA ZDROWIA ORAZ DZIAŁALNOŚCI NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

 


Ogłoszenie nr 4

Obszar - PROMOCJI MIASTA

 


Ogłoszenie nr 5

Obszar - UPOWSZECHNIANIA I ROZWOJU SPORTU, TURYSTYKI I  REKREACJI

 


Ogłoszenie nr 6

Obszar - OCHRONY ŚRODOWISKA, EKOLOGII, OCHRONY ZWIERZĄT ORAZ OCHRONY DZIEDZICTWA PRZYRODNICZEGO

 


Ogłoszenie nr 7

Obszar - UPOWSZECHNIANIA WIEDZY I UMIEJĘTNOŚCI NA RZECZ OBRONNOŚCI ORAZ RATOWNICTWA I OCHRONY LUDNOŚCI

 


 

Ogłoszenie nr 8

Obszar: OŚWIATY I WYCHOWANIA

 


 

Ogłoszenie nr 10

Obszar: KULTURA I SZTUKA

 


 

Ogłoszenie nr 11

Obszar: Upowszechniania wiedzy i umiejętności na rzecz obronności oraz ratownictwa i ochrony ludności


 

Ogłoszenie nr 12

Obszar: Rewitalizacja i rozwój miasta

 


Ogłoszenie nr 13

Obszar - OCHRONA I PROMOCJA ZDROWIA ORAZ DZIAŁALNOŚĆ NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

 


Ogłoszenie nr 14

Obszar - PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ I ROZWÓJ GOSPODARCZY


Ogłoszenie nr 15

Obszar - KULTURA I SZTUKA


Ogłoszenie nr 16

Obszar - UPOWSZECHNIANIA WIEDZY I UMIEJĘTNOŚCI NA RZECZ OBRONNOŚCI ORAZ RATOWNICTWA LUDNOŚCI


Ogłoszenie nr 17

Obszar - KULTURA I SZTUKA


Wyniki naboru z zakresu rozwoju sportu

Wykaz klubów i stowarzyszeń sportowych, którym przyznano dotację - zobacz wyniki na BIP

 


 

 

Zobacz: