Ogłoszenie Nr 15

Prezydent Miasta Dąbrowa Górnicza ogłasza II konkurs na dotacje z budżetu miasta na realizację poniżej proponowanych zadań własnych gminy z zakresu KULTURY I SZTUKI w 2014 r.

Celem konkursu jest wyłonienie podmiotów do realizacji następujących zadań publicznych Gminy Dąbrowa Górnicza w roku 2014 z zakresu kultury i sztuki:

Organizacja przeglądu zespołów muzycznych

Na przedstawione do realizacji zadanie planuje się przeznaczyć środki publiczne w wysokości: 20.000,00zł  

W ramach konkursu na realizację zadań zostanie wyłoniony jeden wykonawca.

Termin składania ofert do 20.06.2014 r.

 

Zobacz: