Ogłoszenie nr 14

Prezydent Miasta Dąbrowa Górnicza ogłasza II konkurs na dotacje z budżetu miasta na realizację poniżej proponowanych zadań własnych gminy z zakresu UPOWSZECHNIANIA WIEDZY I UMIEJĘTNOŚCI NA RZECZ OBRONNOŚCI ORAZ RATOWNICTWA I OCHRONY LUDNOŚCI w 2014 r.

Celem konkursu jest wyłonienie podmiotów do realizacji następujących zadań publicznych Gminy Dąbrowa Górnicza w roku 2014 z zakresu upowszechniania wiedzy i umiejętności na rzecz obronności oraz ratownictwa i ochrony ludności:

1.2 Zabezpieczenie medyczne osób wypoczywających nad zbiornikiem Pogoria III w Dąbrowie Górniczej

Na przedstawione do realizacji zadanie planuje się przeznaczyć środki publiczne w wysokości: 20.000,00zł  

1.3 Dodatkowe dyżury ratowników wodnych nad zbiornikiem Pogoria III w okresie wakacyjnym

Na przedstawione do realizacji zadanie planuje się przeznaczyć środki publiczne w wysokości: 20.000,00zł

W ramach konkursu na realizację zadań zostanie wyłoniony jeden wykonawca.

Termin składania ofert do 10.04.2014 r.

Zobacz: