Ogłoszenie nr 13

Prezydent Miasta Dąbrowa Górnicza ogłasza konkurs na dotacje z budżetu miasta na realizację poniżej proponowanych zadań własnych gminy z zakresu REWITALIZACJI I ROZWOJU w 2014 r.

Celem konkursu jest wyłonienie podmiotów do realizacji następujących zadań publicznych Gminy Dąbrowa Górnicza w roku 2014 z zakresu rewitalziacji i rozwoju:

1.1 Rewitalizacja - integracja lokalnej społeczności na rzecz odbudowy wartości wspólnych w przestrzeni osiedla (ulicy, podwórza)

Na przedstawione do realizacji zadanie planuje się przeznaczyć środki publiczne w wysokości: 5.000,00zł  

W ramach konkursu na realizację zadania zostanie wyłoniony jeden wykonawca.

Termin składania ofert do 01.04.2014 r.

Zobacz: