Ogłoszenie nr 12

Prezydent Miasta Dąbrowa Górnicza ogłasza II konkurs na dotacje z budżetu miasta na realizację poniżej proponowanych zadań własnych gminy z zakresu PRZECIWDZIAŁANIA PATOLOGIOM SPOŁECZNYM I PROFILAKTYKI UZALEŻNIEŃ w 2014 r.

Celem konkursu jest wyłonienie podmiotów do realizacji następujących zadań publicznych Gminy Dąbrowa Górnicza w roku 2014 z zakresu przeciwdziałania patologiom społecznym i profilaktyki uzależnień:

1.5 Programy na rzecz propagowania trzeźwości przez organizacje abstynenckie

Na przedstawione do realizacji zadanie planuje się przeznaczyć środki publiczne w wysokości: 20.000,00zł  

1.6 Udzielanie porad prawnych w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii

Na przedstawione do realizacji zadanie planuje się przeznaczyć środki publiczne w wysokości: 25.000,00zł

W ramach konkursu na realizację zadania zostanie wyłoniony jeden wykonawca.

Termin składania ofert do 20.02.2014 r.

Zobacz: