Ogłoszenie nr 11

Prezydent Miasta Dąbrowa Górnicza ogłasza II konkurs na dotacje z budżetu miasta na realizację poniżej proponowanych zadań własnych gminy z zakresu OCHRONY I PROMOCJI ZDROWIA ORAZ DZIAŁALNOŚCI NA RZECZ OSÓB NIEPEŁN0SPRAWNYCH w 2014 r.

Celem konkursu jest wyłonienie podmiotów do realizacji następujących zadań publicznych Gminy Dąbrowa Górnicza w roku 2014 z zakresu ochrony i promocji zdrowia oraz działalności na rzecz osób niepełnosprawnych:

1.1 Rehabilitacja ruchowa dla dorosłych niepełnosprawnych i przewlekle chorych mieszkańców Dąbrowy Górniczej z dysfunkcją narządów ruchu

Na przedstawione do realizacji zadanie planuje się przeznaczyć środki publiczne w wysokości: 12.760,00zł  

W ramach konkursu na realizację zadania zostanie wyłoniony jeden wykonawca.

Termin składania ofert do 20.02.2014 r.

Zobacz: