Ogłoszenie nr 10

Prezydent Miasta Dąbrowa Górnicza ogłasza konkurs na dotacje z budżetu miasta na realizację poniżej proponowanych zadań własnych gminy z zakresu PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I ROZWOJU GOSPODARCZEGO w 2014 r.

Celem konkursu jest wyłonienie podmiotów do realizacji następujących zadań publicznych Gminy Dąbrowa Górnicza w roku 2014 z zakresu kultury i sztuki:

1.1 Organizacja Giełdy przedsiębiorczości i kooperacji

Na przedstawione do realizacji zadanie planuje się przeznaczyć środki publiczne w wysokości: 5.000,00zł  

W ramach konkursu na realizację zadania zostanie wyłoniony jeden wykonawca. 

Termin składania ofert do 10.02.2014 r.

Zobacz: