Ogłoszenie nr 9

Prezydent Miasta Dąbrowa Górnicza ogłasza konkurs na dotacje z budżetu miasta na realizację poniżej proponowanych zadań własnych gminy z zakresu KULTURY I SZTUKI w 2014 r.

Celem konkursu jest wyłonienie podmiotów do realizacji następujących zadań publicznych Gminy Dąbrowa Górnicza w roku 2014 z zakresu kultury i sztuki:

1.1 Oprawa muzyczna imprez i uroczystości miejskich w 2014 roku

Na przedstawione do realizacji zadanie planuje się przeznaczyć środki publiczne w wysokości: 120.000,00zł W ramach konkursu na realizację zadania zostanie wyłoniony jeden wykonawca.

1.2 Organizacja i realizacja amatorskich oraz profesjonalnych projektów i programów obejmujących różne obszary kultury

Na przedstawione do realizacji zadanie planuje się przeznaczyć środki publiczne w wysokości: 85.000,00zł W ramach konkursu na realizację zadania zostanie wyłonionych kilku wykonawców, a maksymalna wartość dotacji nie może przekroczyć 10.000,00 zł.

Termin składania ofert do 04.02.2014 r.