Ogłoszenia o konkursach 2021

Niezbędna dokumentacja konkursowa:

1. PROGRAMEM WSPÓŁPRACY GMINY DĄBROWA GÓRNICZA Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ INNYMI PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO NA ROK 2021 (zobacz).

2. Zasady przyznawania i rozliczania dotacji z budżetu gminy Dąbrowa Górnicza: Zarządzenie i załącznik.

3. Sprawozdaniem (zobacz).

4. Kartą oceny projektów skaładanych papierowo (zobacz).

5. Kartą oceny projektów skaładanych za pomocą elektronicznej platformy (zobacz).

6. Drukiem oferty (zobacz).

7. Loga - Urzędu Miejskiego w Dąbrowie Górniczej oraz Gminy Dąbrowa Górnicza (zobacz).

 

UWAGA! W KAŻDYM OGŁOSZENIU KONKURSOWYM ZNAJDZIECIE INFORMACJĘ JAK ZŁOŻYĆ WNIOSEK - PAPIEROWO CZY POPRZEZ PLATFORMĘ INTERNETOWĄ WITKAC.PL. ABY ZŁOŻYĆ WNIOSEK ELEKTRONICZNIE NALEŻY W GENERATORZE ZAŁOŻYĆ KONTO. INSTRUKCJA ZAŁOŻENIA KONTA (zobacz).


Ogłoszenie Nr 20

Prezydent Miasta Dąbrowa Górnicza ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w 2021 r. zadania publicznego z obszaru pomocy społecznej w 2021 r. z udziałem środków pochodzących z Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych przyznanych Gminie Dąbrowa Górnicza w ramach resortowego Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej "Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej" – edycja 2021 r.

1. Celem konkursu jest wyłonienie podmiotu do realizacji zadania publicznego Gminy Dąbrowa Górnicza w roku 2021 z zakresu działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych, pod nazwą:

1.1 Świadczenie usług Asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej na rzecz mieszkańców Dąbrowy Górniczej

Na przedstawione do realizacji zadanie planuje się przeznaczyć środki publiczne w wysokości: 384 500,00 zł

Limit kwot dla jednego zadania: 384 500,00 zł

Termin składania ofert w tym konkursie do 22 lipca 2021 r. godzina 16.00. 

KONKURS OGŁOSZONY ZA POMOCĄ PLATFORMY ELETRONICZNEJ WITKAC.PL. 

ABY ZŁOŻYĆ WNIOSEK DO TEGO KONKURSU, ZAŁÓŻ KONTO NA PLATFORMIE WITKAC.PL. 

KONIECZNE JEST PRZESŁANIE SKANU Z POTWIERDZENIEM ZŁOŻENIA OFERTY WYGENEROWANEGO Z SYSTEMU WITKAC.PL, KTÓRY ZAWIERAŁ BĘDZIE SUMĘ KONTROLNĄ, NA ADRES: CAO@DG.PL W TERMINIE 22 LIPCA 2021 R. GODZINA 16.00. 

Szczegółowe informacje i dokumenty na BIP

Treść ogłoszenia

Link do ogłoszenia na platformie witkac.pl


Ogłoszenie Nr 19

Prezydent Miasta Dąbrowa Górnicza ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w 2021 r. zadania publicznego z obszaru działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych.

1. Celem konkursu jest wyłonienie podmiotu do realizacji zadania publicznego Gminy Dąbrowa Górnicza w roku 2021 z zakresu działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych, pod nazwą:

1.1 Festiwal Ludzi Aktywnych 2021

Na przedstawione do realizacji zadanie planuje się przeznaczyć środki publiczne w wysokości: 18 000,00 zł

Termin składania ofert w tym konkursie do 22 lipca 2021 r. godzina 16.00. 

KONKURS OGŁOSZONY ZA POMOCĄ PLATFORMY ELETRONICZNEJ WITKAC.PL. 

ABY ZŁOŻYĆ WNIOSEK DO TEGO KONKURSU, ZAŁÓŻ KONTO NA PLATFORMIE WITKAC.PL. 

KONIECZNE JEST PRZESŁANIE SKANU Z POTWIERDZENIEM ZŁOŻENIA OFERTY WYGENEROWANEGO Z SYSTEMU WITKAC.PL, KTÓRY ZAWIERAŁ BĘDZIE SUMĘ KONTROLNĄ, NA ADRES: CAO@DG.PL W TERMINIE 22 LIPCA 2021 R. GODZINA 16.00. 

Szczegółowe informacje i dokumenty na BIP 

Treść ogłoszenia

Link do ogłoszenia na platformie witkac.pl


Ogłoszenie Nr 18

Prezydent Miasta Dąbrowa Górnicza ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w 2021 r. zadania publicznego z obszaru działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych.

1. Celem konkursu jest wyłonienie podmiotu do realizacji zadania publicznego Gminy Dąbrowa Górnicza w roku 2021 z zakresu działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych, pod nazwą:

1.1. Przygotowanie raportów otwarcia dla 18 jednostek pomocniczych w oparciu o diagnozy poszczególnych osiedli.

Na przedstawione do realizacji zadanie planuje się przeznaczyć środki publiczne w wysokości: 120 000,00 zł

Termin składania ofert w tym konkursie do 15 lipca 2021 r. godzina 16.00. 

KONKURS OGŁOSZONY ZA POMOCĄ PLATFORMY ELETRONICZNEJ WITKAC.PL. 

ABY ZŁOŻYĆ WNIOSEK DO TEGO KONKURSU, ZAŁÓŻ KONTO NA PLATFORMIE WITKAC.PL. 

KONIECZNE JEST PRZESŁANIE SKANU Z POTWIERDZENIEM ZŁOŻENIA OFERTY WYGENEROWANEGO Z SYSTEMU WITKAC.PL, KTÓRY ZAWIERAŁ BĘDZIE SUMĘ KONTROLNĄ, NA ADRES: CAO@DG.PL W TERMINIE 15 LIPCA 2021 R. GODZINA 16.00. 

Szczegółowe informacje i dokumenty na BIP 

Treść ogłoszenia 

Link do ogłoszenia na platformie witkac.pl


Ogłoszenie Nr 17

Prezydent Miasta Dąbrowa Górnicza ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w 2021 r. zadania publicznego z obszaru wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej.

1. Celem konkursu jest wyłonienie podmiotu do realizacji zadania publicznego Gminy Dąbrowa Górnicza w roku 2021 z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, pod nazwą:

1.1. Prowadzenie placówek wsparcia dziennego w formie opiekuńczej

Na przedstawione do realizacji zadanie planuje się przeznaczyć środki publiczne w wysokości: 180 000,00 zł

Limit kwot dla jednego zadania: 30 000,00 zł

1.2. Prowadzenie placówki wsparcia dziennego w formie specjalistycznej

Na przedstawione do realizacji zadanie planuje się przeznaczyć środki publiczne w wysokości: 35 600,00 zł

1.3 Prowadzenie placówki wsparcia dziennego w formie pracy podwórkowej realizowanej przez wychowawcę w dzielnicy Ząbkowice

Na przedstawione do realizacji zadanie planuje się przeznaczyć środki publiczne w wysokości: 20 000,00 zł

Termin składania ofert w tym konkursie do 13 lipca 2021 r. godzina 16.00. 

KONKURS OGŁOSZONY ZA POMOCĄ PLATFORMY ELETRONICZNEJ WITKAC.PL. 

ABY ZŁOŻYĆ WNIOSEK DO TEGO KONKURSU, ZAŁÓŻ KONTO NA PLATFORMIE WITKAC.PL. 

KONIECZNE JEST PRZESŁANIE SKANU Z POTWIERDZENIEM ZŁOŻENIA OFERTY WYGENEROWANEGO Z SYSTEMU WITKAC.PL, KTÓRY ZAWIERAŁ BĘDZIE SUMĘ KONTROLNĄ, NA ADRES: CAO@DG.PL W TERMINIE 13 LIPCA 2021 R. GODZINA 16.00. 

Szczegółowe informacje i dokumenty na BIP 

Treść ogłoszenia 

Link do ogłoszenia na platformie witkac.pl

 


Ogłoszenie Nr 16

Prezydent Miasta Dąbrowa Górnicza ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w 2021 r. zadania publicznego z obszaru upowszechniania i rozwoju sportu, turystyki i rekreacji.

1. Celem konkursu jest wyłonienie podmiotu do realizacji zadania publicznego Gminy Dąbrowa Górnicza w roku 2021 z zakresu upowszechniania i rozwoju sportu, turystyki i rekreacji, pod nazwą:

1.1 Dodatkowe dyżury ratowników medycznych podczas weekendów sezonu letniego 2021 na plaży kąpieliska miejskiego Pogoria III.

Na przedstawione do realizacji zadanie planuje się przeznaczyć środki publiczne w wysokości: 27 000,00 zł

Limit kwot dla jednego zadania: 27 000,00 zł

Termin składania ofert w tym konkursie do 11 czerwca 2021 r. godzina 16.00. 

KONKURS OGŁOSZONY ZA POMOCĄ PLATFORMY ELETRONICZNEJ WITKAC.PL. 

ABY ZŁOŻYĆ WNIOSEK DO TEGO KONKURSU, ZAŁÓŻ KONTO NA PLATFORMIE WITKAC.PL. 

KONIECZNE JEST PRZESŁANIE SKANU Z POTWIERDZENIEM ZŁOŻENIA OFERTY WYGENEROWANEGO Z SYSTEMU WITKAC.PL, KTÓRY ZAWIERAŁ BĘDZIE SUMĘ KONTROLNĄ, NA ADRES: CAO@DG.PL W TERMINIE 10 CZERWCA 2021 R. GODZINA 16.00. 

Szczegółowe informacje i dokumenty na BIP 

Treść ogłoszenia 

Link do ogłoszenia na platformie witkac.pl


Ogłoszenie Nr 15

Prezydent Miasta Dąbrowa Górnicza ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w 2021 r. zadania publicznego z obszaru upowszechniania i rozwoju sportu, turystyki i rekreacji.

1. Celem konkursu jest wyłonienie podmiotu do realizacji zadania publicznego Gminy Dąbrowa Górnicza w roku 2021 z z zakresu upowszechniania i rozwoju sportu, turystyki i rekreacji, pod nazwą:

1.1 Organizacja dla dzieci i młodzieży imprez sportowo-rekreacyjnych i turystycznych w ramach dąbrowskiej "Akcji Lato w mieście"

Na przedstawione do realizacji zadanie planuje się przeznaczyć środki publiczne w wysokości: 30 000,00 zł

Limit kwot dla jednego zadania: 10 000,00 zł

1.2. Organizacja dla mieszkańców miasta, na terenie Gminy Dąbrowa Górnicza, jak również poza jej granicami imprez sportowych, rekreacyjnych i turystycznych

Na przedstawione do realizacji zadanie planuje się przeznaczyć środki publiczne w wysokości: 30 000,00 zł

Limit kwot dla jednego zadania: 10 000,00 zł

1.3. Organizacja na terenie Gminy Dąbrowa Górnicza imprez i zawodów sportowych o zasięgu lokalnym, regionalnym, ogólnopolskim i międzynarodowym w zakresie: żeglarstwa, windsurfingu, wędkarstwa sportowego

Na przedstawione do realizacji zadanie planuje się przeznaczyć środki publiczne w wysokości: 30 000,00 zł

Limit kwot dla jednego zadania: 10 000,00 zł

Termin składania ofert w tym konkursie do 10 czerwca 2021 r. godzina 16.00. 

KONKURS OGŁOSZONY ZA POMOCĄ PLATFORMY ELETRONICZNEJ WITKAC.PL. 

ABY ZŁOŻYĆ WNIOSEK DO TEGO KONKURSU, ZAŁÓŻ KONTO NA PLATFORMIE WITKAC.PL. 

KONIECZNE JEST PRZESŁANIE SKANU Z POTWIERDZENIEM ZŁOŻENIA OFERTY WYGENEROWANEGO Z SYSTEMU WITKAC.PL, KTÓRY ZAWIERAŁ BĘDZIE SUMĘ KONTROLNĄ, NA ADRES: CAO@DG.PL W TERMINIE 10 CZERWCA 2021 R. GODZINA 16.00. 

Szczegółowe informacje i dokumenty na BIP 

Treść ogłoszenia 

Link do ogłoszenia na platformie witkac.pl


Ogłoszenie Nr 14

Prezydent Miasta Dąbrowa Górnicza ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w 2021 r. zadania publicznego z obszaru kultury i sztuki.

1. Celem konkursu jest wyłonienie podmiotu do realizacji zadania publicznego Gminy Dąbrowa Górnicza w roku 2021 z zakresu kultury i sztuki, pod nazwą:

Organizacja wydarzeń w ramach Dąbrowskiej Akcji Lato 2021r.

Na przedstawione do realizacji zadanie planuje się przeznaczyć środki publiczne w wysokości: 20 000,00 zł

Limit kwot dla jednego zadania: 10 000,00 zł

Termin składania ofert w tym konkursie do 10 czerwca 2021 r. godzina 16.00. 

KONKURS OGŁOSZONY ZA POMOCĄ PLATFORMY ELETRONICZNEJ WITKAC.PL. 

ABY ZŁOŻYĆ WNIOSEK DO TEGO KONKURSU, ZAŁÓŻ KONTO NA PLATFORMIE WITKAC.PL. 

KONIECZNE JEST PRZESŁANIE SKANU Z POTWIERDZENIEM ZŁOŻENIA OFERTY WYGENEROWANEGO Z SYSTEMU WITKAC.PL, KTÓRY ZAWIERAŁ BĘDZIE SUMĘ KONTROLNĄ, NA ADRES: CAO@DG.PL W TERMINIE 10 CZERWCA 2021 R. GODZINA 16.00. 

Szczegółowe informacje i dokumenty na BIP 

Treść ogłoszenia 

Link do ogłoszenia na platformie witkac.pl


Ogłoszenie Nr 13

Prezydent Miasta Dąbrowa Górnicza ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w 2021 r. zadania publicznego z obszaru pomocy społecznej.

1. Celem konkursu jest wyłonienie podmiotu do realizacji zadania publicznego Gminy Dąbrowa Górnicza w roku 2021 z zakresu pomocy społecznej, pod nazwą:

Świadczenie usług opieki wytchnieniowej w formie pobytu dziennego w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej w ramach Programu "Opieka wytchnieniowa" - edycja 2021 na rzecz mieszkańców Dąbrowy Górniczej

Na przedstawione do realizacji zadanie planuje się przeznaczyć środki publiczne w wysokości: 242 400,00 zł rocznie

Limit kwot dla jednego zadania: 242 400,00 zł

Termin składania ofert w tym konkursie do 6 maja 2021 r. godzina 16.00. 

KONKURS OGŁOSZONY ZA POMOCĄ PLATFORMY ELETRONICZNEJ WITKAC.PL. 

ABY ZŁOŻYĆ WNIOSEK DO TEGO KONKURSU, ZAŁÓŻ KONTO NA PLATFORMIE WITKAC.PL. 

KONIECZNE JEST PRZESŁANIE SKANU Z POTWIERDZENIEM ZŁOŻENIA OFERTY WYGENEROWANEGO Z SYSTEMU WITKAC.PL, KTÓRY ZAWIERAŁ BĘDZIE SUMĘ KONTROLNĄ, NA ADRES: CAO@DG.PL W TERMINIE 6 MAJA 2021 R. GODZINA 16.00. 

Szczegółowe informacje i dokumenty na BIP 

Treść ogłoszenia 

Link do ogłoszenia na platformie witkac.pl

Informacja o zmianie terminu rozpatrzenia konkursu

 


Ogłoszenie Nr 12

Prezydent Miasta Dąbrowa Górnicza ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w 2021 r. zadania publicznego z obszaru upowszechniania i rozwoju sportu, turystyki i rekreacji.

1. Celem konkursu jest wyłonienie podmiotu do realizacji zadania publicznego Gminy Dąbrowa Górnicza w roku 2021 z zakresu bezpieczeństwa dąbrowskich kąpielisk miejskich w 2021 roku, pod nazwą:

Bezpieczeństwo dąbrowskich kąpielisk miejskich oraz zbiorników wodnych Pogoria I oraz Pogoria III

Na przedstawione do realizacji zadanie planuje się przeznaczyć środki publiczne w wysokości: 210 000,00 zł rocznie

Limit kwot dla jednego zadania: 210 000,00 zł

Termin składania ofert w tym konkursie do 21 kwietnia 2021 r. godzina 16.00. 

KONKURS OGŁOSZONY ZA POMOCĄ PLATFORMY ELETRONICZNEJ WITKAC.PL. 

ABY ZŁOŻYĆ WNIOSEK DO TEGO KONKURSU, ZAŁÓŻ KONTO NA PLATFORMIE WITKAC.PL. 

KONIECZNE JEST PRZESŁANIE SKANU Z POTWIERDZENIEM ZŁOŻENIA OFERTY WYGENEROWANEGO Z SYSTEMU WITKAC.PL, KTÓRY ZAWIERAŁ BĘDZIE SUMĘ KONTROLNĄ, NA ADRES: CAO@DG.PL W TERMINIE 21 KWIETNIA 2021 R. GODZINA 16.00. 

Szczegółowe informacje i dokumenty na BIP 

Treść ogłoszenia 

Link do ogłoszenia na platformie witkac.pl


Ogłoszenie Nr 11

Prezydent Miasta Dąbrowa Górnicza ogłasza konkurs na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej w 2021 r.

1. Celem konkursu jest wyłonienie podmiotu do realizacji zadania publicznego Gminy Dąbrowa Górnicza w roku 2021 z zakresu pomocy społecznej pod nazwą:

Świadczenie usług Asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej na rzecz mieszkańców Dąbrowy Górniczej

Na przedstawione do realizacji zadanie planuje się przeznaczyć środki publiczne w wysokości: 1 009 400,00 zł rocznie

Limit kwot dla jednego zadania: 504 700,00 zł

Termin składania ofert w tym konkursie do 16 kwietnia 2021 r. godzina 16.00. 

KONKURS OGŁOSZONY ZA POMOCĄ PLATFORMY ELETRONICZNEJ WITKAC.PL. 

ABY ZŁOŻYĆ WNIOSEK DO TEGO KONKURSU, ZAŁÓŻ KONTO NA PLATFORMIE WITKAC.PL. 

KONIECZNE JEST PRZESŁANIE SKANU Z POTWIERDZENIEM ZŁOŻENIA OFERTY WYGENEROWANEGO Z SYSTEMU WITKAC.PL, KTÓRY ZAWIERAŁ BĘDZIE SUMĘ KONTROLNĄ, NA ADRES: CAO@DG.PL W TERMINIE 16 KWIETNIA 2021 R. GODZINA 16.00. 

Szczegółowe informacje i dokumenty na BIP 

Treść ogłoszenia 

Link do ogłoszenia na platformie witkac.pl


Ogłoszenie Nr 10

Prezydent Miasta Dąbrowa Górnicza ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w 2021 r. zadania publicznego z obszaru pomocy społecznej.

1. Celem konkursu jest wyłonienie podmiotu do realizacji zadania publicznego Gminy Dąbrowa Górnicza w roku 2021 z pomocy społecznej pod nazwą:

1.1. Udzielenie schronienia w Schronisku dla Bezdomnych dla osób bezdomnych z Dąbrowy Górniczej.

Na przedstawione do realizacji zadanie planuje się przeznaczyć środki publiczne w wysokości: 288 300,00 zł rocznie

1.2. Udzielenie schronienia w Schronisku dla Bezdomnych z usługami opiekuńczymi dla osób bezdomnych z Dąbrowy Górniczej.

Na przedstawione do realizacji zadanie planuje się przeznaczyć środki publiczne w wysokości: 382 140,00 zł rocznie

1.3. Prowadzenie Noclegowni z Ogrzewalnią dla Bezdomnych z Dąbrowy Górniczej.

Na przedstawione do realizacji zadanie planuje się przeznaczyć środki publiczne w wysokości: 254 000,00 zł rocznie

1.4. Dystrybucja żywności dla najuboższych mieszkańcow Dąbrowy Górniczej przekazywanej nieodpłatnie w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym (FEAD).

Na przedstawione do realizacji zadanie planuje się przeznaczyć środki publiczne w wysokości: 35 000,00 zł rocznie

Termin składania ofert w tym konkursie do 29 grudnia 2020 r. godzina 16.00.

KONKURS OGŁOSZONY ZA POMOCĄ PLATFORMY ELETRONICZNEJ WITKAC.PL.

ABY ZŁOŻYĆ WNIOSEK DO TEGO KONKURSU, ZAŁÓŻ KONTO NA PLATFORMIE WITKAC.PL.

KONIECZNE JEST PRZESŁANIE SKANU Z POTWIERDZENIEM ZŁOŻENIA OFERTY WYGENEROWANEGO Z SYSTEMU WITKAC.PL, KTÓRY ZAWIERAŁ BĘDZIE SUMĘ KONTROLNĄ, NA ADRES: CAO@DG.PL W TERMINIE 29 GRUDNIA 2020 R. GODZINA 16.00.

Szczegółowe informacje i dokumenty na BIP

Treść ogłoszenia

Link do ogłoszenia na platformie witkac.pl


Ogłoszenie Nr 9

Prezydent Miasta Dąbrowa Górnicza ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w 2021 r. zadania publicznego z obszaru oświaty i wychowania.

1. Celem konkursu jest wyłonienie podmiotu do realizacji zadania publicznego Gminy Dąbrowa Górnicza w roku 2021 z zakresu oświaty i wychowania pod nazwą:

1.1. Kompleksowe oraz wielospecjalistyczne oddziaływania rewalidacyjne wspierające dzieci i młodzież z terenu Dąbrowy Górniczej.

Na przedstawione do realizacji zadanie planuje się przeznaczyć środki publiczne w wysokości: 95 000,00 zł rocznie

1.2. Edukacja dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym dot. specyfiki osób niepełnosprawnych.

Na przedstawione do realizacji zadanie planuje się przeznaczyć środki publiczne w wysokości: 35 000,00 zł rocznie

Termin składania ofert w tym konkursie do 24 grudnia 2020 r. godzina 16.00.

KONKURS OGŁOSZONY ZA POMOCĄ PLATFORMY ELETRONICZNEJ WITKAC.PL.

ABY ZŁOŻYĆ WNIOSEK DO TEGO KONKURSU, ZAŁÓŻ KONTO NA PLATFORMIE WITKAC.PL.

KONIECZNE JEST PRZESŁANIE SKANU Z POTWIERDZENIEM ZŁOŻENIA OFERTY WYGENEROWANEGO Z SYSTEMU WITKAC.PL, KTÓRY ZAWIERAŁ BĘDZIE SUMĘ KONTROLNĄ, NA ADRES: CAO@DG.PL W TERMINIE 24 GRUDNIA 2020 R. GODZINA 16.00.

Szczegółowe informacje i dokumenty na BIP

Treść ogłoszenia

Link do ogłoszenia na platformie witkac.pl


Ogłoszenie Nr 8

Prezydent Miasta Dąbrowa Górnicza ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w 2021 r. zadania publicznego z obszaru ochrony środowiska, ekologii, ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego.

1. Celem konkursu jest wyłonienie podmiotu do realizacji zadania publicznego Gminy Dąbrowa Górnicza w roku 2021 z zakresu ochrony środowiska, ekologii, ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego pod nazwą:

1.1. Dokarmianie zwierząt dziko żyjących w okresie niedoboru pożywienia, uprawa poletek zaporowych, introdukcja zwierzyny drobnej w łowiska (kuropatwy, bażanty), walka z kłusownictwem, wyłapywanie z terenów zurbanizowanych zwierzyny dziko żyjącej w Dąbrowie Górniczej.

Na przedstawione do realizacji zadanie planuje się przeznaczyć środki publiczne w wysokości: 30 000,00 zł rocznie

Limit kwot dla jednego projektu: 10 000,00 zł

1.2. Ochrona zbiorników wodnych na terenie miasta Dąbrowy Górniczej poprzez zarybianie w ilości pozwalającej utrzymać równowagę w ekosystemie wodnym tych zbiorników, walka z kłusownictwem oraz dokarmianie ptactwa dziko żyjącego zimującego na zbiornikach, w okresach niedoboru pożywienia naturalnego spowodowanego zamarzaniem zbiorników.

Na przedstawione do realizacji zadanie planuje się przeznaczyć środki publiczne w wysokości: 32 000,00 zł rocznie

Limit kwot dla jednego projektu: 10 000,00 zł

1.3. Ochrona rojów pszczelich z pasiek znajdujących się na terenie Dąbrowy Górniczej oraz gotowość do interwencyjnego usuwania rojów pszczół, os, szerszeni z miejsc, w których stanowią zagrożenie dla ludzi.

Na przedstawione do realizacji zadanie planuje się przeznaczyć środki publiczne w wysokości: 8 000,00 zł rocznie

1.4. Podejmowanie działań zmierzających do ochrony czynnej cennych przyrodniczo terenów oraz gatunków występujących w granicach administracyjnych miasta Dąbrowa Górnicza.

Na przedstawione do realizacji zadanie planuje się przeznaczyć środki publiczne w wysokości: 10 000,00 zł rocznie

1.5 Realizacja przedsięwzięć zorientowanych na podnoszenie świadomości ekologicznej oraz wiedzy o ochronie środowiska, wśród mieszkańców z terenu Dąbrowy Górniczej.

Na przedstawione do realizacji zadanie planuje się przeznaczyć środki publiczne w wysokości: 40 000,00 zł rocznie
                                                                                                                                                                                                                                                                                      Limit kwot dla jednego projektu: 10 000,00 zł

1.6. Szkolne ogrody społeczne.

Na przedstawione do realizacji zadanie planuje się przeznaczyć środki publiczne w wysokości: 10 000,00 zł rocznie

Termin składania ofert w tym konkursie do 24 grudnia 2020 r. godzina 16.00.

KONKURS OGŁOSZONY ZA POMOCĄ PLATFORMY ELETRONICZNEJ WITKAC.PL.

ABY ZŁOŻYĆ WNIOSEK DO TEGO KONKURSU, ZAŁÓŻ KONTO NA PLATFORMIE WITKAC.PL.

KONIECZNE JEST PRZESŁANIE SKANU Z POTWIERDZENIEM ZŁOŻENIA OFERTY WYGENEROWANEGO Z SYSTEMU WITKAC.PL, KTÓRY ZAWIERAŁ BĘDZIE SUMĘ KONTROLNĄ, NA ADRES: CAO@DG.PL W TERMINIE 24 GRUDNIA 2020 R. GODZINA 16.00.

Szczegółowe informacje i dokumenty na BIP

Treść ogłoszenia

Link do ogłoszenia na platformie witkac.pl


Ogłoszenie Nr 7

Prezydent Miasta Dąbrowa Górnicza ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w 2021 r. zadania publicznego z obszaru promocji miasta.

1. Celem konkursu jest wyłonienie podmiotu do realizacji zadania publicznego Gminy Dąbrowa Górnicza w roku 2021 z zakresu promocji miasta pod nazwą:

1.1. Prowadzenie Miejskiego Centrum Informacji.

Na przedstawione do realizacji zadanie planuje się przeznaczyć środki publiczne w wysokości: 110 000,00

Termin składania ofert w tym konkursie do 24 grudnia 2020 r. godzina 16.00.

KONKURS OGŁOSZONY ZA POMOCĄ PLATFORMY ELETRONICZNEJ WITKAC.PL.

ABY ZŁOŻYĆ WNIOSEK DO TEGO KONKURSU, ZAŁÓŻ KONTO NA PLATFORMIE WITKAC.PL.

KONIECZNE JEST PRZESŁANIE SKANU Z POTWIERDZENIEM ZŁOŻENIA OFERTY WYGENEROWANEGO Z SYSTEMU WITKAC.PL, KTÓRY ZAWIERAŁ BĘDZIE SUMĘ KONTROLNĄ, NA ADRES: CAO@DG.PL W TERMINIE 24 GRUDNIA 2020 R. GODZINA 16.00.

Szczegółowe informacje i dokumenty na BIP

Treść ogłoszenia

Link do ogłoszenia na platformie witkac.pl

 


 

Ogłoszenie Nr 6

Prezydent Miasta Dąbrowa Górnicza ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w 2021 r. zadania publicznego z obszaru wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej.

1. Celem konkursu jest wyłonienie podmiotu do realizacji zadania publicznego Gminy Dąbrowa Górnicza w roku 2021 z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej pod nazwą:

Prowadzenie placówek wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży w formie opiekuńczej, specjalistycznej i podwórkowej w poszczególnych dzielnicach miasta: Centrum, Gołonóg, Ząbkowice, Mydlice, Strzemieszyce.

1.1. Prowadzenie placówek wsparcia dziennego w formie opiekuńczej.

Na przedstawione do realizacji zadanie planuje się przeznaczyć środki publiczne w wysokości: 630 000,00

Limit kwot dla jednego projektu: 90 000,00 zł

1.2. Prowadzenie placówki wsparcia dziennego w formie specjalistycznej.

Na przedstawione do realizacji zadanie planuje się przeznaczyć środki publiczne w wysokości: 213 600,00

Limit kwot dla jednego projektu:106 800,00 zł

1.3. Prowadzenie placówki wsparcia dziennego w formie pracy podwórkowej realizowanej przez wychowawcę w dzielnicy Ząbkowice.

Na przedstawione do realizacji zadanie planuje się przeznaczyć środki publiczne w wysokości: 60 000,00

Limit kwot dla jednego projektu: 60 000,00 zł

Termin składania ofert w tym konkursie do 23 grudnia 2020 r. godzina 16.00.

KONKURS OGŁOSZONY ZA POMOCĄ PLATFORMY ELETRONICZNEJ WITKAC.PL.

ABY ZŁOŻYĆ WNIOSEK DO TEGO KONKURSU, ZAŁÓŻ KONTO NA PLATFORMIE WITKAC.PL.

KONIECZNE JEST PRZESŁANIE SKANU Z POTWIERDZENIEM ZŁOŻENIA OFERTY WYGENEROWANEGO Z SYSTEMU WITKAC.PL, KTÓRY ZAWIERAŁ BĘDZIE SUMĘ KONTROLNĄ, NA ADRES: CAO@DG.PL W TERMINIE 23 GRUDNIA 2020 R. GODZINA 16.00.

Szczegółowe informacje i dokumenty na BIP

Treść ogłoszenia

Link do ogłoszenia na platformie witkac.pl


Ogłoszenie Nr 5

Prezydent Miasta Dąbrowa Górnicza ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w 2021 r. zadania publicznego z obszaru upowszechniania i rozwoju sportu, turystyki i rekreacji.

1. Celem konkursu jest wyłonienie podmiotu do realizacji zadania publicznego Gminy Dąbrowa Górnicza w roku 2021 z zakresu upowszechniania i rozwoju sportu, turystyki i rekreacji pod nazwą:

1.1. Upowszechnianie wśród dzieci i młodzieży piłki nożnej poprzez organizację na terenie Gminy Dąbrowa Górnicza szkółek piłkarskich, bez możliwości udziału w rozgrywkach prowadzonych przez Polski Związek Piłki Nożnej.

Na przedstawione do realizacji zadanie planuje się przeznaczyć środki publiczne w wysokości: 60 000,00 zł rocznie

Limit kwot dla jednego projektu: 10 000,00 zł

1.2. Upowszechnianie wśród dzieci i młodzieży siatkówki i koszykówki poprzez realizację na terenie Gminy Dąbrowa Górnicza przedsięwzięć i programów promujących w/w dyscypliny m.in. organizację szkółek siatkarskich i koszykarskich, imprez i zawodów sportowych (w tym siatkówki plażowej i streetballa) bez możliwości udziału w rozgrywkach prowadzonych przez Polskie Związki Piłki Siatkowej oraz Koszykówki.

Na przedstawione do realizacji zadanie planuje się przeznaczyć środki publiczne w wysokości: 30 000,00 zł rocznie

Limit kwot dla jednego projektu: 10 000,00 zł

1.3. Organizacja na terenie Gminy Dąbrowa Górnicza imprez i zawodów sportowych o zasięgu lokalnym, regionalnym, ogólnopolskim i międzynarodowym w zakresie dyscyplin: biegi, kolarstwo, nordic walking, rolkarstwo, triathlon, sporty wrotkarskie.

Na przedstawione do realizacji zadanie planuje się przeznaczyć środki publiczne w wysokości: 50 000,00 zł rocznie

Limit kwot dla jednego projektu: 12 000,00 zł

1.4. Organizacja na terenie Gminy Dąbrowa Górnicza imprez i zawodów sportowych o zasięgu lokalnym, regionalnym, ogólnopolskim i międzynarodowym w zakresie boksu oraz sztuk walki.

Na przedstawione do realizacji zadanie planuje się przeznaczyć środki publiczne w wysokości: 30 000,00 zł rocznie

Limit kwot dla jednego projektu: 10 000,00 zł

1.5. Organizacja dla mieszkańców miasta, na terenie Gminy Dąbrowa Górnicza, jak również poza jej granicami, imprez sportowych, rekreacyjnych i turystycznych.

Na przedstawione do realizacji zadanie planuje się przeznaczyć środki publiczne w wysokości: 30 000,00 zł rocznie
                                                                                                                                                                                                                                                                             Limit kwot dla jednego projektu: 10 000,00 zł

1.6. Organizacja dla młodzieży oraz mieszkańców miasta, na terenie Gminy Dąbrowa Górnicza, przedsięwzięć i programów usportowienia w zakresie różnych dyscyplin sportu bez możliwości udziału w zawodach, imprezach, rozgrywkach itp. prowadzonych przez polskie związki sportowe.

Na przedstawione do realizacji zadanie planuje się przeznaczyć środki publiczne w wysokości: 50 000,00 zł rocznie
                                                                                                                                                                                                                                                                             Limit kwot dla jednego projektu: 10 000,00 zł

1.7. Organizacja w dąbrowskich placówkach oświatowych pozalekcyjnych zajęć sportowo-rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży uczestniczącej w międzyszkolnej rywalizacji sportowej.

Na przedstawione do realizacji zadanie planuje się przeznaczyć środki publiczne w wysokości: 120 000,00 zł rocznie

Termin składania ofert w tym konkursie do 22 grudnia 2020 r. godzina 16.00.

KONKURS OGŁOSZONY ZA POMOCĄ PLATFORMY ELETRONICZNEJ WITKAC.PL.

ABY ZŁOŻYĆ WNIOSEK DO TEGO KONKURSU, ZAŁÓŻ KONTO NA PLATFORMIE WITKAC.PL.

KONIECZNE JEST PRZESŁANIE SKANU Z POTWIERDZENIEM ZŁOŻENIA OFERTY WYGENEROWANEGO Z SYSTEMU WITKAC.PL, KTÓRY ZAWIERAŁ BĘDZIE SUMĘ KONTROLNĄ, NA ADRES: CAO@DG.PL W TERMINIE 22 GRUDNIA 2020 R. GODZINA 16.00.

Szczegółowe informacje i dokumenty na BIP

Treść ogłoszenia

Link do ogłoszenia na platformie witkac.pl


Ogłoszenie Nr 4

Prezydent Miasta Dąbrowa Górnicza ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w 2021 r. zadania publicznego z obszaru kultury i sztuki.

1. Celem konkursu jest wyłonienie podmiotu do realizacji zadania publicznego Gminy Dąbrowa Górnicza w roku 2021 z zakresu kultury i sztuki pod nazwą:

1.1. Prowadzenie Klubu Osiedlowego "Aktywuj się" na osiedlu Łęknice w Dąbrowie Górniczej.

Na przedstawione do realizacji zadanie planuje się przeznaczyć środki publiczne w wysokości: 60 000,00 zł rocznie

1.2 Prowadzenie Klubu Seniora i Juniora "Manhattan" na osiedlu Sikorskiego w Dąbrowie Górniczej.

Na przedstawione do realizacji zadanie planuje się przeznaczyć środki publiczne w wysokości: 80 000,00 zł rocznie

Termin składania ofert w tym konkursie do 22 grudnia 2020 r. godzina 16.00.

KONKURS OGŁOSZONY ZA POMOCĄ PLATFORMY ELETRONICZNEJ WITKAC.PL.

ABY ZŁOŻYĆ WNIOSEK DO TEGO KONKURSU, ZAŁÓŻ KONTO NA PLATFORMIE WITKAC.PL.

KONIECZNE JEST PRZESŁANIE SKANU Z POTWIERDZENIEM ZŁOŻENIA OFERTY WYGENEROWANEGO Z SYSTEMU WITKAC.PL, KTÓRY ZAWIERAŁ BĘDZIE SUMĘ KONTROLNĄ, NA ADRES: CAO@DG.PL W TERMINIE 22 GRUDNIA 2020 R. GODZINA 16.00.

Szczegółowe informacje i dokumenty na BIP

Treść ogłoszenia

Link do ogłoszenia na platformie witkac.pl

 


Ogłoszenie Nr 3

Prezydent Miasta Dąbrowa Górnicza ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w 2021 r. zadania publicznego z obszaru przedsiębiorczości i rozwoju gospodarczego.

1. Celem konkursu jest wyłonienie podmiotu do realizacji zadania publicznego Gminy Dąbrowa Górnicza w roku 2021 z zakresu przedsiębiorczości i rozwoju gospodarczego pod nazwą:

1.1. Prowadzenie Dąbrowskiego Inkubatora Przedsiębiorczości (DIP) w Dąbrowie Górniczej.

Na przedstawione do realizacji zadanie planuje się przeznaczyć środki publiczne w wysokości: 220 000,00 zł rocznie

Termin składania ofert w tym konkursie do 22 grudnia 2020 r. godzina 16.00.

KONKURS OGŁOSZONY ZA POMOCĄ PLATFORMY ELETRONICZNEJ WITKAC.PL.

ABY ZŁOŻYĆ WNIOSEK DO TEGO KONKURSU, ZAŁÓŻ KONTO NA PLATFORMIE WITKAC.PL.

KONIECZNE JEST PRZESŁANIE SKANU Z POTWIERDZENIEM ZŁOŻENIA OFERTY WYGENEROWANEGO Z SYSTEMU WITKAC.PL, KTÓRY ZAWIERAŁ BĘDZIE SUMĘ KONTROLNĄ, NA ADRES: CAO@DG.PL W TERMINIE 22 GRUDNIA 2020 R. GODZINA 16.00.

Szczegółowe informacje i dokumenty na BIP

Treść ogłoszenia

Link do ogłoszenia na platformie witkac.pl

 


Ogłoszenie Nr 2

Prezydent Miasta Dąbrowa Górnicza ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w 2021 roku zadania publicznego z obszaru przeciwdziałania patologiom społecznym i profilaktyki uzależnień

1. Celem konkursu jest wyłonienie podmiotu do realizacji zadania publicznego Gminy Dąbrowa Górnicza w roku 2021 z zakresu przeciwdziałania patologiom społecznym i profilaktyki uzależnień pod nazwą:

1.1. Udzielanie porad prawnych w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii.

Na przedstawione do realizacji zadanie planuje się przeznaczyć środki publiczne w wysokości: 19 600,00 zł rocznie

Termin składania ofert w tym konkursie do 16 grudnia 2020 r. godzina 16.00.

KONKURS OGŁOSZONY ZA POMOCĄ PLATFORMY ELETRONICZNEJ WITKAC.PL.

ABY ZŁOŻYĆ WNIOSEK DO TEGO KONKURSU, ZAŁÓŻ KONTO NA PLATFORMIE WITKAC.PL.

KONIECZNE JEST PRZESŁANIE SKANU Z POTWIERDZENIEM ZŁOŻENIA OFERTY WYGENEROWANEGO Z SYSTEMU WITKAC.PL, KTÓRY ZAWIERAŁ BĘDZIE SUMĘ KONTROLNĄ, NA ADRES: CAO@DG.PL W TERMINIE 16 GRUDNIA 2020 R. GODZINA 16.00.

Szczegółowe informacje i dokumenty na BIP

Treść ogłoszenia

Link do ogłoszenia na platformie witkac.pl

 


Ogłoszenie Nr 1

PREZYDENT MIASTA DĄBROWA GÓRNICZA ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w 2021 roku zadania publicznego z obszaru udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej oraz zwiększania świadomości prawnej społeczeństwa, polegającego na prowadzeniu punktów nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego na terenie miasta Dąbrowa Górnicza.

Celem konkursu jest wyłonienie podmiotu/podmiotów do realizacji zadania publicznego Gminy Dąbrowa Górnicza w roku 2021 z zakresu udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej oraz zwiększania świadomości prawnej społeczeństwa, polegającego na prowadzeniu punktów nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego na terenie miasta Dąbrowa Górnicza pod nazwą:

1. Prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej wraz z realizacją zadania z zakresu edukacji prawnej zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej w punkcie zlokalizowanym w Dąbrowie Górniczej w dzielnicy Ząbkowice.

Na przedstawione do realizacji zadanie planuje się przeznaczyć środki publiczne w wysokości: 63 360,00 zł rocznie

2. Prowadzenie punktu nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego lub punktu nieodpłatnej pomocy prawnej zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej w punkcie zlokalizowanym w Dąbrowie Górniczej w dzielnicy Gołonóg.

Na przedstawione do realizacji zadanie planuje się przeznaczyć środki publiczne w wysokości: 63 360,00 zł rocznie

3. Prowadzenie punktu nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego lub punktu nieodpłatnej pomocy prawnej wraz z realizacją zadania z zakresu edukacji prawnej zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej w punkcie zlokalizowanym w Dąbrowie Górniczej w dzielnicy Centrum.

Na przedstawione do realizacji zadanie planuje się przeznaczyć środki publiczne w wysokości: 63 360,00 zł rocznie

Termin składania ofert w tym konkursie do 27 listopada 2020 r. godzina 16.00.

KONKURS OGŁOSZONY ZA POMOCĄ PLATFORMY ELETRONICZNEJ WITKAC.PL. ABY ZŁOŻYĆ WNIOSEK DO TEGO KONKURSU, ZAŁÓŻ KONTO NA PLATFORMIE WITKAC.PL. KONIECZNE JEST PRZESŁANIE SKANU Z POTWIERDZENIEM ZŁOŻENIA OFERTY WYGENEROWANEGO Z SYSTEMU WITKAC.PL, KTÓRY ZAWIERAŁ BĘDZIE SUMĘ KONTROLNĄ, NA ADRES: CAO@DG.PL W TERMINIE 27 LISTOPADA 2020 R. GODZINA 16.00.

Szczegółowe informacje i dokumenty na BIP

Treść ogłoszenia

Link do ogłoszenia na platformie witkac.pl


„Organizowanie i prowadzenie działań profilaktycznych i terapeutycznych dla dzieci i młodzieży używających szkodliwie oraz uzależnionych od środków odurzających i innych środków psychoaktywnych oraz wobec członków ich rodzin”

Szczegółowe informacje i dokumenty na BIP

Treść ogłoszenia

 


„Organizowanie i prowadzenie działań profilaktycznych dla rodzin zastępczych wraz z ich podopiecznymi oraz kandydatów na rodziny zastępcze w zakresie uzależnień od alkoholu, środków odurzających, nowych substancji psychoaktywnych oraz od innych uzależnień”

Szczegółowe informacje i dokumenty na BIP

Treść ogłoszenia

 


Prezydent Miasta Dąbrowa Górnicza ogłasza nabór wniosków o dotacje z budżetu Gminy na realizację w 2021r. przedsięwzięć w zakresie rozwoju sportu.

Dotację celową z budżetu Miasta Dąbrowa Górnicza może otrzymać klub sportowy posiadający siedzibę w Dąbrowie Górniczej, działający na terenie miasta i nie prowadzący działalności w celu osiągnięcia zysku.

Warunkiem umożliwiającym ubieganie się klubu sportowego, stowarzyszenia o dotację z budżetu Gminy jest zrzeszenie w klubie/stowarzyszeniu zawodników uprawiających określoną dyscyplinę sportową i posiadających licencję zawodnika wydaną przez uprawniony polski związek sportowy, kartę zgłoszenia lub inny dokument uprawniający do udziału we współzawodnictwie sportowym.

Realizacja przedsięwzięć obejmuje okres od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r.

Na realizację przedsięwzięć w zakresie rozwoju sportu w 2021 r. proponuje się przeznaczyć z budżetu Gminy Dąbrowa Górnicza środki finansowe w wysokości: 1 800.000,00 zł.

Termin składania ofert w tym naborze to 23 grudnia 2020 r.

Szczegółowe informacje i dokumenty na BIP


"Organizowanie i prowadzenie działań na rzecz wspierania trzeźwienia oraz abstynencji osób uzależnionych od alkoholu oraz członków ich rodzin"

Szczegółowe informacje i dokumenty na BIP

Treść ogłoszenia


"Organizowanie i prowadzenie działań na rzecz kształtowania przekonań, postaw, zachowań i stylu życia wspierającego zdrowie psychiczne osób niepełnosprawnych z zaburzeniami psychicznymi z terenu miasta Dąbrowa Górnicza"

Szczegółowe informacje i dokumenty na BIP

Treść ogłoszenia