Ogłoszenia o konkursach 2020

Niezbędna dokumentacja konkursowa:

1. PROGRAMEM WSPÓŁPRACY GMINY DĄBROWA GÓRNICZA Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ INNYMI PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO NA ROK 2020 (zobacz).

2. Zasady przyznawania i rozliczania dotacji z budżetu gminy Dąbrowa Górnicza: Zarządzenie i załącznik.

3. Zasady przyznawania i rozliczania dotacji ze środków zewnętrznych  Zarządzenie

4. Sprawozdaniem (zobacz).

5. Kartą oceny projektów (zobacz).

6. Drukiem oferty (zobacz).

7. Loga - Urzędu Miejskiego w Dąbrowie Górniczej oraz Gminy Dąbrowa Górnicza (zobacz).


Ogłoszenie Nr 20

PREZYDENT MIASTA DĄBROWA GÓRNICZA ogłasza konkurs na dotacje z budżetu miasta na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej w 2020 r. z udziałem środków pochodzących z Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych przyznanych Gminie Dąbrowa Górnicza w ramach resortowego Programu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2019-2020.

Celem konkursu jest wyłonienie podmiotu do realizacji zadania publicznego Gminy Dąbrowa Górnicza w roku 2020 z zakresu pomocy społecznej pod nazwą:

1. Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej na rzecz mieszkańców Dąbrowy Górniczej finansowanego ze środków pochodzących z Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych.

Na przedstawione do realizacji zadanie planuje się przeznaczyć środki publiczne w wysokości: 55 833,78 zł.

Szczegółowe informacje i dokumenty na BIP

Treść ogłoszenia


Ogłoszenie Nr 19

PREZYDENT MIASTA DĄBROWA GÓRNICZA ogłasza konkurs na dotacje z budżetu miasta na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej w 2020 r. z udziałem środków pochodzących z Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych przyznanych Gminie Dąbrowa Górnicza w ramach resortowego Programu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2019-2020.

Celem konkursu jest wyłonienie podmiotu do realizacji zadania publicznego Gminy Dąbrowa Górnicza w roku 2020 z zakresu pomocy społecznej pod nazwą:

1. Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej na rzecz mieszkańców Dąbrowy Górniczej finansowanego ze środków pochodzących z Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych.

Na przedstawione do realizacji zadanie planuje się przeznaczyć środki publiczne w wysokości: 74 024,28 zł.

Szczegółowe informacje i dokumenty na BIP

Treść ogłoszenia


Ogłoszenie Nr 18

PREZYDENT MIASTA DĄBROWA GÓRNICZA ogłasza konkurs na dotacje z budżetu miasta na realizację poniżej proponowanych zadań własnych gminy z zakresu pomocy społecznej w 2020 r.

Celem konkursu jest wyłonienie podmiotu do realizacji zadania publicznego Gminy Dąbrowa Górnicza w roku 2020 z zakresu pomocy społecznej pod nazwą:

1. Dystrybucja żywności dla najuboższych mieszkańców Dąbrowy Górniczej przekazywanej nieodpłatnie w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym (FEAD).

Na przedstawione do realizacji zadanie planuje się przeznaczyć środki publiczne w wysokości: 12 500,00 zł.

Szczegółowe informacje i dokumenty na BIP

Treść ogłoszenia


Ogłoszenie Nr 17

PREZYDENT MIASTA DĄBROWA GÓRNICZA ogłasza III konkurs na dotacje z budżetu miasta na realizację poniżej proponowanych zadań własnych gminy z zakresu upowszechniania i rozwoju sportu, turystyki i rekreacji w 2020 r.

Celem konkursu jest wyłonienie podmiotu do realizacji zadania publicznego Gminy Dąbrowa Górnicza w roku 2020 z zakresu upowszechniania i rozwoju sportu, turystyki i rekreacji pod nazwą:

1. Organizacja dla dzieci i młodzieży oraz mieszkańców Dąbrowy Górniczej imprez sportowo-rekreacyjnych i turystycznych w ramach dąbrowskiej „Akcji Lato” w mieście.

Na przedstawione do realizacji zadanie planuje się przeznaczyć środki publiczne w wysokości: 40 000,00 zł.

Szczegółowe informacje i dokumenty na BIP

Treść ogłoszenia

Zmiana do ogłoszenia


Ogłoszenie Nr 16

PREZYDENT MIASTA DĄBROWA GÓRNICZA ogłasza III konkurs na dotacje z budżetu miasta na realizację poniżej proponowanych zadań własnych gminy z zakresu kultury i sztuki w 2020 r.

Celem konkursu jest wyłonienie podmiotu do realizacji zadania publicznego Gminy Dąbrowa Górnicza w roku 2020 z zakresu kultury i sztuki pod nazwą:

5. Organizacja wydarzeń i aktywności o charakterze kulturalnym w ramach Dąbrowskiej Akcji Lato 2020r.

Na przedstawione do realizacji zadanie planuje się przeznaczyć środki publiczne w wysokości: 40 000,00 zł.

Szczegółowe informacje i dokumenty na BIP

Treść ogłoszenia


Ogłoszenie Nr 15

PREZYDENT MIASTA DĄBROWA GÓRNICZA ogłasza konkurs na dotacje z budżetu miasta na realizację poniżej proponowanych zadań własnych gminy z zakresu działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych. w 2020 r.

Celem konkursu jest wyłonienie podmiotu do realizacji zadania publicznego Gminy Dąbrowa Górnicza w roku 2020 z zakresu działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych. pod nazwą:

1. Partycypacyjne wypracowanie pakietów rewitalizacyjnych w osiedlach na rok 2021.

Na przedstawione do realizacji zadanie planuje się przeznaczyć środki publiczne w wysokości: 200 000,00 zł.

Szczegółowe informacje i dokumenty na BIP

Treść ogłoszenia

Informacja o konkursie


Ogłoszenie Nr 14

PREZYDENT MIASTA DĄBROWA GÓRNICZA ogłasza konkurs na dotacje z budżetu miasta na realizację poniżej proponowanych zadań własnych gminy z zakresu pomocy społeczej w 2020 r.

Celem konkursu jest wyłonienie podmiotu do realizacji zadania publicznego Gminy Dąbrowa Górnicza w roku 2020 z zakresu pomocy społeczej pod nazwą:

1. Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej na rzecz mieszkańców Dąbrowy Górniczej

Na przedstawione do realizacji zadanie planuje się przeznaczyć środki publiczne w wysokości: 146 209,41 zł.

Szczegółowe informacje i dokumenty na BIP

Treść ogłoszenia

Informacja o konkursie


Ogłoszenie Nr 13

PREZYDENT MIASTA DĄBROWA GÓRNICZA ogłasza konkurs na dotacje z budżetu miasta na realizację poniżej proponowanych zadań własnych gminy z zakresu upowszechniania wiedzy i umiejętności na rzecz obronności oraz ratownictwa i ochrony ludności w 2020 r.

Celem konkursu jest wyłonienie podmiotu do realizacji zadania publicznego Gminy Dąbrowa Górnicza w roku 2020 z zakresu upowszechniania i rozwoju sportu, turystyki i rekreacji pod nazwą:

1. Dodatkowe dyżury ratowników wodnych podczas weekendów sezonu letniego 2020 na plażach i kąpieliskach zbiornika Pogoria III w Dąbrowie Górniczej.

Na przedstawione do realizacji zadanie planuje się przeznaczyć środki publiczne w wysokości: 22 000,00 zł.

2. Zabezpieczenie pomocy medycznej dla wypoczywających  podczas weekendów sezonu letniego 2020 nad zbiornikiem Pogoria III w Dąbrowie Górniczej.

Na przedstawione do realizacji zadanie planuje się przeznaczyć środki publiczne w wysokości: 22 000,00 zł.

3. Organizacja szkoleń z zakresu bezpiecznych zachowań w obliczu zagrożenia.

Na przedstawione do realizacji zadanie planuje się przeznaczyć środki publiczne w wysokości: 10 000,00 zł.

Szczegółowe informacje i dokumenty na BIP

Treść ogłoszenia

Informacja o konkursie


Ogłoszenie Nr 12

PREZYDENT MIASTA DĄBROWA GÓRNICZA ogłasza konkurs na dotacje z budżetu miasta na realizację poniżej proponowanych zadań własnych gminy z zakresu upowszechniania i rozwoju sportu, turystyki i rekreacji w 2020 r.

Celem konkursu jest wyłonienie podmiotu do realizacji zadania publicznego Gminy Dąbrowa Górnicza w roku 2020 z zakresu upowszechniania i rozwoju sportu, turystyki i rekreacji pod nazwą:

1. Organizacja na terenie Gminy Dąbrowa Górnicza imprez i zawodów sportowych o zasięgu lokalnym, regionalnym, ogólnopolskim i międzynarodowym w zakresie: żeglarstwa, windsurfingu, wędkarstwa sportowego.

Na przedstawione do realizacji zadanie planuje się przeznaczyć środki publiczne w wysokości: 30 000,00 zł.

2. Organizacja dla dzieci i młodzieży imprez sportowo-rekreacyjnych i turystycznych w ramach dąbrowskiej „Akcji Lato” w mieście.

Na przedstawione do realizacji zadanie planuje się przeznaczyć środki publiczne w wysokości: 30 000,00 zł.

3. Organizacja dla mieszkańców miasta, na terenie Gminy Dąbrowa Górnicza, jak również poza jej granicami imprez sportowych, rekreacyjnych i turystycznych.

Na przedstawione do realizacji zadanie planuje się przeznaczyć środki publiczne w wysokości: 60 000,00 zł.

Szczegółowe informacje i dokumenty na BIP

Treść ogłoszenia

Informacja o konkursie


Ogłoszenie Nr 11

PREZYDENT MIASTA DĄBROWA GÓRNICZA ogłasza konkurs na dotacje z budżetu miasta na realizację poniżej proponowanych zadań własnych gminy z zakresu kultury i sztuki w 2020 r.

Celem konkursu jest wyłonienie podmiotu do realizacji zadania publicznego Gminy Dąbrowa Górnicza w roku 2020 z zakresu kultury i sztuki pod nazwą:

1. Organizacja wydarzeń kulturalnych

Na przedstawione do realizacji zadanie planuje się przeznaczyć środki publiczne w wysokości: 100 000,00 zł.

2. Edukacja artystyczna

Na przedstawione do realizacji zadanie planuje się przeznaczyć środki publiczne w wysokości: 30 000,00 zł.

3. Lokalne i regionalne dziedzictwo kulturowe

Na przedstawione do realizacji zadanie planuje się przeznaczyć środki publiczne w wysokości: 20 000,00 zł.

4. Oprawa muzyczna imprez i uroczystości miejskich w 2020 r.

Na przedstawione do realizacji zadanie planuje się przeznaczyć środki publiczne w wysokości: 130 000,00 zł.

5. Organizacja wydarzeń w ramach Dąbrowskiej Akcji Lato 2020r.

Na przedstawione do realizacji zadanie planuje się przeznaczyć środki publiczne w wysokości: 10 000,00 zł.

Szczegółowe informacje i dokumenty na BIP

Treść ogłoszenia

Informacja o konkursie


Ogłoszenie Nr 10

PREZYDENT MIASTA DĄBROWA GÓRNICZA ogłasza konkurs na dotacje z budżetu miasta na realizację poniżej proponowanych zadań własnych gminy z zakresu przeciwdziałania patologiom społecznym i profilaktyki uzależnień w 2020 r.

Celem konkursu jest wyłonienie podmiotu do realizacji zadania publicznego Gminy Dąbrowa Górnicza w roku 2020 z zakresu przeciwdziałania patologiom społecznym i profilaktyki uzależnień pod nazwą:

1. Udzielenie porad prawnych w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii.

Na przedstawione do realizacji zadanie planuje się przeznaczyć środki publiczne w wysokości: 19 600,00 zł.

Szczegółowe informacje i dokumenty na BIP

Treść ogłoszenia


Ogłoszenie Nr 9

PREZYDENT MIASTA DĄBROWA GÓRNICZA ogłasza konkurs na dotacje z budżetu miasta na realizację poniżej proponowanych zadań własnych gminy z zakresu Pomocy społecznej w 2020 r.

Celem konkursu jest wyłonienie podmiotu do realizacji zadania publicznego Gminy Dąbrowa Górnicza w roku 2020 z zakresu Pomocy społecznej pod nazwą:

1. Udzielenie schronienia w Schronisku dla Bezdomnych dla osób bezdomnych z Dąbrowy Górniczej.

Na przedstawione do realizacji zadanie planuje się przeznaczyć środki publiczne w wysokości: 353 000,00 zł.

2. Udzielenie schronienia w Schronisku dla Bezdomnych z usługami opiekuńczymi dla osób bezdomnych z Dąbrowy Górniczej.

Na przedstawione do realizacji zadanie planuje się przeznaczyć środki publiczne w wysokości: 311 000,00 zł.

3. Prowadzenie Noclegowni dla Bezdomnych z Dąbrowy Górniczej.

Na przedstawione do realizacji zadanie planuje się przeznaczyć środki publiczne w wysokości: 231 000,00 zł.

4. Dystrybucja żywności dla najuboższych mieszkańców Dąbrowy Górniczej przekazywanej nieodpłatnie w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym (FEAD).

Na przedstawione do realizacji zadanie planuje się przeznaczyć środki publiczne w wysokości: 25 000,00 zł.

Szczegółowe informacje i dokumenty na BIP

Treść ogłoszenia


Ogłoszenie Nr 8

PREZYDENT MIASTA DĄBROWA GÓRNICZA ogłasza konkurs na dotacje z budżetu miasta na realizację poniżej proponowanych zadań własnych gminy z zakresu Przedsiębiorczości i rozwoju gospodarczego w 2020 r.

Celem konkursu jest wyłonienie podmiotu do realizacji zadania publicznego Gminy Dąbrowa Górnicza w roku 2020 z zakresu Przedsiębiorczości i rozwoju gospodarczego pod nazwą:

1. Prowadzenie Dąbrowskiego Inkubatora Przedsiębiorczości (DIP) świadczącego wsparcie dla rozwoju przedsiębiorczości w Dąbrowie Górniczej.

Na przedstawione do realizacji zadanie planuje się przeznaczyć środki publiczne w wysokości: 180.000,00 zł.

Szczegółowe informacje i dokumenty na BIP

Treść ogłoszenia


Ogłoszenie Nr 7

PREZYDENT MIASTA DĄBROWA GÓRNICZA ogłasza konkurs na dotacje z budżetu miasta na realizację poniżej proponowanych zadań własnych gminy z zakresu Wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej w 2020 r.

Celem konkursu jest wyłonienie podmiotu do realizacji zadania publicznego Gminy Dąbrowa Górnicza w roku 2020 z zakresu Wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej pod nazwą:

1. Prowadzenie placówek wsparcia dziennego w formie opiekuńczej dla dzieci i młodzieży w ramach realizacji gminnego programu rozwiązywania problemów alkoholowych w poszczególnych dzielnicach miasta: Centrum, Gołonóg, Ząbkowice, Mydlice.

Na przedstawione do realizacji zadanie planuje się przeznaczyć środki publiczne w wysokości: 630.000,00 zł.

2. Prowadzenie placówki wsparcia dziennego w formie specjalistycznej.

Na przedstawione do realizacji zadanie planuje się przeznaczyć środki publiczne w wysokości: 213.600,00 zł.

Szczegółowe informacje i dokumenty na BIP

Treść ogłoszenia


Ogłoszenie Nr 6

PREZYDENT MIASTA DĄBROWA GÓRNICZA ogłasza konkurs na dotacje z budżetu miasta na realizację poniżej proponowanych zadań własnych gminy z zakresu Upowszechniania i rozwoju sportu, turystyki i rekreacji w 2020 r.

Celem konkursu jest wyłonienie podmiotu do realizacji zadania publicznego Gminy Dąbrowa Górnicza w roku 2020 z zakresu Upowszechniania i rozwoju sportu, turystyki i rekreacji pod nazwą:

1. Upowszechnianie wśród dzieci i młodzieży piłki nożnej poprzez organizację na terenie Gminy Dąbrowa  Górnicza szkółek piłkarskich, bez możliwości udziału w rozgrywkach prowadzonych przez Polski Związek Piłki Nożnej.

Na przedstawione do realizacji zadanie planuje się przeznaczyć środki publiczne w wysokości: 60.000,00 zł.

2. Upowszechnianie wśród dzieci i młodzieży siatkówki i koszykówki poprzez organizację na terenie Gminy  Dąbrowa Górnicza przedsięwzięć oraz programów szkoleniowych promujących rozwój w/w dyscypliny (w tym siatkówki plażowej i streetballa) bez możliwości udziału
w rozgrywkach prowadzonych przez Polskie Związki Piłki Siatkowej oraz Koszykówki.

Na przedstawione do realizacji zadanie planuje się przeznaczyć środki publiczne w wysokości: 30.000,00 zł.

3. Organizacja na terenie Gminy Dąbrowa Górnicza imprez  i zawodów sportowych o zasięgu lokalnym, regionalnym, ogólnopolskim i międzynarodowym w zakresie dyscyplin: biegi, kolarstwo, nordic walking, rolkarstwo, triathlon, deskorolka.

Na przedstawione do realizacji zadanie planuje się przeznaczyć środki publiczne w wysokości: 50.000,00 zł.

4. Organizacja na terenie Gminy Dąbrowa Górnicza imprez i zawodów sportowych o zasięgu lokalnym, regionalnym, ogólnopolskim i międzynarodowym w zakresie boksu oraz sztuk walki.

Na przedstawione do realizacji zadanie planuje się przeznaczyć środki publiczne w wysokości: 30.000,00 zł.

5. Organizacja dla dzieci i młodzieży imprez sportowo-rekreacyjnych i turystycznych w ramach  dąbrowskiej akcji  „Zima” w mieście.

Na przedstawione do realizacji zadanie planuje się przeznaczyć środki publiczne w wysokości: 30.000,00 zł.

6. Organizacja dla młodzieży oraz  mieszkańców miasta na terenie Gminy Dąbrowa Górnicza przedsięwzięć, imprez i programów usportowienia w zakresie różnych dyscyplin sportu  bez możliwości udziału w zawodach prowadzonych przez polskie związki sportowe.

Na przedstawione do realizacji zadanie planuje się przeznaczyć środki publiczne w wysokości: 50.000,00 zł.

7. Organizacja w dąbrowskich placówkach oświatowych pozalekcyjnych zajęć sportowo-rekreacyjnych dla dzieci i  młodzieży uczestniczącej w międzyszkolnej rywalizacji sportowej.

Na przedstawione do realizacji zadanie planuje się przeznaczyć środki publiczne w wysokości: 120.000,00 zł.

8. Organizacja na terenie Gminy w ramach Dębowego Maj Festiwalu 2020 imprez, zawodów i pokazów sportowo-rekreacyjnych.

Na przedstawione do realizacji zadanie planuje się przeznaczyć środki publiczne w wysokości: 50.000,00 zł.

Szczegółowe informacje i dokumenty na BIP

Treść ogłoszenia


Ogłoszenie Nr 5

PREZYDENT MIASTA DĄBROWA GÓRNICZA ogłasza konkurs na dotacje z budżetu miasta na realizację poniżej proponowanych zadań własnych gminy z zakresu Kultury i sztuki w 2020 r.

Celem konkursu jest wyłonienie podmiotu do realizacji zadania publicznego Gminy Dąbrowa Górnicza w roku 2020 z zakresu Kultury i sztuki pod nazwą:

1. Prowadzenie Klubu Osiedlowego „Aktywuj się” na osiedlu Łęknice w Dąbrowie Górniczej.

Na przedstawione do realizacji zadanie planuje się przeznaczyć środki publiczne w wysokości: 60.000,00 zł.

2. Prowadzenie Klubu Seniora i Juniora „Manhattan” na osiedlu Sikorskiego w Dąbrowie Górniczej.

Na przedstawione do realizacji zadanie planuje się przeznaczyć środki publiczne w wysokości: 80.000,00 zł.

Termin składania ofert w tym konkursie do 24 grudnia 2019 r.

Szczegółowe informacje i dokumenty na BIP

Treść ogłoszenia


Ogłoszenie Nr 4

PREZYDENT MIASTA DĄBROWA GÓRNICZA ogłasza konkurs na dotacje z budżetu miasta na realizację poniżej proponowanych zadań własnych gminy z zakresu Promocji miasta w 2020 r.

Celem konkursu jest wyłonienie podmiotu do realizacji zadania publicznego Gminy Dąbrowa Górnicza w roku 2020 z zakresu Promocji miasta pod nazwą:

1. Prowadzenie Miejskiego Centrum Informacji.

Na przedstawione do realizacji zadanie planuje się przeznaczyć środki publiczne w wysokości: 107.000,00 zł.

Termin składania ofert w tym konkursie do 24 grudnia 2019 r.

Szczegółowe informacje i dokumenty na BIP

Treść ogłoszenia


Ogłoszenie Nr 3

PREZYDENT MIASTA DĄBROWA GÓRNICZA ogłasza konkurs na dotacje z budżetu miasta na realizację poniżej proponowanych zadań własnych gminy z zakresu Ochrony środowiska, ekologii, ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego w 2020 r.

Celem konkursu jest wyłonienie podmiotu do realizacji zadania publicznego Gminy Dąbrowa Górnicza w roku 2020 z zakresu Ochrony środowiska, ekologii, ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego pod nazwą:

1. Dokarmianie zwierząt dziko żyjących w okresach niedoboru pożywienia, uprawa poletek zaporowych, introdukcja zwierzyny drobnej w łowiska (kuropatwy, bażanty), walka z kłusownictwem, wyłapywanie z terenów zurbanizowanych zwierzyny dziko żyjącej  w Dąbrowie Górniczej.

Na przedstawione do realizacji zadanie planuje się przeznaczyć środki publiczne w wysokości: 30.000,00 zł.

2. Ochrona zbiorników wodnych na terenie miasta Dąbrowy Górniczej poprzez zarybianie w ilości pozwalającej utrzymać równowagę w ekosystemie wodnym tych zbiorników, walka z kłusownictwem oraz dokarmianie ptactwa dziko żyjącego zimującego na zbiornikach, w okresach niedoboru pożywienia naturalnego spowodowanego zamarzaniem zbiorników.

Na przedstawione do realizacji zadanie planuje się przeznaczyć środki publiczne w wysokości: 32.000,00 zł.

3. Ochrona rojów pszczelich z pasiek znajdujących się na terenie Dąbrowy Górniczej oraz gotowość do interwencyjnego usuwania rojów pszczół, os i szerszeni z miejsc, w których stanowią zagrożenie dla ludzi.

Na przedstawione do realizacji zadanie planuje się przeznaczyć środki publiczne w wysokości: 8.000,00 zł.

4. Podejmowanie działań zmierzających do ochrony czynnej cennych przyrodniczo terenów oraz gatunków występujących w granicach administracyjnych miasta Dąbrowa Górnicza.

Na przedstawione do realizacji zadanie planuje się przeznaczyć środki publiczne w wysokości: 10.000,00 zł.

5. Realizacja przedsięwzięć zorientowanych na podnoszenie świadomości ekologicznej oraz wiedzy o ochronie środowiska, wśród mieszkańców z terenu Dąbrowy Górniczej.

Na przedstawione do realizacji zadanie planuje się przeznaczyć środki publiczne w wysokości: 50.000,00 zł.

Termin składania ofert w tym konkursie do 23 grudnia 2019 r.

Szczegółowe informacje i dokumenty na BIP

Treść ogłoszenia


Ogłoszenie Nr 2

PREZYDENT MIASTA DĄBROWA GÓRNICZA ogłasza konkurs na dotacje z budżetu miasta na realizację poniżej proponowanych zadań własnych gminy z zakresu Oświaty i wychowania w 2020 r.

Celem konkursu jest wyłonienie podmiotu do realizacji zadania publicznego Gminy Dąbrowa Górnicza w roku 2020 z zakresu Oświaty i wychowania pod nazwą:

1. Kompleksowe oraz wielospecjalistyczne oddziaływania rewalidacyjne wspierające dzieci i młodzież z terenu Dąbrowy Górniczej.

Na przedstawione do realizacji zadanie planuje się przeznaczyć środki publiczne w wysokości: 90.000,00 zł.

2. Edukacja dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym dot. specyfiki osób niepełnosprawnych.

Na przedstawione do realizacji zadanie planuje się przeznaczyć środki publiczne w wysokości: 35.000,00 zł.

3. Inspirowanie do zmian w obszarze szeroko pojętej współczesnej szkoły, działanie na rzecz przejścia od kultury nauczania do kultury uczenia się.

Na przedstawione do realizacji zadanie planuje się przeznaczyć środki publiczne w wysokości: 25.000,00 zł.

4. Pobudzenie aktywności społecznej i obywatelskiej wśród młodzieży. Zaangażowanie w rozwój społeczności lokalnej.

Na przedstawione do realizacji zadanie planuje się przeznaczyć środki publiczne w wysokości: 15.000,00 zł.

Termin składania ofert w tym konkursie do 23 grudnia 2019 r.

Szczegółowe informacje i dokumenty na BIP

Treść ogłoszenia


Ogłoszenie Nr 1

PREZYDENT MIASTA DĄBROWA GÓRNICZA ogłasza konkurs na dotacje z budżetu miasta na realizację poniżej proponowanych zadań własnych gminy z zakresu Upowszechniania wiedzy i umiejętności na rzecz obronności oraz ratownictwa i ochrony ludności w 2020 r.

Celem konkursu jest wyłonienie podmiotu do realizacji zadania publicznego Gminy Dąbrowa Górnicza w roku 2020 z zakresupowszechniania wiedzy i umiejętności na rzecz obronności oraz ratownictwa i ochrony ludności pod nazwą: Organizacja ogólnodostępnych szkolnych i miejskich zawodów strzeleckich.

Na przedstawione do realizacji zadanie planuje się przeznaczyć środki publiczne w wysokości: 8.000,00 zł.

Termin składania ofert w tym konkursie do 23 grudnia 2019 r.

Szczegółowe informacje i dokumenty na BIP

Treść ogłoszenia


„Organizowanie i prowadzenie działań na rzecz wsparcia zdrowia psychicznego i rehabilitacji kobiet po chorobie nowotworowej piersi”

Szczegółowe informacje i dokumenty na BIP

Treść ogłoszenia


„Organizowanie i prowadzenie działań na rzecz wsparcia zdrowia psychicznego i aktywizacji dzieci z niepełnosprawnościami intelektualnymi oraz członków ich rodzin”

Szczegółowe informacje i dokumenty na BIP

Treść ogłoszenia


„Organizowanie i prowadzenie działań profilaktycznych dla osób bezdomnych w zakresie uzależnień od alkoholu, środków odurzających, nowych substancji psychoaktywnych oraz od innych uzależnień”

Szczegółowe informacje i dokumenty na BIP

Treść ogłoszenia


„Organizowanie i prowadzenie działań profilaktycznych dla rodzin zastępczych wraz z ich podopiecznymi oraz kandydatów na rodziny zastępcze w zakresie uzależnień od alkoholu, środków odurzających, nowych substancji psychoaktywnych oraz od innych uzależnień”

Szczegółowe informacje i dokumenty na BIP

Treść ogłoszenia


„Organizowanie i prowadzenie działań na rzecz wspierania trzeźwienia oraz abstynencji osób uzależnionych od alkoholu oraz członków ich rodzin – II nabór”

Szczegółowe informacje i dokumenty na BIP

Treść ogłoszenia


„Organizowanie i prowadzenie działań profilaktycznych i terapeutycznych dla dzieci i młodzieży używających szkodliwie oraz uzależnionych od środków odurzających i innych środków psychoaktywnych oraz wobec członków ich rodzin”

Szczegółowe informacje i dokumenty na BIP

Treść ogłoszenia


„Organizowanie i prowadzenie działań na rzecz kształtowania przekonań, postaw, zachowań i stylu życia wspierającego zdrowie psychiczne osób niepełnosprawnych z zaburzeniami psychicznymi z terenu miasta Dąbrowa Górnicza”

Szczegółowe informacje i dokumenty na BIP

Treść ogłoszenia


„Organizowanie i prowadzenie działań na rzecz wspierania trzeźwienia oraz abstynencji osób uzależnionych od alkoholu oraz członków ich rodzin”.

Szczegółowe informacje i dokumenty na BIP

Treść ogłoszenia