Ogłoszenia o konkursach 2019

Niezbędna dokumentacja konkursowa:

1. PROGRAMEM WSPÓŁPRACY GMINY DĄBROWA GÓRNICZA Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ INNYMI PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO NA ROK 2019 (zobacz).

2. Zasady przyznawania i rozliczania dotacji z budżetu gminy Dąbrowa Górnicza: Zarządzenie i załącznik.

3. Naborem przedstawicieli organizacji pozarządowych do prac w komisjach konkursowych oceniających oferty złożone w konkursie na dofinansowanie projektów w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (zobacz).

4. Sprawozdaniem (zobacz).

5. Kartą oceny projektów (zobacz).

6. Drukiem oferty (zobacz).

7. Loga - Urzędu Miejskiego w Dąbrowie Górniczej oraz Gminy Dąbrowa Górnicza (zobacz).

8. ZARZĄDZENIE Nr 6.2018 Prezydenta Miasta Dąbrowy Górniczej z dnia 23 listopada 2018 r. w sprawie: powołania komisji konkursowych do przeprowadzenia i rozstrzygnięcia otwartych konkursów ofert na dotacje z budżetu Gminy Dąbrowa Górnicza na realizację zadań własnych gminy i powiatu w 2019 roku. (zobacz)

ZARZĄDZENIE Nr 125.2018 Prezydenta Miasta Dąbrowy Górniczej z dnia 18 stycznia 2019 r. w sprawie: wprowadzenia zmian do Zarządzenia nr 6.2018 Prezydenta Miasta Dąbrowy Górniczej z dnia 23.11.2018 r. w sprawie: powołania komisji konkursowych do przeprowadzenia i rozstrzygnięcia otwartych konkursów ofert na dotacje z budżetu Gminy Dąbrowa Górnicza na realizację zadań własnych gminy i powiatu w 2019 roku (zobacz)

9. Samouczek dotacyjny (zobacz).


Ogłoszenie Nr 18

PREZYDENT MIASTA DĄBROWA GÓRNICZA ogłasza III konkurs na dotacje z budżetu miasta na realizację poniżej proponowanych zadań własnych gminy z zakresu Rewitalizacji oraz działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społecznosci lokalnych na potrzeby projektu „FABRYKA PEŁNA ŻYCIA – REWITALIZACJA ŚRÓDMIEŚCIA DĄBROWY GÓRNICZEJ” w 2019 r.

Celem konkursu jest wyłonienie podmiotów do realizacji następujących zadań publicznych Gminy Dąbrowa Górnicza w roku 2019 z zakresu kultury i sztuki.

1. Partycypacyjne wypracowanie pakietów rewitalizacyjnych na osiedlach na rok 2020.

Na przedstawione do realizacji zadanie planuje się przeznaczyć środki publiczne w wysokości: 200.000,00 zł.

Termin składania ofert w tym konkursie do 23 marca 2019 r.

Szczegółowe informacje i dokumenty na BIP

Treść ogłoszenia


Ogłoszenie Nr 17

PREZYDENT MIASTA DĄBROWA GÓRNICZA ogłasza III konkurs na dotacje z budżetu miasta na realizację poniżej proponowanych zadań własnych gminy z zakresu KULTURY I SZTUKI w 2019 r.

Celem konkursu jest wyłonienie podmiotów do realizacji następujących zadań publicznych Gminy Dąbrowa Górnicza w roku 2019 z zakresu kultury i sztuki.

1.Muzyka na Fabryce

Na przedstawione do realizacji zadanie planuje się przeznaczyć środki publiczne w wysokości: 305.000,00 zł.

Termin składania ofert w tym konkursie do 22 marca 2019 r.

Szczegółowe informacje i dokumenty na BIP

Treść ogłoszenia


Ogłoszenie Nr 16

PREZYDENT MIASTA DĄBROWA GÓRNICZA ogłasza II konkurs na dotacje z budżetu miasta na realizację poniżej proponowanych zadań własnych gminy z zakresu PROMOCJI MIASTA w 2019 r.

Celem konkursu jest wyłonienie podmiotów do realizacji następujących zadań publicznych Gminy Dąbrowa Górnicza w roku 2019 z zakresu promocji miasta.

1. Dąbrowski Dzień Seniora.

Na przedstawione do realizacji zadanie planuje się przeznaczyć środki publiczne w wysokości: 15.000,00 zł.

2. Bezpieczna Dąbrowa.

Na przedstawione do realizacji zadanie planuje się przeznaczyć środki publiczne w wysokości: 10.000,00 zł.

 

Termin składania ofert w tym konkursie do 13 marca 2019 r.

Szczegółowe informacje i dokumenty na BIP

Treść ogłoszenia


Ogłoszenie Nr 15

PREZYDENT MIASTA DĄBROWA GÓRNICZA ogłasza II konkurs na dotacje z budżetu miasta na realizację poniżej proponowanych zadań własnych gminy z zakresu
UPOWSZECHNIANIA I ROZWOJU SPORTU, TURYSTYKI I REKREACJI w 2019 r.

Celem konkursu jest wyłonienie podmiotów do realizacji następujących zadań publicznych Gminy Dąbrowa Górnicza w roku 2019 z zakresu upowszechniania i rozwoju sportu, turystyki i rekreacji.

1. Organizacja na terenie Gminy Dąbrowa Górnicza imprez i zawodów sportowych o zasięgu lokalnym, regionalnym, ogólnopolskim i międzynarodowym w zakresie: żeglarstwa, windsurfingu, wędkarstwa sportowego, nart wodnych.

Na przedstawione do realizacji zadanie planuje się przeznaczyć środki publiczne w wysokości: 30.000,00 zł.

2. Organizacja na terenie Gminy Dąbrowa Górnicza w ramach Dębowego Maj Festiwalu 2019 imprez, zawodów i pokazów sportowo-rekreacyjnych.

Na przedstawione do realizacji zadanie planuje się przeznaczyć środki publiczne w wysokości: 50.000,00 zł.

3. Organizacja dla dzieci i młodzieży imprez sportowo-rekreacyjnych i turystycznych w ramach  dąbrowskiej akcji „Lato” w mieście.

Na przedstawione do realizacji zadanie planuje się przeznaczyć środki publiczne w wysokości: 60.000,00 zł.

 

Termin składania ofert w tym konkursie do 19 lutego 2019 r.

Szczegółowe informacje i dokumenty na BIP

Treść ogłoszenia


Ogłoszenie Nr 14

PREZYDENT MIASTA DĄBROWA GÓRNICZA ogłasza II konkurs na dotacje z budżetu miasta na realizację poniżej proponowanych zadań własnych gminy z zakresu
KULTURY I SZTUKI w 2019 r.

Celem konkursu jest wyłonienie podmiotów do realizacji następujących zadań publicznych Gminy Dąbrowa Górnicza w roku 2019 z zakresu kultury i sztuki.

1.Organizacja i realizacja amatorskich oraz profesjonalnych projektów i programów obejmujących różne obszary kultury

Na przedstawione do realizacji zadanie planuje się przeznaczyć środki publiczne w wysokości: 80.000,00 zł.

2. Oprawa muzyczna imprez i uroczystości miejskich w 2019 r.

Na przedstawione do realizacji zadanie planuje się przeznaczyć środki publiczne w wysokości: 130.000,00 zł.

3. Organizacja wydarzeń w ramach Festiwalu Kultury Zagłębie Wood w zakresie dotyczącym koncertów muzycznych, wernisaży, spektakli teatralnych, spotkań autorskich, przeglądów kabaretowych.

Na przedstawione do realizacji zadanie planuje się przeznaczyć środki publiczne w wysokości: 10.000,00 zł.

4. Organizacja wydarzeń w ramach Dąbrowskiej Akcji Lato 2019

Na przedstawione do realizacji zadanie planuje się przeznaczyć środki publiczne w wysokości: 10.000,00 zł.

 

Termin składania ofert w tym konkursie do 19 lutego 2019 r.

Szczegółowe informacje i dokumenty na BIP

Treść ogłoszenia


Ogłoszenie Nr 13

PREZYDENT MIASTA DĄBROWA GÓRNICZA ogłasza konkurs na dotacje z budżetu miasta na realizację poniżej proponowanych zadań własnych gminy z zakresu OŚWIATY I WYCHOWANIA w 2019 r.

Celem konkursu jest wyłonienie podmiotów do realizacji następujących zadań publicznych Gminy Dąbrowa Górnicza w roku 2019 z zakresu oświaty i wychowania.

1. Kompleksowe oraz wielospecjalistyczne oddziaływania rewalidacyjne wspierające dzieci 
i młodzież  z terenu Dąbrowy Górniczej.

Na przedstawione do realizacji zadanie planuje się przeznaczyć środki publiczne w wysokości: 90.000,00 zł.

2. Integracyjne programy edukacyjne.

Na przedstawione do realizacji zadanie planuje się przeznaczyć środki publiczne w wysokości: 20.000,00 zł.

3. Skuteczna i kompetentna Młodzieżowa Rada Miasta.

Na przedstawione do realizacji zadanie planuje się przeznaczyć środki publiczne w wysokości: 15.000,00 zł.

 

Termin składania ofert w tym konkursie do 19 lutego 2019 r.

Szczegółowe informacje i dokumenty na BIP

Treść ogłoszenia


Ogłoszenie Nr 12

PREZYDENT MIASTA DĄBROWA GÓRNICZA ogłasza II konkurs na dotacje z budżetu miasta na realizację poniżej proponowanych zadań własnych gminy z zakresu UPOWSZECHNIANIA WIEDZY I UMIEJĘTNOŚCI NA RZECZ OBRONNOŚCI ORAZ RATOWNICTWA I OCHRONY LUDNOŚCI w 2019 r.

Celem konkursu jest wyłonienie podmiotów do realizacji następujących zadań publicznych Gminy Dąbrowa Górnicza w roku 2019 z zakresu upowszechniania wiedzy i umiejętności na rzecz obronności oraz ratownictwa i ochrony ludności.

1. Dodatkowe dyżury ratowników wodnych podczas weekendów sezonu letniego 2019 na plażach
i kąpieliskach zbiornika „Pogoria III”  w Dąbrowie Górniczej.

Na przedstawione do realizacji zadanie planuje się przeznaczyć środki publiczne w wysokości: 22.000,00 zł.

2. Zapewnienie pomocy medycznej dla wypoczywających podczas weekendów sezonu letniego 2019 nad zbiornikiem „Pogoria III” w Dąbrowie Górniczej.

Na przedstawione do realizacji zadanie planuje się przeznaczyć środki publiczne w wysokości: 22.000,00 zł.

3. Organizacja festynu popularyzującego bezpieczne sposoby zachowań.

Na przedstawione do realizacji zadanie planuje się przeznaczyć środki publiczne w wysokości: 5.000,00 zł.

4. Organizacja międzyszkolnych zawodów w udzielaniu pierwszej pomocy.

Na przedstawione do realizacji zadanie planuje się przeznaczyć środki publiczne w wysokości: 4.000,00 zł.

 

Termin składania ofert w tym konkursie do 19 lutego 2019 r.

Szczegółowe informacje i dokumenty na BIP

Treść ogłoszenia


Ogłoszenie Nr 11

PREZYDENT MIASTA DĄBROWA GÓRNICZA ogłasza konkurs na dotacje z budżetu miasta na realizację poniżej proponowanych zadań własnych gminy z zakresu PRZECIWDZIAŁANIA PATOLOGIOM SPOŁECZNYM I PROFILAKTYKI UZALEŻNIEŃ w 2019 r.

Celem konkursu jest wyłonienie podmiotu do realizacji następującego zadania publicznego Gminy Dąbrowa Górnicza w roku 2019 z zakresu Przeciwdziałania patologiom społecznym i profilaktyki uzależnień:


1. Udzielanie porad prawnych w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii.

Na przedstawione do realizacji zadanie planuje się przeznaczyć środki publiczne w wysokości: 19 600,00 zł.

Termin składania ofert w tym konkursie do 30 stycznia 2019 r.

Szczegółowe informacje i dokumenty na BIP

Treść ogłoszenia


Ogłoszenie Nr 10

PREZYDENT MIASTA DĄBROWA GÓRNICZA ogłasza IIi konkurs na dotacje z budżetu miasta na realizację poniżej proponowanych zadań własnych gminy z zakresu POMOCY SPOŁECZNEJ w 2019 r.

Celem konkursu jest wyłonienie podmiotów do realizacji następujących zadań publicznych Gminy Dąbrowa Górnicza w roku 2019 z zakresu pomocy społecznej.

1. Dystrybucja żywności dla najuboższych mieszkańców Dąbrowy Górniczej przekazywanej nieodpłatnie w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym (FEAD).

Na przedstawione do realizacji zadanie planuje się przeznaczyć środki publiczne w wysokości: 25.000,00 zł.

Termin składania ofert w tym konkursie do 30 stycznia 2019 r.

Szczegółowe informacje i dokumenty na BIP

Treść ogłoszenia


Ogłoszenie Nr 9

PREZYDENT MIASTA DĄBROWA GÓRNICZA ogłasza II konkurs na dotacje z budżetu miasta na realizację poniżej proponowanych zadań własnych gminy z zakresu POMOCY SPOŁECZNEJ w 2019 r.

Celem konkursu jest wyłonienie podmiotów do realizacji następujących zadań publicznych Gminy Dąbrowa Górnicza w roku 2019 z zakresu pomocy społecznej.

1. Udzielanie schronienia w Schronisku dla Bezdomnych z usługami opiekuńczymi dla osób bezdomnych z Dąbrowy Górniczej.

Na przedstawione do realizacji zadanie planuje się przeznaczyć środki publiczne w wysokości: 72.000,00 zł.

Termin składania ofert w tym konkursie do 14 stycznia 2019 r.

Szczegółowe informacje i dokumenty na BIP

Treść ogłoszenia


Ogłoszenie Nr 8

PREZYDENT MIASTA DĄBROWA GÓRNICZA ogłasza konkurs na dotacje z budżetu miasta na realizację poniżej proponowanych zadań własnych gminy z zakresu PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I ROZWOJU GOSPODARCZEGO w 2019 r.

Celem konkursu jest wyłonienie podmiotów do realizacji następujących zadań publicznych Gminy Dąbrowa Górnicza w roku 2019 z zakresu przedsiębiorczości i rozwoju gospodarczego.

1. Prowadzenie Dąbrowskiego Inkubatora Przedsiębiorczości (DIP) w Dąbrowie Górniczej w lokalu o powierzchni nie mniejszej niż 120 m2, położonym w priorytetowym obszarze rewitalizacji Centrum, wyznaczonym zgodnie z Programem Rewitalizacji: Dabrowa Górnicza 2022.

Na przedstawione do realizacji zadanie planuje się przeznaczyć środki publiczne w wysokości: 180.000,00 zł.

Termin składania ofert w tym konkursie do 21 grudnia 2018 r.

Szczegółowe informacje i dokumenty na BIP

Treść ogłoszenia


Ogłoszenie Nr 7

PREZYDENT MIASTA DĄBROWA GÓRNICZA ogłasza konkurs na dotacje z budżetu miasta na realizację poniżej proponowanych zadań własnych gminy z zakresu OCHRONY ŚRODOWISKA, EKOLOGII, OCHRONY ZWIERZĄT ORAZ OCHRONY DZIEDZICTWA PRZYRODNICZEGO w 2019 r.

Celem konkursu jest wyłonienie podmiotów do realizacji następujących zadań publicznych Gminy Dąbrowa Górnicza w roku 2019 z zakresu ochrony środowiska, ekologii, ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego.

1. Dokarmianie zwierząt dziko żyjących w okresach niedoboru pożywienia, uprawa poletek zaporowych, introdukcja zwierzyny drobnej w łowiska (kuropatwy, bażanty), walka z kłusownictwem, wyłapywanie z terenów zurbanizowanych zwierzyny dziko żyjącej w Dąbrowie Górniczej.

Na przedstawione do realizacji zadanie planuje się przeznaczyć środki publiczne w wysokości: 30.000,00 zł.

2. Ochrona zbiorników wodnych na terenie miasta Dąbrowy Górniczej poprzez zarybianie w ilości pozwalającej utrzymać równowagę w ekosystemie wodnym tych zbiorników, walka z kłusownictwem oraz dokarmianie ptactwa dziko żyjącego zimującego na zbiornikach, w okresach niedoboru pożywienia naturalnego spowodowanego zamarzaniem zbiorników.

Na przedstawione do realizacji zadanie planuje się przeznaczyć środki publiczne w wysokości: 32.000,00 zł.

3. Ochrona rojów pszczelich z pasiek znajdujących się na terenie Dąbrowy Górniczej oraz gotowość do interwencyjnego usuwania rojów pszczół, os i szerszeni z miejsc , w których stanowią zagrożenie dla ludzi.

Na przedstawione do realizacji zadanie planuje się przeznaczyć środki publiczne w wysokości: 8.000,00 zł.

4. Podejmowanie działań zmierzających do ochrony czynnej cennych przyrodniczo terenów oraz gatunków występujących w granicach administracyjnych miasta Dąbrowa Górnicza.

Na przedstawione do realizacji zadanie planuje się przeznaczyć środki publiczne w wysokości: 10.000,00 zł.

5. Realizacja przedsięwzięć zorientowanych na podnoszenie świadomości ekologicznej oraz wiedzy o ochronie środowiska, wśród mieszkańców z terenu Dąbrowy Górniczej, w tym szczególnie preferowane będą projekty o tematyce:

1. Zagrożeń dla życia i zdrowia ludzi oraz środowiska, spowodowanych spalaniem odpadów
w indywidualnych paleniskach domowych;

2. Korzyści ekologicznych oraz ekonomicznych z wykorzystania do ogrzewania odnawialnych źródeł energii;

3. Ochrona naturalnego krajobrazu oraz promocja zrównoważonego rozwoju;

4. Znaczenie i rola pszczół w życiu człowieka;

5. Edukacja w zakresie konieczności usuwania roślin inwazyjnych, oraz zagrożeń z ich strony dla rodzimej flory i fauny.

Na przedstawione do realizacji zadanie planuje się przeznaczyć środki publiczne w wysokości: 50.000,00 zł.

Termin składania ofert w tym konkursie do 21 grudnia 2018 r.

Szczegółowe informacje i dokumenty na BIP

Treść ogłoszenia


Ogłoszenie Nr 6

PREZYDENT MIASTA DĄBROWA GÓRNICZA ogłasza konkurs na dotacje z budżetu miasta na realizację poniżej proponowanych zadań własnych gminy z zakresu POMOCY SPOŁECZNEJ w 2019 r.

Celem konkursu jest wyłonienie podmiotów do realizacji następujących zadań publicznych Gminy Dąbrowa Górnicza w roku 2019 z zakresu pomocy społecznej.

1. Udzielanie schronienia w Schronisku dla Bezdomnych dla osób bezdomnych z Dąbrowy Górniczej.

Na przedstawione do realizacji zadanie planuje się przeznaczyć środki publiczne w wysokości: 364.000,00 zł.

2. Udzielanie schronienia w Schronisku dla Bezdomnych z usługami opiekuńczymi dla osób bezdomnych z Dąbrowy Górniczej.

Na przedstawione do realizacji zadanie planuje się przeznaczyć środki publiczne w wysokości: 72.000,00 zł.

3. Prowadzenie Noclegowni dla Bezdomnych z Dąbrowy Górniczej.

Na przedstawione do realizacji zadanie planuje się przeznaczyć środki publiczne w wysokości: 198.000,00 zł.

Termin składania ofert w tym konkursie do 18 grudnia 2018 r.

Szczegółowe informacje i dokumenty na BIP

Treść ogłoszenia


Ogłoszenie Nr 5

PREZYDENT MIASTA DĄBROWA GÓRNICZA ogłasza konkurs na dotacje z budżetu miasta na realizację poniżej proponowanych zadań własnych gminy z zakresu PROMOCJI MIASTA w 2019r.

Celem konkursu jest wyłonienie podmiotów do realizacji następujących zadań publicznych Gminy Dąbrowa Górnicza w roku 2019 z zakresu promocji miasta.

1. Prowadzenie Miejskiego Centrum Informacji.

Na przedstawione do realizacji zadanie planuje się przeznaczyć środki publiczne w wysokości: 90.000,00 zł.

Termin składania ofert w tym konkursie do 18 grudnia 2018 r.

Szczegółowe informacje i dokumenty na BIP

Treść ogłoszenia


Ogłoszenie Nr 4

PREZYDENT MIASTA DĄBROWA GÓRNICZA ogłasza konkurs na dotacje z budżetu miasta na realizację poniżej proponowanych zadań własnych gminy z zakresu UPOWSZECHNIANIA WIEDZY I UMIEJĘTNOŚCI NA RZECZ OBRONNOŚCI ORAZ RATOWNICTWA I OCHRONY LUDNOŚCI w 2019r.

Celem konkursu jest wyłonienie podmiotów do realizacji następujących zadań publicznych Gminy Dąbrowa Górnicza w roku 2019 z zakresu upowszechniania wiedzy i umiejętności na rzecz obronności oraz ratownictwa i ochrony ludności.

1. Organizacja ogólnodostępnych szkolnych i miejskich zawodów strzeleckich.

Na przedstawione do realizacji zadanie planuje się przeznaczyć środki publiczne w wysokości: 8.000,00 zł.

Termin składania ofert w tym konkursie do 18 grudnia 2018 r.

Szczegółowe informacje i dokumenty na BIP

Treść ogłoszenia


Ogłoszenie Nr 3

PREZYDENT MIASTA DĄBROWA GÓRNICZA ogłasza konkurs na dotacje z budżetu miasta na realizację poniżej proponowanych zadań własnych gminy z zakresu WSPIERANIA RODZINY I SYSTEMU PIECZY ZASTĘPCZEJ w 2019r.

Celem konkursu jest wyłonienie podmiotów do realizacji następujących zadań publicznych Gminy Dąbrowa Górnicza w roku 2019 z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej.

1. Prowadzenie placówek wsparcia dziennego w formie opiekuńczej dla dzieci i młodzieży w ramach realizacji gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz w ramach gminnego programu przeciwdziałania narkomanii, w poszczególnych dzielnicach miasta: Centrum, Gołonóg, Ząbkowice, Mydlice.

Na przedstawione do realizacji zadanie planuje się przeznaczyć środki publiczne w wysokości: 360.000,00 zł.

2. Prowadzenie placówki wsparcia dziennego w formie specjalistycznej.

Na przedstawione do realizacji zadanie planuje się przeznaczyć środki publiczne w wysokości: 76.800,00 zł.

Termin składania ofert w tym konkursie do 18 grudnia 2018 r.

Szczegółowe informacje i dokumenty na BIP

Treść ogłoszenia


Ogłoszenie Nr 2

PREZYDENT MIASTA DĄBROWA GÓRNICZA ogłasza konkurs na dotacje z budżetu miasta na realizację poniżej proponowanych zadań własnych gminy z zakresu KULTURY I SZTUKI w 2019r.

Celem konkursu jest wyłonienie podmiotów do realizacji następujących zadań publicznych Gminy Dąbrowa Górnicza w roku 2019 z zakresu kultury i sztuki.

1. Prowadzenie Klubu Seniora i Juniora „Manhatan” na osiedlu  Sikorskiego w Dąbrowie Górniczej.

Na przedstawione do realizacji zadanie planuje się przeznaczyć środki publiczne w wysokości: 80.000,00 zł.

2. Prowadzenie Klubu Osiedlowego „Aktywuj się” na osiedlu  Łęknice w Dąbrowie Górniczej.

Na przedstawione do realizacji zadanie planuje się przeznaczyć środki publiczne w wysokości: 60.000,00 zł.

Termin składania ofert w tym konkursie do 18 grudnia 2018 r.

Szczegółowe informacje i dokumenty na BIP

Treść ogłoszenia


Ogłoszenie Nr 1

PREZYDENT MIASTA DĄBROWA GÓRNICZA ogłasza konkurs na dotacje z budżetu miasta na realizację poniżej proponowanych zadań własnych gminy z zakresu UPOWSZECHNIANIA
I ROZWOJU SPORTU, TURYSTYKI I  REKREACJI
w 2019r.

Celem konkursu jest wyłonienie podmiotów do realizacji następujących zadań publicznych Gminy Dąbrowa Górnicza w roku 2019 z zakresu upowszechniania i rozwoju sportu, turystyki i  rekreacji.

1. Upowszechnianie wśród dzieci i młodzieży piłki nożnej poprzez organizację na terenie Gminy Dąbrowa  Górnicza szkółek piłkarskich, bez możliwości udziału w rozgrywkach prowadzonych przez Polski Związek Piłki Nożnej.

Na przedstawione do realizacji zadanie planuje się przeznaczyć środki publiczne w wysokości: 60.000,00 zł.

2. Upowszechnianie wśród dzieci i młodzieży siatkówki i koszykówki poprzez organizację na terenie Gminy  Dąbrowa Górnicza przedsięwzięć oraz programów szkoleniowych promujących rozwój w/w dyscypliny (w tym siatkówki plażowej i streetballa) bez możliwości udziału w rozgrywkach prowadzonych przez Polskie Związki Piłki Siatkowej oraz Koszykówki.

Na przedstawione do realizacji zadanie planuje się przeznaczyć środki publiczne w wysokości: 30.000,00 zł.

3. Organizacja na terenie Gminy Dąbrowa Górnicza imprez  i zawodów sportowych o zasięgu lokalnym, regionalnym, ogólnopolskim i międzynarodowym w zakresie dyscyplin: biegi, kolarstwo, nordic walking, rolkarstwo, triathlon, deskorolka.

Na przedstawione do realizacji zadanie planuje się przeznaczyć środki publiczne w wysokości: 50.000,00 zł.

4. Organizacja na terenie Gminy Dąbrowa Górnicza imprez i zawodów sportowych o zasięgu lokalnym, regionalnym, ogólnopolskim i międzynarodowym w zakresie boksu oraz wschodnich sztuki walki.

Na przedstawione do realizacji zadanie planuje się przeznaczyć środki publiczne w wysokości: 30.000,00 zł.

5. Organizacja dla dzieci i młodzieży imprez sportowo-rekreacyjnych i turystycznych w ramach  dąbrowskiej akcji  „Zima” w mieście.

Na przedstawione do realizacji zadanie planuje się przeznaczyć środki publiczne w wysokości: 20.000,00 zł.

6. Organizacja dla mieszkańców miasta, na terenie Gminy Dąbrowa Górnicza, jak również poza jej granicami imprez sportowych, rekreacyjnych i turystycznych.

Na przedstawione do realizacji zadanie planuje się przeznaczyć środki publiczne w wysokości: 60.000,00 zł.

7. Organizacja dla młodzieży oraz  mieszkańców miasta na terenie Gminy Dąbrowa Górnicza przedsięwzięć, imprez i programów usportowienia w zakresie różnych dyscyplin sportu  bez możliwości udziału w zawodach prowadzonych przez polskie związki sportowe.

Na przedstawione do realizacji zadanie planuje się przeznaczyć środki publiczne w wysokości: 50.000,00 zł.

8. Organizacja w dąbrowskich placówkach oświatowych pozalekcyjnych zajęć sportowo-rekreacyjnych dla dzieci i  młodzieży uczestniczącej w międzyszkolnej rywalizacji sportowej.

Na przedstawione do realizacji zadanie planuje się przeznaczyć środki publiczne w wysokości: 120.000,00 zł.

Termin składania ofert w tym konkursie do 18 grudnia 2018 r.

Szczegółowe informacje i dokumenty na BIP

Treść ogłoszenia


Nabór wniosków o dotacje z budżetu Gminy na realizację w 2019r. przedsięwzięć w zakresie rozwoju sportu

Szczegółowe informacje i dokumenty na BIP

Treść ogłoszenia


„Organizowanie i prowadzenie działań na rzecz kształtowania przekonań, postaw, zachowań i stylu życia wspierającego zdrowie psychiczne osób niepełnosprawnych z zaburzeniami psychicznymi z terenu miasta Dąbrowa Górnicza”

Szczegółowe informacje i dokumenty na BIP

Treść ogłoszenia


„Organizowanie i prowadzenie działań na rzecz wsparcia zdrowia psychicznego i rehabilitacji kobiet z Dąbrowy Górniczej po chorobie nowotworowej piersi”

Szczegółowe informacje i dokumenty na BIP

Treść ogłoszenia


„Organizowanie i prowadzenie działań profilaktycznych w zakresie uzależnień od alkoholu i innych środków psychoaktywnych dla osób bezdomnych z Dąbrowy Górniczej”

Szczegółowe informacje i dokumenty na BIP

Treść ogłoszenia


Organizowanie i prowadzenie działań profilaktycznych w zakresie uzależnień oraz używania szkodliwego przetworów konopi dla osób z terenu miasta Dąbrowa Górnicza oraz ich rodzin i bliskich”

Szczegółowe informacje i dokumenty na BIP

Treść ogłoszenia


„Organizowanie i prowadzenie działań profilaktycznych w zakresie uzależnień od alkoholu, narkotyków i innych środków psychoaktywnych dla rodzin zastępczych wraz z ich podopiecznymi oraz kandydatów na rodziny zastępcze z terenu miasta Dąbrowa Górnicza

Szczegółowe informacje i dokumenty na BIP

Treść ogłoszenia


Ogłoszenie nabór na dotacje z budżetu Gminy na realizację w 2019 r. przedsięwzięć w zakresie rozwoju sportu - II nabór

Szczegółowe informacje i dokumenty na BIP

Treść ogłoszenia


Rehabilitacja społeczna dorosłych osób niepełnosprawnych z zaburzeniami psychicznymi z terenu miasta Dąbrowa Górnicza

Szczegółowe informacje i dokumenty na BIP

Treść ogłoszenia


Ogłoszenie konkursu ofert na realizację w 2019 roku zadania publicznego pn. Organizowanie i rozwijanie różnych form uczestnictwa osób uzależnionych od alkoholu i ich rodzin w życiu społeczności lokalnej (wsparcie środowiska abstynenckiego, indywidualne oraz grupowe samokształcenie) na terenie miasta Dąbrowa Górnicza.

Szczegółowe informacje i dokumenty na BIP

Treść ogłoszenia


Ogłoszenie nabór na dotacje z budżetu Gminy na realizację w 2019 r. przedsięwzięć w zakresie rozwoju sportu

Dotację celową z budżetu Miasta Dąbrowa Górnicza może otrzymać klub sportowy posiadający siedzibę w Dąbrowie Górniczej, działający na terenie miasta i nie prowadzący działalności w celu osiągnięcia zysku.

Warunkiem umożliwiającym ubieganie się klubu sportowego, stowarzyszenia o dotację z budżetu Gminy jest zrzeszenie w klubie/stowarzyszeniu zawodników uprawiających określoną dyscyplinę sportową i posiadających licencję zawodnika wydaną przez uprawniony polski związek sportowy, kartę zgłoszenia lub inny dokument uprawniający do udziału we współzawodnictwie sportowym.

Realizacja przedsięwzięć obejmuje okres od 14.01.2019 r. do 31.12.2019 r.

Na realizację przedsięwzięć w zakresie rozwoju sportu w 2019 r. proponuje się przeznaczyć z budżetu Gminy Dąbrowa Górnicza środki finansowe w wysokości: 5 000.000,00 zł.

Termin składania ofert w tym konkursie to 20 grudnia 2018 r.

Szczegółowe informacje i dokumenty na BIP


Ogłoszenie obszaru udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej oraz zwiększania świadomości prawnej społeczeństwa

Prezydent Miasta Dąbrowa Górnicza  ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w 2019 roku zadania publicznego z obszaru udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej oraz zwiększania świadomości prawnej społeczeństwa, polegającego na prowadzeniu punktów nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie miasta Dąbrowa Górnicza.

Nazwa zadania, warunki realizacji i wysokość środków publicznych przeznaczonych na jego realizację:

Nazwa zadania, warunki realizacji i wysokość środków publicznych przeznaczonych na jego realizację:

1. Prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej wraz z realizacją zadania z zakresu edukacji prawnej zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej w punkcie zlokalizowanym w Dąbrowie Górniczej przy ul. Chemicznej 2. Na przedstawione do realizacji zadanie planuje się przeznaczyć środki publiczne w wysokości: 63 360,00 zł rocznie w tym: 60 060,00 zł na udzielanie npp (5 005,00 zł miesięcznie), 3 300,00 zł na zadanie z zakresu edukacji prawnej.

2. Prowadzenie punktu nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego lub punktu nieodpłatnej pomocy prawnej wraz z realizacją zadania z zakresu edukacji prawnej zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej w punkcie zlokalizowanym w Dąbrowie Górniczej przy ul. Wybickiego 4. Na przedstawione do realizacji zadanie planuje się przeznaczyć środki publiczne w wysokości: 63 360,00 zł rocznie w tym: 60 060,00 zł na udzielanie npp (5 005,00 zł miesięcznie), 3 300,00 zł na zadanie z zakresu edukacji prawnej.

3. Prowadzenie punktu nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego lub punktu nieodpłatnej pomocy prawnej wraz z realizacją zadania z zakresu edukacji prawnej  zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej w punkcie zlokalizowanym w Dąbrowie Górniczej przy ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 1. Na przedstawione do realizacji zadanie planuje się przeznaczyć środki publiczne w wysokości: 63 360,00 zł rocznie w tym: 60 060,00 zł na udzielanie npp (5 005,00 zł miesięcznie), 3 300,00 zł na zadanie z zakresu edukacji prawnej.

Termin składania ofert w tym konkursie to 6 grudnia 2018 r.

Szczegółowe informacje i dokumenty na BIP

Treść ogłoszenia