Ogłoszenia o konkursach 2018

Niezbędna dokumentacja konkursowa:

1. PROGRAMEM WSPÓŁPRACY GMINY DĄBROWA GÓRNICZA Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ INNYMI PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO NA ROK 2018 (zobacz).

2. Zasady przyznawania i rozliczania dotacji z budżetu gminy Dąbrowa Górnicza: Zarządzenie i załącznik.

3. Naborem przedstawicieli organizacji pozarządowych do prac w komisjach konkursowych oceniających oferty złożone w konkursie na dofinansowanie projektów w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (zobacz).

4. Samouczek dotacyjny (zobacz).

5. Sprawozdaniem (zobacz).

6. Kartą oceny projektów (zobacz).

7. Drukiem oferty (zobacz).

8. Loga - Urzędu Miejskiego w Dąbrowie Górniczej oraz Gminy Dąbrowa Górnicza (zobacz).

9. ZARZĄDZENIE Nr 2143.2017 Prezydenta Miasta Dąbrowy Górniczej z dnia 16 listopada 2017 r. w sprawie: powołania komisji konkursowych do przeprowadzenia i rozstrzygnięcia otwartych konkursów ofert na dotacje z budżetu Gminy Dąbrowa Górnicza na realizację zadań własnych gminy i powiatu w 2018 roku. (zobacz)


Ogłoszenie Nr 17

Prezydent Miasta Dąbrowa Górnicza ogłasza konkurs na dotacje z budżetu miasta na realizację poniżej proponowanych zadań własnych gminy z zakresu PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I ROZWOJU GOSPODARCZEGO w 2018 r.

Celem konkursu jest wyłonienie podmiotów do realizacji następujących zadań publicznych Gminy Dąbrowa Górnicza w roku 2018 z zakresu przedsiębiorczości i rozwoju gospodarczego.

1. Prowadzenie Dąbrowskiego Inkubatora Przedsiębiorczości (DIP) w Dąbrowie Górniczej.

Na przedstawione do realizacji zadanie planuje się przeznaczyć środki publiczne w wysokości: 70.000,00 zł.

 

Termin składania ofert w tym konkursie to 21 czerwca 2018 r.

Szczegółowe informacje i dokumenty na BIP

Treść ogłoszenia


Ogłoszenie Nr 16

PREZYDENT MIASTA DĄBROWA GÓRNICZA ogłasza III konkurs na dotacje z budżetu miasta na realizację poniżej proponowanych zadań własnych gminy z zakresu UPOWSZECHNIANIA WIEDZY I UMIEJĘTNOŚCI NA RZECZ OBRONNOŚCI ORAZ RATOWNICTWA I OCHRONY LUDNOŚCI w 2018 r.

Celem konkursu jest wyłonienie podmiotów do realizacji następujących zadań publicznych Gminy Dąbrowa Górnicza w roku 2018 z zakresu upowszechniania wiedzy i umiejętności na rzecz obronności oraz ratownictwa i ochrony ludności.

1. Zabezpieczenie pomocy medycznej dla wypoczywających podczas weekendów sezonu letniego 2018 nad zbiornikiem „Pogoria III” w Dąbrowie Górniczej.

Na przedstawione do realizacji zadanie planuje się przeznaczyć środki publiczne w wysokości: 20.000,00 zł. 

 

Termin składania ofert w tym konkursie to 18 maja 2018 r.

Szczegółowe informacje i dokumenty na BIP

Treść ogłoszenia


Ogłoszenie Nr 15

PREZYDENT MIASTA DĄBROWA GÓRNICZA ogłasza II konkurs na dotacje z budżetu miasta na realizację poniżej proponowanych zadań własnych gminy z zakresu WSPIERANIA RODZINY I SYSTEMU PIECZY ZASTĘPCZEJ w 2018 r.

Celem konkursu jest wyłonienie podmiotów do realizacji następujących zadań publicznych Gminy Dąbrowa Górnicza w roku 2018 z zakresu Wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej:

1. Prowadzenie placówek wsparcia dziennego w formie opiekuńczej dla dzieci i młodzieży w ramach realizacji gminnego programu rozwiązywania problemów alkoholowych w poszczególnych dzielnicach miasta: Centrum, Gołonóg, Ząbkowice, Mydlice.

Na przedstawione do realizacji zadanie planuje się przeznaczyć środki publiczne w wysokości: 144 904,00 zł.

2. Prowadzenie placówki wsparcia dziennego w formie specjalistycznej.

Na przedstawione do realizacji zadanie planuje się przeznaczyć środki publiczne w wysokości: 48 000,00 zł.

 

Termin składania ofert w tym konkursie do 16 maja 2018 r.

Szczegółowe informacje i dokumenty na BIP

Treść ogłoszenia


Ogłoszenie Nr 14

PREZYDENT MIASTA DĄBROWA GÓRNICZA ogłasza II konkurs na dotacje z budżetu miasta na realizację poniżej proponowanych zadań własnych gminy z zakresu UPOWSZECHNIANIA WIEDZY I UMIEJĘTNOŚCI NA RZECZ OBRONNOŚCI ORAZ RATOWNICTWA I OCHRONY LUDNOŚCI w 2018 r.

Celem konkursu jest wyłonienie podmiotów do realizacji następujących zadań publicznych Gminy Dąbrowa Górnicza w roku 2018 z zakresu upowszechniania wiedzy i umiejętności na rzecz obronności oraz ratownictwa i ochrony ludności.

1. Dodatkowe dyżury ratowników wodnych podczas weekendów sezonu letniego 2018 na plażach i kąpieliskach zbiornika „Pogoria III” w Dąbrowie Górniczej.

Na przedstawione do realizacji zadanie planuje się przeznaczyć środki publiczne w wysokości: 20.000,00 zł. 

2. Zabezpieczenie pomocy medycznej dla wypoczywających podczas weekendów sezonu letniego 2018 nad zbiornikiem „Pogoria III” w Dąbrowie Górniczej.

Na przedstawione do realizacji zadanie planuje się przeznaczyć środki publiczne w wysokości: 20.000,00 zł. 

3. Pierwsza pomoc prosta sprawa – mali ratownicy.

Na przedstawione do realizacji zadanie planuje się przeznaczyć środki publiczne w wysokości: 8.000,00 zł.

 

Termin składania ofert w tym konkursie to 23 kwietnia 2018 r.

Szczegółowe informacje i dokumenty na BIP

Treść ogłoszenia


Ogłoszenie Nr 13

Prezydent Miasta Dąbrowa Górnicza ogłasza konkurs na dotacje z budżetu miasta na realizację poniżej proponowanych zadań własnych gminy z zakresu PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I ROZWOJU GOSPODARCZEGO w 2018 r.

Celem konkursu jest wyłonienie podmiotów do realizacji następujących zadań publicznych Gminy Dąbrowa Górnicza w roku 2018 z zakresu przedsiębiorczości i rozwoju gospodarczego.

1. Giełda przedsiębiorczości i kooperacji

Na przedstawione do realizacji zadanie planuje się przeznaczyć środki publiczne w wysokości: 10.000,00 zł.

2. Fabryka młodego biznesu

Na przedstawione do realizacji zadanie planuje się przeznaczyć środki publiczne w wysokości: 10.000,00 zł.

Termin składania ofert w tym konkursie to 5 marca 2018 r.

Szczegółowe informacje i dokumenty na BIP

Treść ogłoszenia


Ogłoszenie Nr 12

Prezydent Miasta Dąbrowa Górnicza ogłasza konkurs na dotacje z budżetu miasta na realizację poniżej proponowanych zadań własnych gminy z zakresu REWITALIZACJI  I ROZWOJU MIASTA w 2018 r.

Celem konkursu jest wyłonienie podmiotów do realizacji następujących zadań publicznych Gminy Dąbrowa Górnicza w roku 2018 z zakresu rewitalizacji i rozwoju miasta.

1. Przygotowanie i realizacja działania, na rzecz włączenia społecznego  wybranej grupy mieszkańców zagrożonych marginalizacją  (np. osoby bezrobotne, seniorzy, dzieci), które będzie realizowane w co najmniej jednym z następujących obszarów  rewitalizacji: Strzemieszyce Wielkie i sąsiednie tereny zdegradowane lub Park Zielona i osiedle przy ul. Robotniczej lub Osiedle Łączna, wskazanych w Programie Rewitalizacji: Dąbrowa Górnicza 2022.

Na przedstawione do realizacji zadanie planuje się przeznaczyć środki publiczne w wysokości: 10.000,00 zł.

Termin składania ofert w tym konkursie to 8 marca 2018 r.

Szczegółowe informacje i dokumenty na BIP

Treść ogłoszenia


Ogłoszenie Nr 11

Prezydent Miasta Dąbrowa Górnicza ogłasza II konkurs na dotacje z budżetu miasta na realizację poniżej proponowanych zadań własnych gminy z zakresu UPOWSZECHNIANIA I ROZWOJU SPORTU, TURYSTYKI I  REKREACJI w 2018 r.

Celem konkursu jest wyłonienie podmiotów do realizacji następujących zadań publicznych Gminy Dąbrowa Górnicza w roku 2018 z zakresu upowszechniania i rozwoju sportu, turystyki i rekreacji.

1. Organizacja na terenie Gminy Dąbrowa Górnicza imprez i zawodów sportowych o zasięgu lokalnym, regionalnym, ogólnopolskim i międzynarodowym w zakresie: żeglarstwa, windsurfingu, wędkarstwa sportowego, nart wodnych.

Na przedstawione do realizacji zadanie planuje się przeznaczyć środki publiczne w wysokości: 40.000,00 zł.

2. Organizacja na terenie Gminy Dąbrowa Górnicza w ramach Dębowego Maj Festiwalu 2018 imprez, zawodów i pokazów sportowo-rekreacyjnych.

Na przedstawione do realizacji zadanie planuje się przeznaczyć środki publiczne w wysokości: 50.000,00 zł.

3. Organizacja dla mieszkańców miasta, na terenie Gminy Dąbrowa Górnicza, jak również poza jej granicami imprez sportowo-rekreacyjnych i turystycznych.

Na przedstawione do realizacji zadanie planuje się przeznaczyć środki publiczne w wysokości:  59.000, 00 zł.

4. Organizacja dla młodzieży oraz mieszkańców miasta na terenie Gminy Dąbrowa Górnicza przedsięwzięć i programów usportowienia w zakresie różnych dyscyplin sportu bez możliwości udziału w zawodach, imprezach, rozgrywkach itp. prowadzonych przez polskie związki sportowe.

Na przedstawione do realizacji zadanie planuje się przeznaczyć środki publiczne w wysokości: 60.000, 00 zł.

5. Organizacja dla dzieci i młodzieży imprez sportowo-rekreacyjnych i turystycznych w ramach dąbrowskiej akcji „Lato” w mieście.

Na przedstawione do realizacji zadanie planuje się przeznaczyć środki publiczne w wysokości: 30.000, 00 zł.

Termin składania ofert w tym konkursie to 5 marca 2018 r.

Szczegółowe informacje i dokumenty na BIP

Treść ogłoszenia


Ogłoszenie Nr 10

Prezydent Miasta Dąbrowa Górnicza ogłasza II konkurs na dotacje z budżetu miasta na realizację poniżej proponowanych zadań własnych gminy z zakresu KULTURY I SZTUKI w 2018 r.

Celem konkursu jest wyłonienie podmiotów do realizacji następujących zadań publicznych Gminy Dąbrowa Górnicza w roku 2018 z zakresu kultury i sztuki.

1. Organizacja i realizacja amatorskich oraz profesjonalnych projektów i programów obejmujących różne obszary kultury.

Na przedstawione do realizacji zadanie planuje się przeznaczyć środki publiczne w wysokości: 80.000,00 zł.

2. Oprawa muzyczna imprez i uroczystości miejskich w 2018 r.

Na przedstawione do realizacji zadanie planuje się przeznaczyć środki publiczne w wysokości: 120.000,00 zł.

3. Organizacja wydarzeń w ramach Festiwalu Kultury Zagłębie Wood w zakresie dotyczącym koncertów muzycznych, wernisaży, spektakli teatralnych, spotkań autorskich, przeglądów kabaretowych.

Na przedstawione do realizacji zadanie planuje się przeznaczyć środki publiczne w wysokości: 20.000,00 zł.

4. Organizacja wydarzeń pn. Dzień Seniora w Dąbrowie Górniczej.

Na przedstawione do realizacji zadanie planuje się przeznaczyć środki publiczne w wysokości: 10.000,00 zł.

5. Organizacja wydarzeń w ramach Dąbrowskiej Akcji Lato 2018.

Na przedstawione do realizacji zadanie planuje się przeznaczyć środki publiczne w wysokości: 10.000,00 zł.

Termin składania ofert w tym konkursie to 5 marca 2018 r.

Szczegółowe informacje i dokumenty na BIP

Treść ogłoszenia


Ogłoszenie Nr 9

PREZYDENT MIASTA DĄBROWA GÓRNICZA ogłasza konkurs na dotacje z budżetu miasta na realizację poniżej proponowanych zadań własnych gminy z zakresu UPOWSZECHNIANIA WIEDZY I UMIEJĘTNOŚCI NA RZECZ OBRONNOŚCI ORAZ RATOWNICTWA I OCHRONY LUDNOŚCI w 2018 r.

Celem konkursu jest wyłonienie podmiotów do realizacji następujących zadań publicznych Gminy Dąbrowa Górnicza w roku 2018 z zakresu upowszechniania wiedzy i umiejętności na rzecz obronności oraz ratownictwa i ochrony ludności.

1 Organizacja ogólnodostępnych szkolnych i miejskich zawodów strzeleckich.

Na przedstawione do realizacji zadanie planuje się przeznaczyć środki publiczne w wysokości: 8 000,00 zł.

2. W ramach konkursu na realizację zadania zostanie wyłoniony jeden wykonawca.

Termin składania ofert w tym konkursie to 31 stycznia 2018 r.

Szczegółowe informacje i dokumenty na BIP

Treść ogłoszenia


Ogłoszenie Nr 8

PREZYDENT MIASTA DĄBROWA GÓRNICZA ogłasza konkurs na dotacje z budżetu miasta na realizację poniżej proponowanych zadań własnych gminy z zakresu PRZECIWDZIAŁANIA PATOLOGIOM SPOŁECZNYM I PROFILAKTYKI UZALEŻNIEŃ w 2018 r.

Celem konkursu jest wyłonienie podmiotu do realizacji następującego zadania publicznego Gminy Dąbrowa Górnicza w roku 2018 z zakresu Przeciwdziałania patologiom społecznym i profilaktyki uzależnień:


1. Udzielanie porad prawnych w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii.

Na przedstawione do realizacji zadanie planuje się przeznaczyć środki publiczne w wysokości: 19 600,00 zł.

W ramach konkursu na realizację zadania 1.1 zostanie wyłoniony jeden wykonawca.

Termin składania ofert w tym konkursie do 26 stycznia 2018 r.

Szczegółowe informacje i dokumenty na BIP

Treść ogłoszenia


Ogłoszenie Nr 7

PREZYDENT MIASTA DĄBROWA GÓRNICZA ogłasza konkurs na dotacje z budżetu miasta na realizację poniżej proponowanych zadań własnych gminy z zakresu OŚWIATY I WYCHOWANIA  w 2018 r.

Celem konkursu jest wyłonienie podmiotów do realizacji następujących zadań publicznych Gminy Dąbrowa Górnicza w roku 2018 z zakresu oświaty i wychowania.

1 Umożliwienie uzyskania dodatkowej wiedzy przez uczniów szkół gimnazjalnych w zakresie preorientacji zawodowej.

Na przedstawione do realizacji zadanie planuje się przeznaczyć środki publiczne w wysokości: 40.000,00 zł.

2 Kompleksowe oraz wielospecjalistyczne oddziaływania rewalidacyjne wspierające dzieci i młodzież z terenu Dąbrowy Górniczej.

Na przedstawione do realizacji zadanie planuje się przeznaczyć środki publiczne w wysokości: 70.000,00 zł.

3 Edukacja na rzecz budowania społeczeństwa obywatelskiego.

Na przedstawione do realizacji zadanie planuje się przeznaczyć środki publiczne w wysokości: 15.000,00 zł.

W ramach konkursu na realizację zadania 1.1, 1.2 oraz 1.3 zostanie wyłoniony jeden wykonawca.

W ramach konkursu na realizację:

  • zadania 1.1 wyklucza się możliwość pobierania opłat od adresatów;
  • zadania 1.2 wyklucza się możliwość pobierania opłat od adresatów;
  • zadania 1.3 wyklucza się możliwość pobierania opłat od adresatów, a realizacja zadania przewidywania jest w formie zajęć pozalekcyjnych rozwijających zainteresowania uczniów szkół gimnazjalnych i pozagimnazjalnych.

Termin składania ofert w tym konkursie do 26 stycznia 2018 r.

Szczegółowe informacje i dokumenty na BIP

Treść ogłoszenia


Ogłoszenie Nr 6

PREZYDENT MIASTA DĄBROWA GÓRNICZA ogłasza konkurs na dotacje z budżetu miasta na realizację poniżej proponowanych zadań własnych gminy z zakresu OCHRONA ŚRODOWISKA, EKOLOGII, OCHRONY ZWIERZĄT ORAZ OCHRONY DZIEDZICTWA PRZYRODNICZEGO  w 2018 r.

Celem konkursu jest wyłonienie podmiotów do realizacji następujących zadań publicznych Gminy Dąbrowa Górnicza w roku 2018 z zakresu ochrony środowiska, ekologii, ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego.

1. Dokarmianie zwierząt dziko żyjących w okresach niedoboru pożywienia, uprawa poletek zaporowych, introdukcja zwierzyny drobnej w łowiska (kuropatwy, bażanty), walka z kłusownictwem, wyłapywanie z terenów zurbanizowanych zwierzyny dziko żyjącej w Dąbrowie Górniczej.

Na przedstawione do realizacji zadanie planuje się przeznaczyć środki publiczne w wysokości: 30.000,00 zł.

2. Ochrona zbiorników wodnych na terenie miasta Dąbrowy Górniczej poprzez zarybianie w ilości pozwalającej utrzymać równowagę w ekosystemie wodnym tych zbiorników, walka z kłusownictwem oraz dokarmianie ptactwa dziko żyjącego zimującego na zbiornikach, w okresach niedoboru pożywienia naturalnego spowodowanego zamarzaniem zbiorników.

Na przedstawione do realizacji zadanie planuje się przeznaczyć środki publiczne w wysokości: 32.000,00 zł.

3. Ochrona rojów pszczelich z pasiek znajdujących się na terenie Dąbrowy Górniczej oraz gotowość do interwencyjnego usuwania rojów pszczelich, os i szerszeni z miejsc, w których stanowią zagrożenie dla ludzi.

Na przedstawione do realizacji zadanie planuje się przeznaczyć środki publiczne w wysokości: 8.000,00 zł.

4. Podejmowanie działań zmierzających do ochrony czynnej cennych przyrodniczo terenów, znajdujących się w granicach administracyjnych miasta Dąbrowa Górnicza.

Na przedstawione do realizacji zadanie planuje się przeznaczyć środki publiczne w wysokości: 10.000,00 zł.

5. Realizacja przedsięwzięć zorientowanych na podnoszenie świadomości ekologicznej oraz wiedzy o ochronie środowiska wśród mieszkańców z terenu Dąbrowy Górniczej.

Preferowane będą projekty o tematyce:

• Ochrona naturalnego krajobrazu oraz promocja zrównoważonego rozwoju;

• Znaczenie i rola pszczół w życiu człowieka;

• Zagrożeń dla życia i zdrowia ludzi oraz środowiska, spowodowanych spalaniem odpadów w indywidualnych paleniskach domowych oraz

• Korzyści ekologicznych oraz ekonomicznych z wykorzystania do ogrzewania odnawialnych źródeł energii;

Na przedstawione do realizacji zadanie planuje się przeznaczyć środki publiczne w wysokości: 50.000,00zł

 

Termin składania ofert w tym konkursie do 19 grudnia 2017 r.

Szczegółowe informacje i dokumenty na BIP

Treść ogłoszenia


Ogłoszenie Nr 5

PREZYDENT MIASTA DĄBROWA GÓRNICZA ogłasza konkurs na dotacje z budżetu miasta na realizację poniżej proponowanych zadań własnych gminy z zakresu PROMOCJI MIASTA w 2018 r.

Celem konkursu jest wyłonienie podmiotów do realizacji następujących zadań publicznych Gminy Dąbrowa Górnicza w roku 2018 z zakresu promocji miasta.

1. Prowadzenie Miejskiego Centrum Informacji.

Na przedstawione do realizacji zadanie planuje się przeznaczyć środki publiczne w wysokości: 85.000,00 zł.

 

Termin składania ofert w tym konkursie do 19 grudnia 2017 r.

Szczegółowe informacje i dokumenty na BIP

Treść ogłoszenia


Ogłoszenie Nr 4

PREZYDENT MIASTA DĄBROWA GÓRNICZA ogłasza konkurs na dotacje z budżetu miasta na realizację poniżej proponowanych zadań własnych gminy z zakresu UPOWSZECHNIANIA I ROZWOJU SPORTU, TURYSTYKI I  REKREACJI w 2018 r.

1. Celem konkursu jest wyłonienie podmiotów do realizacji następujących zadań publicznych Gminy Dąbrowa Górnicza w roku 2018 z zakresu upowszechniania i rozwoju sportu, turystyki i rekreacji.

1. Upowszechnianie wśród dzieci i młodzieży piłki nożnej poprzez realizację na terenie Gminy Dąbrowa  Górnicza przedsięwzięć i programów promujących rozwój dyscypliny m.in. organizację szkółek piłkarskich, imprez i zawodów sportowych bez możliwości udziału w rozgrywkach prowadzonych przez Polski Związek Piłki Nożnej.

Na przedstawione do realizacji zadanie planuje się przeznaczyć środki publiczne w wysokości: 60.000,00 zł.

2. Upowszechnianie wśród dzieci i młodzieży siatkówki i koszykówki poprzez realizację na terenie Gminy  Dąbrowa Górnicza przedsięwzięć i programów promujących w/w dyscypliny m.in. organizację szkółek  siatkarskich i koszykarskich, imprez i zawodów sportowych (w tym siatkówki plażowej i streetballa) bez możliwości udziału w rozgrywkach prowadzonych przez Polskie Związki Piłki Siatkowej oraz Koszykówki.

Na przedstawione do realizacji zadanie planuje się przeznaczyć środki publiczne w wysokości: 30.000,00 zł.

3. Organizacja na terenie Gminy Dąbrowa Górnicza imprez  i zawodów sportowych o zasięgu lokalnym, regionalnym, ogólnopolskim i międzynarodowym w zakresie dyscyplin: biegi, kolarstwo, nordic walking, rolkarstwa, triathlonu.

Na przedstawione do realizacji zadanie planuje się przeznaczyć środki publiczne w wysokości: 45. 000,00 zł.

4. Organizacja na terenie Gminy Dąbrowa Górnicza imprez i zawodów sportowych o zasięgu lokalnym, regionalnym, ogólnopolskim i międzynarodowym w zakresie boksu oraz wschodnich sztuki walki.

Na przedstawione do realizacji zadanie planuje się przeznaczyć środki publiczne w wysokości: 30.000,00 zł

5. Organizacja dla dzieci i młodzieży imprez sportowo-rekreacyjnych i turystycznych w ramach  dąbrowskiej akcji  „Zima” w mieście.

Na przedstawione do realizacji zadanie planuje się przeznaczyć środki publiczne w wysokości: 30. 000, 00 zł.

6. Organizacja w dąbrowskich placówkach oświatowych pozalekcyjnych zajęć sportowo-rekreacyjnych dla dzieci i  młodzieży uczestniczącej w międzyszkolnej rywalizacji sportowej.

Na przedstawione do realizacji zadanie planuje się przeznaczyć środki publiczne w wysokości: 120. 000, 00 zł.

 

Termin składania ofert w tym konkursie do 19 grudnia 2017 r.

Szczegółowe informacje i dokumenty na BIP

Treść ogłoszenia


Ogłoszenie Nr 3

PREZYDENT MIASTA DĄBROWA GÓRNICZA ogłasza konkurs na dotacje z budżetu miasta na realizację poniżej proponowanych zadań własnych gminy z zakresu KULTURY I SZTUKI w 2018 r.

Celem konkursu jest wyłonienie podmiotów do realizacji następujących zadań publicznych Gminy Dąbrowa Górnicza w roku 2018 z zakresu kultury i sztuki.

1. Prowadzenie Klubu Seniora i Juniora „Manhatan” na osiedlu  Sikorskiego w Dąbrowie Górniczej

Na przedstawione do realizacji zadanie planuje się przeznaczyć środki publiczne w wysokości: 80.000,00 zł.

2. Prowadzenie Klubu Osiedlowego „Aktywuj się” na osiedlu  Łęknice w Dąbrowie Górniczej

Na przedstawione do realizacji zadanie planuje się przeznaczyć środki publiczne w wysokości: 60.000,00 zł.

 

Termin składania ofert w tym konkursie do 19 grudnia 2017 r.

Szczegółowe informacje i dokumenty na BIP

Treść ogłoszenia


Ogłoszenie Nr 2

PREZYDENT MIASTA DĄBROWA GÓRNICZA ogłasza konkurs na dotacje z budżetu miasta na realizację poniżej proponowanych zadań własnych gminy z zakresu WSPIERANIA RODZINY I SYSTEMU PIECZY ZASTĘPCZEJ w 2018 r.

Celem konkursu jest wyłonienie podmiotów do realizacji następujących zadań publicznych Gminy Dąbrowa Górnicza w roku 2018 z zakresu Wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej:

1. Prowadzenie placówek wsparcia dziennego w formie opiekuńczej dla dzieci i młodzieży w ramach realizacji gminnego programu rozwiązywania problemów alkoholowych w poszczególnych dzielnicach miasta: Centrum, Gołonóg, Ząbkowice, Mydlice.

Na przedstawione do realizacji zadanie planuje się przeznaczyć środki publiczne w wysokości: 383 200,00 zł.

2. Prowadzenie placówki wsparcia dziennego w formie specjalistycznej.

Na przedstawione do realizacji zadanie planuje się przeznaczyć środki publiczne w wysokości: 76 800,00 zł.

 

Termin składania ofert w tym konkursie do 19 grudnia 2017 r.

Szczegółowe informacje i dokumenty na BIP

Treść ogłoszenia


Ogłoszenie Nr 1

PREZYDENT MIASTA DĄBROWA GÓRNICZA ogłasza konkurs na dotacje z budżetu miasta na realizację poniżej proponowanych zadań własnych gminy z zakresu POMOCY SOŁECZNEJ w 2018 r.

Celem konkursu jest wyłonienie podmiotów do realizacji następujących zadań publicznych Gminy Dąbrowa Górnicza w roku 2018 z zakresu pomocy społecznej.

1. Udzielenie schronienia w Schronisku dla Bezdomnych dla osób bezdomnych z Dąbrowy Górniczej.

Na przedstawione do realizacji zadanie planuje się przeznaczyć środki publiczne w wysokości: 312 000,00 zł.

2. Prowadzenie Noclegowani dla Bezdomnych z Dąbrowy Górniczej.

Na przedstawione do realizacji zadanie planuje się przeznaczyć środki publiczne w wysokości: 160 000,00 zł.

3. Dystrybucja żywności dla najuboższych mieszkańców Dąbrowy Górniczej przekazywanej nieodpłatnie w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym (FEAD).

Na przedstawione do realizacji zadanie planuje się przeznaczyć środki publiczne w wysokości: 50 000,00 zł.

 

Termin składania ofert w tym konkursie do 18 grudnia 2017 r.

Szczegółowe informacje i dokumenty na BIP

Treść ogłoszenia

 


Centrum Rozwoju Inicjatyw Społecznych CRIS ogłasza nabór wniosków w ramach konkursu nr 2 Fabryka Pełna Życia 2018 – włącz się! na projekty możliwe do realizacji w czerwcu-październiku 2018 r.

Szczegółowe informacje i dokumenty


Centrum Rozwoju Inicjatyw Społecznych CRIS ogłasza nabór wniosków w ramach konkursu nr 1 Fabryka Pełna Życia 2018 – włącz się! na projekty możliwe do realizacji w czerwcu 2018 r.

Szczegółowe informacje i dokumenty


Ogłoszenie konkursu ofert na realizację w 2018 roku zadania publicznego pn. Organizowanie i rozwijanie różnych form uczestnictwa osób uzależnionych od alkoholu i ich rodzin w życiu społeczności lokalnej (wsparcie środowiska abstynenckiego, indywidualne oraz grupowe samokształcenie) na terenie miasta Dąbrowa Górnicza.

Szczegółowe informacje i dokumenty na BIP

Treść ogłoszenia


Ogłoszenia konkursu ofert na realizację w 2018 roku zadania publicznego pn. program profilaktyki uzależnień od alkoholu i środków psychoaktywnych dla osób bezdomnych z Dąbrowy Górniczej

Szczegółowe informacje i dokumenty na BIP

Treść ogłoszenia


Ogłoszenie obszaru udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej oraz zwiększania świadomości prawnej społeczeństwa

Prezydent Miasta Dąbrowa Górnicza  ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w 2018 roku zadania publicznego z obszaru udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej oraz zwiększania świadomości prawnej społeczeństwa, polegającego na prowadzeniu punktów nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie miasta Dąbrowa Górnicza.

Nazwa zadania, warunki realizacji i wysokość środków publicznych przeznaczonych na jego realizację:

1 Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej w punkcie nieodpłatnej pomocy prawnej zlokalizowanym w Dąbrowie Górniczej przy ul. Wybickiego 4. Na przedstawione do realizacji zadanie planuje się przeznaczyć środki publiczne w wysokości: 60.725,88 zł rocznie (5.060,49 zł miesięcznie).

2. Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej w punkcie nieodpłatnej pomocy prawnej zlokalizowanym w Dąbrowie Górniczej przy ul. Chemicznej 2. Na przedstawione do realizacji zadanie planuje się przeznaczyć środki publiczne w wysokości: 60.725,88 zł rocznie (5.060,49 zł miesięcznie).

3. Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej w punkcie nieodpłatnej pomocy prawnej zlokalizowanym w Dąbrowie Górniczej przy ul. Skibińskiego 1. Na przedstawione do realizacji zadanie planuje się przeznaczyć środki publiczne w wysokości: 60.725,88 zł rocznie (5.060,49 zł miesięcznie).

Termin składania ofert w tym konkursie do 21 listopada 2017 r.

Szczegółowe informacje i dokumenty na BIP

Treść ogłoszenia