Ogłoszenia o konkursach 2018

Niezbędna dokumentacja konkursowa:

1. PROGRAMEM WSPÓŁPRACY GMINY DĄBROWA GÓRNICZA Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ INNYMI PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO NA ROK 2018 (zobacz).

2. Zasady przyznawania i rozliczania dotacji z budżetu gminy Dąbrowa Górnicza: Zarządzenie i załącznik.

3. Naborem przedstawicieli organizacji pozarządowych do prac w komisjach konkursowych oceniających oferty złożone w konkursie na dofinansowanie projektów w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (zobacz).

4. Samouczek dotacyjny (zobacz).

5. Sprawozdaniem (zobacz).

6. Kartą oceny projektów (zobacz).

7. Drukiem oferty (zobacz).

8. Loga - Urzędu Miejskiego w Dąbrowie Górniczej oraz Gminy Dąbrowa Górnicza (zobacz).

9. ZARZĄDZENIE Nr 2143.2017 Prezydenta Miasta Dąbrowy Górniczej z dnia 16 listopada 2017 r. w sprawie: powołania komisji konkursowych do przeprowadzenia i rozstrzygnięcia otwartych konkursów ofert na dotacje z budżetu Gminy Dąbrowa Górnicza na realizację zadań własnych gminy i powiatu w 2018 roku. (zobacz)


Ogłoszenie Nr 18

PREZYDENT MIASTA DĄBROWA GÓRNICZA ogłasza II konkurs na dotacje z budżetu miasta na realizację poniżej proponowanych zadań własnych gminy z zakresu POMOCY SPOŁECZNEJ w 2018 r.

Celem konkursu jest wyłonienie podmiotów do realizacji następujących zadań publicznych Gminy Dąbrowa Górnicza w roku 2018 z zakresu pomocy społecznej.

1. Zorganizowanie Wigilii dla nauboższych samotnych mieszkańców Dąbrowy Górniczej.

Na przedstawione do realizacji zadanie planuje się przeznaczyć środki publiczne w wysokości: 12 000,00 zł.

 

Termin składania ofert w tym konkursie do 15 października 2018 r.

Szczegółowe informacje i dokumenty na BIP

Treść ogłoszenia


Ogłoszenie Nr 17

Prezydent Miasta Dąbrowa Górnicza ogłasza konkurs na dotacje z budżetu miasta na realizację poniżej proponowanych zadań własnych gminy z zakresu PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I ROZWOJU GOSPODARCZEGO w 2018 r.

Celem konkursu jest wyłonienie podmiotów do realizacji następujących zadań publicznych Gminy Dąbrowa Górnicza w roku 2018 z zakresu przedsiębiorczości i rozwoju gospodarczego.

1. Prowadzenie Dąbrowskiego Inkubatora Przedsiębiorczości (DIP) w Dąbrowie Górniczej.

Na przedstawione do realizacji zadanie planuje się przeznaczyć środki publiczne w wysokości: 70.000,00 zł.

 

Termin składania ofert w tym konkursie to 21 czerwca 2018 r.

Szczegółowe informacje i dokumenty na BIP

Treść ogłoszenia


Ogłoszenie Nr 16

PREZYDENT MIASTA DĄBROWA GÓRNICZA ogłasza III konkurs na dotacje z budżetu miasta na realizację poniżej proponowanych zadań własnych gminy z zakresu UPOWSZECHNIANIA WIEDZY I UMIEJĘTNOŚCI NA RZECZ OBRONNOŚCI ORAZ RATOWNICTWA I OCHRONY LUDNOŚCI w 2018 r.

Celem konkursu jest wyłonienie podmiotów do realizacji następujących zadań publicznych Gminy Dąbrowa Górnicza w roku 2018 z zakresu upowszechniania wiedzy i umiejętności na rzecz obronności oraz ratownictwa i ochrony ludności.

1. Zabezpieczenie pomocy medycznej dla wypoczywających podczas weekendów sezonu letniego 2018 nad zbiornikiem „Pogoria III” w Dąbrowie Górniczej.

Na przedstawione do realizacji zadanie planuje się przeznaczyć środki publiczne w wysokości: 20.000,00 zł. 

 

Termin składania ofert w tym konkursie to 18 maja 2018 r.

Szczegółowe informacje i dokumenty na BIP

Treść ogłoszenia


Ogłoszenie Nr 15

PREZYDENT MIASTA DĄBROWA GÓRNICZA ogłasza II konkurs na dotacje z budżetu miasta na realizację poniżej proponowanych zadań własnych gminy z zakresu WSPIERANIA RODZINY I SYSTEMU PIECZY ZASTĘPCZEJ w 2018 r.

Celem konkursu jest wyłonienie podmiotów do realizacji następujących zadań publicznych Gminy Dąbrowa Górnicza w roku 2018 z zakresu Wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej:

1. Prowadzenie placówek wsparcia dziennego w formie opiekuńczej dla dzieci i młodzieży w ramach realizacji gminnego programu rozwiązywania problemów alkoholowych w poszczególnych dzielnicach miasta: Centrum, Gołonóg, Ząbkowice, Mydlice.

Na przedstawione do realizacji zadanie planuje się przeznaczyć środki publiczne w wysokości: 144 904,00 zł.

2. Prowadzenie placówki wsparcia dziennego w formie specjalistycznej.

Na przedstawione do realizacji zadanie planuje się przeznaczyć środki publiczne w wysokości: 48 000,00 zł.

 

Termin składania ofert w tym konkursie do 16 maja 2018 r.

Szczegółowe informacje i dokumenty na BIP

Treść ogłoszenia


Ogłoszenie Nr 14

PREZYDENT MIASTA DĄBROWA GÓRNICZA ogłasza II konkurs na dotacje z budżetu miasta na realizację poniżej proponowanych zadań własnych gminy z zakresu UPOWSZECHNIANIA WIEDZY I UMIEJĘTNOŚCI NA RZECZ OBRONNOŚCI ORAZ RATOWNICTWA I OCHRONY LUDNOŚCI w 2018 r.

Celem konkursu jest wyłonienie podmiotów do realizacji następujących zadań publicznych Gminy Dąbrowa Górnicza w roku 2018 z zakresu upowszechniania wiedzy i umiejętności na rzecz obronności oraz ratownictwa i ochrony ludności.

1. Dodatkowe dyżury ratowników wodnych podczas weekendów sezonu letniego 2018 na plażach i kąpieliskach zbiornika „Pogoria III” w Dąbrowie Górniczej.

Na przedstawione do realizacji zadanie planuje się przeznaczyć środki publiczne w wysokości: 20.000,00 zł. 

2. Zabezpieczenie pomocy medycznej dla wypoczywających podczas weekendów sezonu letniego 2018 nad zbiornikiem „Pogoria III” w Dąbrowie Górniczej.

Na przedstawione do realizacji zadanie planuje się przeznaczyć środki publiczne w wysokości: 20.000,00 zł. 

3. Pierwsza pomoc prosta sprawa – mali ratownicy.

Na przedstawione do realizacji zadanie planuje się przeznaczyć środki publiczne w wysokości: 8.000,00 zł.

 

Termin składania ofert w tym konkursie to 23 kwietnia 2018 r.

Szczegółowe informacje i dokumenty na BIP

Treść ogłoszenia


Ogłoszenie Nr 13

Prezydent Miasta Dąbrowa Górnicza ogłasza konkurs na dotacje z budżetu miasta na realizację poniżej proponowanych zadań własnych gminy z zakresu PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I ROZWOJU GOSPODARCZEGO w 2018 r.

Celem konkursu jest wyłonienie podmiotów do realizacji następujących zadań publicznych Gminy Dąbrowa Górnicza w roku 2018 z zakresu przedsiębiorczości i rozwoju gospodarczego.

1. Giełda przedsiębiorczości i kooperacji

Na przedstawione do realizacji zadanie planuje się przeznaczyć środki publiczne w wysokości: 10.000,00 zł.

2. Fabryka młodego biznesu

Na przedstawione do realizacji zadanie planuje się przeznaczyć środki publiczne w wysokości: 10.000,00 zł.

Termin składania ofert w tym konkursie to 5 marca 2018 r.

Szczegółowe informacje i dokumenty na BIP

Treść ogłoszenia


Ogłoszenie Nr 12

Prezydent Miasta Dąbrowa Górnicza ogłasza konkurs na dotacje z budżetu miasta na realizację poniżej proponowanych zadań własnych gminy z zakresu REWITALIZACJI  I ROZWOJU MIASTA w 2018 r.

Celem konkursu jest wyłonienie podmiotów do realizacji następujących zadań publicznych Gminy Dąbrowa Górnicza w roku 2018 z zakresu rewitalizacji i rozwoju miasta.

1. Przygotowanie i realizacja działania, na rzecz włączenia społecznego  wybranej grupy mieszkańców zagrożonych marginalizacją  (np. osoby bezrobotne, seniorzy, dzieci), które będzie realizowane w co najmniej jednym z następujących obszarów  rewitalizacji: Strzemieszyce Wielkie i sąsiednie tereny zdegradowane lub Park Zielona i osiedle przy ul. Robotniczej lub Osiedle Łączna, wskazanych w Programie Rewitalizacji: Dąbrowa Górnicza 2022.

Na przedstawione do realizacji zadanie planuje się przeznaczyć środki publiczne w wysokości: 10.000,00 zł.

Termin składania ofert w tym konkursie to 8 marca 2018 r.

Szczegółowe informacje i dokumenty na BIP

Treść ogłoszenia


Ogłoszenie Nr 11

Prezydent Miasta Dąbrowa Górnicza ogłasza II konkurs na dotacje z budżetu miasta na realizację poniżej proponowanych zadań własnych gminy z zakresu UPOWSZECHNIANIA I ROZWOJU SPORTU, TURYSTYKI I  REKREACJI w 2018 r.

Celem konkursu jest wyłonienie podmiotów do realizacji następujących zadań publicznych Gminy Dąbrowa Górnicza w roku 2018 z zakresu upowszechniania i rozwoju sportu, turystyki i rekreacji.

1. Organizacja na terenie Gminy Dąbrowa Górnicza imprez i zawodów sportowych o zasięgu lokalnym, regionalnym, ogólnopolskim i międzynarodowym w zakresie: żeglarstwa, windsurfingu, wędkarstwa sportowego, nart wodnych.

Na przedstawione do realizacji zadanie planuje się przeznaczyć środki publiczne w wysokości: 40.000,00 zł.

2. Organizacja na terenie Gminy Dąbrowa Górnicza w ramach Dębowego Maj Festiwalu 2018 imprez, zawodów i pokazów sportowo-rekreacyjnych.

Na przedstawione do realizacji zadanie planuje się przeznaczyć środki publiczne w wysokości: 50.000,00 zł.

3. Organizacja dla mieszkańców miasta, na terenie Gminy Dąbrowa Górnicza, jak również poza jej granicami imprez sportowo-rekreacyjnych i turystycznych.

Na przedstawione do realizacji zadanie planuje się przeznaczyć środki publiczne w wysokości:  59.000, 00 zł.

4. Organizacja dla młodzieży oraz mieszkańców miasta na terenie Gminy Dąbrowa Górnicza przedsięwzięć i programów usportowienia w zakresie różnych dyscyplin sportu bez możliwości udziału w zawodach, imprezach, rozgrywkach itp. prowadzonych przez polskie związki sportowe.

Na przedstawione do realizacji zadanie planuje się przeznaczyć środki publiczne w wysokości: 60.000, 00 zł.

5. Organizacja dla dzieci i młodzieży imprez sportowo-rekreacyjnych i turystycznych w ramach dąbrowskiej akcji „Lato” w mieście.

Na przedstawione do realizacji zadanie planuje się przeznaczyć środki publiczne w wysokości: 30.000, 00 zł.

Termin składania ofert w tym konkursie to 5 marca 2018 r.

Szczegółowe informacje i dokumenty na BIP

Treść ogłoszenia


Ogłoszenie Nr 10

Prezydent Miasta Dąbrowa Górnicza ogłasza II konkurs na dotacje z budżetu miasta na realizację poniżej proponowanych zadań własnych gminy z zakresu KULTURY I SZTUKI w 2018 r.

Celem konkursu jest wyłonienie podmiotów do realizacji następujących zadań publicznych Gminy Dąbrowa Górnicza w roku 2018 z zakresu kultury i sztuki.

1. Organizacja i realizacja amatorskich oraz profesjonalnych projektów i programów obejmujących różne obszary kultury.

Na przedstawione do realizacji zadanie planuje się przeznaczyć środki publiczne w wysokości: 80.000,00 zł.

2. Oprawa muzyczna imprez i uroczystości miejskich w 2018 r.

Na przedstawione do realizacji zadanie planuje się przeznaczyć środki publiczne w wysokości: 120.000,00 zł.

3. Organizacja wydarzeń w ramach Festiwalu Kultury Zagłębie Wood w zakresie dotyczącym koncertów muzycznych, wernisaży, spektakli teatralnych, spotkań autorskich, przeglądów kabaretowych.

Na przedstawione do realizacji zadanie planuje się przeznaczyć środki publiczne w wysokości: 20.000,00 zł.

4. Organizacja wydarzeń pn. Dzień Seniora w Dąbrowie Górniczej.

Na przedstawione do realizacji zadanie planuje się przeznaczyć środki publiczne w wysokości: 10.000,00 zł.

5. Organizacja wydarzeń w ramach Dąbrowskiej Akcji Lato 2018.

Na przedstawione do realizacji zadanie planuje się przeznaczyć środki publiczne w wysokości: 10.000,00 zł.

Termin składania ofert w tym konkursie to 5 marca 2018 r.

Szczegółowe informacje i dokumenty na BIP

Treść ogłoszenia


Ogłoszenie Nr 9

PREZYDENT MIASTA DĄBROWA GÓRNICZA ogłasza konkurs na dotacje z budżetu miasta na realizację poniżej proponowanych zadań własnych gminy z zakresu UPOWSZECHNIANIA WIEDZY I UMIEJĘTNOŚCI NA RZECZ OBRONNOŚCI ORAZ RATOWNICTWA I OCHRONY LUDNOŚCI w 2018 r.

Celem konkursu jest wyłonienie podmiotów do realizacji następujących zadań publicznych Gminy Dąbrowa Górnicza w roku 2018 z zakresu upowszechniania wiedzy i umiejętności na rzecz obronności oraz ratownictwa i ochrony ludności.

1 Organizacja ogólnodostępnych szkolnych i miejskich zawodów strzeleckich.

Na przedstawione do realizacji zadanie planuje się przeznaczyć środki publiczne w wysokości: 8 000,00 zł.

2. W ramach konkursu na realizację zadania zostanie wyłoniony jeden wykonawca.

Termin składania ofert w tym konkursie to 31 stycznia 2018 r.

Szczegółowe informacje i dokumenty na BIP

Treść ogłoszenia


Ogłoszenie Nr 8

PREZYDENT MIASTA DĄBROWA GÓRNICZA ogłasza konkurs na dotacje z budżetu miasta na realizację poniżej proponowanych zadań własnych gminy z zakresu PRZECIWDZIAŁANIA PATOLOGIOM SPOŁECZNYM I PROFILAKTYKI UZALEŻNIEŃ w 2018 r.

Celem konkursu jest wyłonienie podmiotu do realizacji następującego zadania publicznego Gminy Dąbrowa Górnicza w roku 2018 z zakresu Przeciwdziałania patologiom społecznym i profilaktyki uzależnień:


1. Udzielanie porad prawnych w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii.

Na przedstawione do realizacji zadanie planuje się przeznaczyć środki publiczne w wysokości: 19 600,00 zł.

W ramach konkursu na realizację zadania 1.1 zostanie wyłoniony jeden wykonawca.

Termin składania ofert w tym konkursie do 26 stycznia 2018 r.

Szczegółowe informacje i dokumenty na BIP

Treść ogłoszenia


Ogłoszenie Nr 7

PREZYDENT MIASTA DĄBROWA GÓRNICZA ogłasza konkurs na dotacje z budżetu miasta na realizację poniżej proponowanych zadań własnych gminy z zakresu OŚWIATY I WYCHOWANIA  w 2018 r.

Celem konkursu jest wyłonienie podmiotów do realizacji następujących zadań publicznych Gminy Dąbrowa Górnicza w roku 2018 z zakresu oświaty i wychowania.

1 Umożliwienie uzyskania dodatkowej wiedzy przez uczniów szkół gimnazjalnych w zakresie preorientacji zawodowej.

Na przedstawione do realizacji zadanie planuje się przeznaczyć środki publiczne w wysokości: 40.000,00 zł.

2 Kompleksowe oraz wielospecjalistyczne oddziaływania rewalidacyjne wspierające dzieci i młodzież z terenu Dąbrowy Górniczej.

Na przedstawione do realizacji zadanie planuje się przeznaczyć środki publiczne w wysokości: 70.000,00 zł.

3 Edukacja na rzecz budowania społeczeństwa obywatelskiego.

Na przedstawione do realizacji zadanie planuje się przeznaczyć środki publiczne w wysokości: 15.000,00 zł.

W ramach konkursu na realizację zadania 1.1, 1.2 oraz 1.3 zostanie wyłoniony jeden wykonawca.

W ramach konkursu na realizację:

  • zadania 1.1 wyklucza się możliwość pobierania opłat od adresatów;
  • zadania 1.2 wyklucza się możliwość pobierania opłat od adresatów;
  • zadania 1.3 wyklucza się możliwość pobierania opłat od adresatów, a realizacja zadania przewidywania jest w formie zajęć pozalekcyjnych rozwijających zainteresowania uczniów szkół gimnazjalnych i pozagimnazjalnych.

Termin składania ofert w tym konkursie do 26 stycznia 2018 r.

Szczegółowe informacje i dokumenty na BIP

Treść ogłoszenia


Ogłoszenie Nr 6

PREZYDENT MIASTA DĄBROWA GÓRNICZA ogłasza konkurs na dotacje z budżetu miasta na realizację poniżej proponowanych zadań własnych gminy z zakresu OCHRONA ŚRODOWISKA, EKOLOGII, OCHRONY ZWIERZĄT ORAZ OCHRONY DZIEDZICTWA PRZYRODNICZEGO  w 2018 r.

Celem konkursu jest wyłonienie podmiotów do realizacji następujących zadań publicznych Gminy Dąbrowa Górnicza w roku 2018 z zakresu ochrony środowiska, ekologii, ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego.

1. Dokarmianie zwierząt dziko żyjących w okresach niedoboru pożywienia, uprawa poletek zaporowych, introdukcja zwierzyny drobnej w łowiska (kuropatwy, bażanty), walka z kłusownictwem, wyłapywanie z terenów zurbanizowanych zwierzyny dziko żyjącej w Dąbrowie Górniczej.

Na przedstawione do realizacji zadanie planuje się przeznaczyć środki publiczne w wysokości: 30.000,00 zł.

2. Ochrona zbiorników wodnych na terenie miasta Dąbrowy Górniczej poprzez zarybianie w ilości pozwalającej utrzymać równowagę w ekosystemie wodnym tych zbiorników, walka z kłusownictwem oraz dokarmianie ptactwa dziko żyjącego zimującego na zbiornikach, w okresach niedoboru pożywienia naturalnego spowodowanego zamarzaniem zbiorników.

Na przedstawione do realizacji zadanie planuje się przeznaczyć środki publiczne w wysokości: 32.000,00 zł.

3. Ochrona rojów pszczelich z pasiek znajdujących się na terenie Dąbrowy Górniczej oraz gotowość do interwencyjnego usuwania rojów pszczelich, os i szerszeni z miejsc, w których stanowią zagrożenie dla ludzi.

Na przedstawione do realizacji zadanie planuje się przeznaczyć środki publiczne w wysokości: 8.000,00 zł.

4. Podejmowanie działań zmierzających do ochrony czynnej cennych przyrodniczo terenów, znajdujących się w granicach administracyjnych miasta Dąbrowa Górnicza.

Na przedstawione do realizacji zadanie planuje się przeznaczyć środki publiczne w wysokości: 10.000,00 zł.

5. Realizacja przedsięwzięć zorientowanych na podnoszenie świadomości ekologicznej oraz wiedzy o ochronie środowiska wśród mieszkańców z terenu Dąbrowy Górniczej.

Preferowane będą projekty o tematyce:

• Ochrona naturalnego krajobrazu oraz promocja zrównoważonego rozwoju;

• Znaczenie i rola pszczół w życiu człowieka;

• Zagrożeń dla życia i zdrowia ludzi oraz środowiska, spowodowanych spalaniem odpadów w indywidualnych paleniskach domowych oraz

• Korzyści ekologicznych oraz ekonomicznych z wykorzystania do ogrzewania odnawialnych źródeł energii;

Na przedstawione do realizacji zadanie planuje się przeznaczyć środki publiczne w wysokości: 50.000,00zł

 

Termin składania ofert w tym konkursie do 19 grudnia 2017 r.

Szczegółowe informacje i dokumenty na BIP

Treść ogłoszenia


Ogłoszenie Nr 5

PREZYDENT MIASTA DĄBROWA GÓRNICZA ogłasza konkurs na dotacje z budżetu miasta na realizację poniżej proponowanych zadań własnych gminy z zakresu PROMOCJI MIASTA w 2018 r.

Celem konkursu jest wyłonienie podmiotów do realizacji następujących zadań publicznych Gminy Dąbrowa Górnicza w roku 2018 z zakresu promocji miasta.

1. Prowadzenie Miejskiego Centrum Informacji.

Na przedstawione do realizacji zadanie planuje się przeznaczyć środki publiczne w wysokości: 85.000,00 zł.

 

Termin składania ofert w tym konkursie do 19 grudnia 2017 r.

Szczegółowe informacje i dokumenty na BIP

Treść ogłoszenia


Ogłoszenie Nr 4

PREZYDENT MIASTA DĄBROWA GÓRNICZA ogłasza konkurs na dotacje z budżetu miasta na realizację poniżej proponowanych zadań własnych gminy z zakresu UPOWSZECHNIANIA I ROZWOJU SPORTU, TURYSTYKI I  REKREACJI w 2018 r.

1. Celem konkursu jest wyłonienie podmiotów do realizacji następujących zadań publicznych Gminy Dąbrowa Górnicza w roku 2018 z zakresu upowszechniania i rozwoju sportu, turystyki i rekreacji.

1. Upowszechnianie wśród dzieci i młodzieży piłki nożnej poprzez realizację na terenie Gminy Dąbrowa  Górnicza przedsięwzięć i programów promujących rozwój dyscypliny m.in. organizację szkółek piłkarskich, imprez i zawodów sportowych bez możliwości udziału w rozgrywkach prowadzonych przez Polski Związek Piłki Nożnej.

Na przedstawione do realizacji zadanie planuje się przeznaczyć środki publiczne w wysokości: 60.000,00 zł.

2. Upowszechnianie wśród dzieci i młodzieży siatkówki i koszykówki poprzez realizację na terenie Gminy  Dąbrowa Górnicza przedsięwzięć i programów promujących w/w dyscypliny m.in. organizację szkółek  siatkarskich i koszykarskich, imprez i zawodów sportowych (w tym siatkówki plażowej i streetballa) bez możliwości udziału w rozgrywkach prowadzonych przez Polskie Związki Piłki Siatkowej oraz Koszykówki.

Na przedstawione do realizacji zadanie planuje się przeznaczyć środki publiczne w wysokości: 30.000,00 zł.

3. Organizacja na terenie Gminy Dąbrowa Górnicza imprez  i zawodów sportowych o zasięgu lokalnym, regionalnym, ogólnopolskim i międzynarodowym w zakresie dyscyplin: biegi, kolarstwo, nordic walking, rolkarstwa, triathlonu.

Na przedstawione do realizacji zadanie planuje się przeznaczyć środki publiczne w wysokości: 45. 000,00 zł.

4. Organizacja na terenie Gminy Dąbrowa Górnicza imprez i zawodów sportowych o zasięgu lokalnym, regionalnym, ogólnopolskim i międzynarodowym w zakresie boksu oraz wschodnich sztuki walki.

Na przedstawione do realizacji zadanie planuje się przeznaczyć środki publiczne w wysokości: 30.000,00 zł

5. Organizacja dla dzieci i młodzieży imprez sportowo-rekreacyjnych i turystycznych w ramach  dąbrowskiej akcji  „Zima” w mieście.

Na przedstawione do realizacji zadanie planuje się przeznaczyć środki publiczne w wysokości: 30. 000, 00 zł.

6. Organizacja w dąbrowskich placówkach oświatowych pozalekcyjnych zajęć sportowo-rekreacyjnych dla dzieci i  młodzieży uczestniczącej w międzyszkolnej rywalizacji sportowej.

Na przedstawione do realizacji zadanie planuje się przeznaczyć środki publiczne w wysokości: 120. 000, 00 zł.

 

Termin składania ofert w tym konkursie do 19 grudnia 2017 r.

Szczegółowe informacje i dokumenty na BIP

Treść ogłoszenia


Ogłoszenie Nr 3

PREZYDENT MIASTA DĄBROWA GÓRNICZA ogłasza konkurs na dotacje z budżetu miasta na realizację poniżej proponowanych zadań własnych gminy z zakresu KULTURY I SZTUKI w 2018 r.

Celem konkursu jest wyłonienie podmiotów do realizacji następujących zadań publicznych Gminy Dąbrowa Górnicza w roku 2018 z zakresu kultury i sztuki.

1. Prowadzenie Klubu Seniora i Juniora „Manhatan” na osiedlu  Sikorskiego w Dąbrowie Górniczej

Na przedstawione do realizacji zadanie planuje się przeznaczyć środki publiczne w wysokości: 80.000,00 zł.

2. Prowadzenie Klubu Osiedlowego „Aktywuj się” na osiedlu  Łęknice w Dąbrowie Górniczej

Na przedstawione do realizacji zadanie planuje się przeznaczyć środki publiczne w wysokości: 60.000,00 zł.

 

Termin składania ofert w tym konkursie do 19 grudnia 2017 r.

Szczegółowe informacje i dokumenty na BIP

Treść ogłoszenia


Ogłoszenie Nr 2

PREZYDENT MIASTA DĄBROWA GÓRNICZA ogłasza konkurs na dotacje z budżetu miasta na realizację poniżej proponowanych zadań własnych gminy z zakresu WSPIERANIA RODZINY I SYSTEMU PIECZY ZASTĘPCZEJ w 2018 r.

Celem konkursu jest wyłonienie podmiotów do realizacji następujących zadań publicznych Gminy Dąbrowa Górnicza w roku 2018 z zakresu Wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej:

1. Prowadzenie placówek wsparcia dziennego w formie opiekuńczej dla dzieci i młodzieży w ramach realizacji gminnego programu rozwiązywania problemów alkoholowych w poszczególnych dzielnicach miasta: Centrum, Gołonóg, Ząbkowice, Mydlice.

Na przedstawione do realizacji zadanie planuje się przeznaczyć środki publiczne w wysokości: 383 200,00 zł.

2. Prowadzenie placówki wsparcia dziennego w formie specjalistycznej.

Na przedstawione do realizacji zadanie planuje się przeznaczyć środki publiczne w wysokości: 76 800,00 zł.

 

Termin składania ofert w tym konkursie do 19 grudnia 2017 r.

Szczegółowe informacje i dokumenty na BIP

Treść ogłoszenia


Ogłoszenie Nr 1

PREZYDENT MIASTA DĄBROWA GÓRNICZA ogłasza konkurs na dotacje z budżetu miasta na realizację poniżej proponowanych zadań własnych gminy z zakresu POMOCY SOŁECZNEJ w 2018 r.

Celem konkursu jest wyłonienie podmiotów do realizacji następujących zadań publicznych Gminy Dąbrowa Górnicza w roku 2018 z zakresu pomocy społecznej.

1. Udzielenie schronienia w Schronisku dla Bezdomnych dla osób bezdomnych z Dąbrowy Górniczej.

Na przedstawione do realizacji zadanie planuje się przeznaczyć środki publiczne w wysokości: 312 000,00 zł.

2. Prowadzenie Noclegowani dla Bezdomnych z Dąbrowy Górniczej.

Na przedstawione do realizacji zadanie planuje się przeznaczyć środki publiczne w wysokości: 160 000,00 zł.

3. Dystrybucja żywności dla najuboższych mieszkańców Dąbrowy Górniczej przekazywanej nieodpłatnie w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym (FEAD).

Na przedstawione do realizacji zadanie planuje się przeznaczyć środki publiczne w wysokości: 50 000,00 zł.

 

Termin składania ofert w tym konkursie do 18 grudnia 2017 r.

Szczegółowe informacje i dokumenty na BIP

Treść ogłoszenia

 


Ogłoszenie nabór na dotacje z budżetu Gminy na realizację w 2018 r. przedsięwzięć w zakresie rozwoju sportu

Dotację celową z budżetu Miasta Dąbrowa Górnicza może otrzymać klub sportowy posiadający siedzibę w Dąbrowie Górniczej, działający na terenie miasta i nie prowadzący działalności w celu osiągnięcia zysku.

Warunkiem umożliwiającym ubieganie się klubu sportowego, stowarzyszenia o dotację z budżetu Gminy jest zrzeszenie w klubie/stowarzyszeniu zawodników uprawiających określoną dyscyplinę sportową i posiadających licencję zawodnika wydaną przez uprawniony polski związek sportowy, kartę zgłoszenia lub inny dokument uprawniający do udziału we współzawodnictwie sportowym.

Realizacja przedsięwzięć obejmuje okres od 15.10.2018 r. do 31.12.2018 r.

Na realizację przedsięwzięć w zakresie rozwoju sportu w 2018 r. proponuje się przeznaczyć z budżetu Gminy Dąbrowa Górnicza środki finansowe w wysokości: 1 230.000,00 zł.

Termin składania ofert w tym konkursie to 4 października 2018 r.

Szczegółowe informacje i dokumenty na BIP

Treść ogłoszenia


Ogłoszenie nabór na dotacje z budżetu Gminy na realizację w 2018 r. przedsięwzięć w zakresie rozwoju sportu

Dotację celową z budżetu Miasta Dąbrowa Górnicza może otrzymać klub sportowy posiadający siedzibę w Dąbrowie Górniczej, działający na terenie miasta i nie prowadzący działalności w celu osiągnięcia zysku.

Warunkiem umożliwiającym ubieganie się klubu sportowego, stowarzyszenia o dotację z budżetu Gminy jest zrzeszenie w klubie/stowarzyszeniu zawodników uprawiających określoną dyscyplinę sportową i posiadających licencję zawodnika wydaną przez uprawniony polski związek sportowy, kartę zgłoszenia lub inny dokument uprawniający do udziału we współzawodnictwie sportowym.

Realizacja przedsięwzięć obejmuje okres od 23.07.2018 r. do 31.12.2018 r.

Na realizację przedsięwzięć w zakresie rozwoju sportu w 2018 r. proponuje się przeznaczyć z budżetu Gminy Dąbrowa Górnicza środki finansowe w wysokości: 1 030.000,00 zł.

Termin składania ofert w tym konkursie to 12 lipca 2018 r.

Szczegółowe informacje i dokumenty na BIP

Treść ogłoszenia


Centrum Rozwoju Inicjatyw Społecznych CRIS ogłasza nabór wniosków w ramach konkursu nr 2 Fabryka Pełna Życia 2018 – włącz się! na projekty możliwe do realizacji w czerwcu-październiku 2018 r.

Szczegółowe informacje i dokumenty


Centrum Rozwoju Inicjatyw Społecznych CRIS ogłasza nabór wniosków w ramach konkursu nr 1 Fabryka Pełna Życia 2018 – włącz się! na projekty możliwe do realizacji w czerwcu 2018 r.

Szczegółowe informacje i dokumenty


Ogłoszenie konkursu ofert na realizację w 2018 roku zadania publicznego pn. Organizowanie i rozwijanie różnych form uczestnictwa osób uzależnionych od alkoholu i ich rodzin w życiu społeczności lokalnej (wsparcie środowiska abstynenckiego, indywidualne oraz grupowe samokształcenie) na terenie miasta Dąbrowa Górnicza.

Szczegółowe informacje i dokumenty na BIP

Treść ogłoszenia


Ogłoszenia konkursu ofert na realizację w 2018 roku zadania publicznego pn. program profilaktyki uzależnień od alkoholu i środków psychoaktywnych dla osób bezdomnych z Dąbrowy Górniczej

Szczegółowe informacje i dokumenty na BIP

Treść ogłoszenia


Ogłoszenie obszaru udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej oraz zwiększania świadomości prawnej społeczeństwa

Prezydent Miasta Dąbrowa Górnicza  ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w 2018 roku zadania publicznego z obszaru udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej oraz zwiększania świadomości prawnej społeczeństwa, polegającego na prowadzeniu punktów nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie miasta Dąbrowa Górnicza.

Nazwa zadania, warunki realizacji i wysokość środków publicznych przeznaczonych na jego realizację:

1 Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej w punkcie nieodpłatnej pomocy prawnej zlokalizowanym w Dąbrowie Górniczej przy ul. Wybickiego 4. Na przedstawione do realizacji zadanie planuje się przeznaczyć środki publiczne w wysokości: 60.725,88 zł rocznie (5.060,49 zł miesięcznie).

2. Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej w punkcie nieodpłatnej pomocy prawnej zlokalizowanym w Dąbrowie Górniczej przy ul. Chemicznej 2. Na przedstawione do realizacji zadanie planuje się przeznaczyć środki publiczne w wysokości: 60.725,88 zł rocznie (5.060,49 zł miesięcznie).

3. Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej w punkcie nieodpłatnej pomocy prawnej zlokalizowanym w Dąbrowie Górniczej przy ul. Skibińskiego 1. Na przedstawione do realizacji zadanie planuje się przeznaczyć środki publiczne w wysokości: 60.725,88 zł rocznie (5.060,49 zł miesięcznie).

Termin składania ofert w tym konkursie do 21 listopada 2017 r.

Szczegółowe informacje i dokumenty na BIP

Treść ogłoszenia