Ogłoszenia o konkursach 2015

Niezbędna dokumantacja konkursowa:

1. Priorytetowymi zadaniami publicznymi przewidzianymi do realizacji w roku 2015 zgodnie z projektem PROGRAMU WSPÓŁPRACY GMINY DĄBROWA GÓRNICZA Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ INNYMI PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO NA ROK 2015 (zobacz)

2. Zasadami przyznawania i rozliczania dotacji z budżetu gminy Dąbrowa Górnicza: Zarządzenie i załącznik.

3. Arkuszem pomocniczym do planowania budżetu (zobacz).

4. Sprawozdaniem (zobacz).

5. Kartą oceny projektów (zobacz).

6. Drukiem oferty (zobacz) oraz drukiem przygotowany przez Biuro Organizacji Pozarządowych (zobacz).


Ogłoszenie Nr 17

Prezydent Miasta Dąbrowa Górnicza ogłasza III konkurs na dotacje z budżetu miasta na realizację poniżej proponowanych zadań własnych gminy z zakresu KULTURY I SZTUKI w 2015 r.

Celem konkursu jest wyłonienie podmiotów do realizacji następującego zadania publicznego Gminy Dąbrowa Górnicza w roku 2015 z zakresu kultury i sztuki:

Prowadzenie Klubu Osiedlowego „Aktywuj się ” na osiedlu Łęknice  w Dąbrowie Górniczej

Na przedstawione do realizacji zadanie planuje się przeznaczyć środki publiczne w wysokości: 20 000,00 zł.

W ramach konkursu na realizację zadania zostanie wyłoniony jeden wykonawca.

Termin składania wniosków do 12 sierpnia 2015 roku.

Szczegółowe informacje i dokumenty na BIP

Treść ogłoszenia


Ogłoszenie Nr 16

Prezydent Miasta Dąbrowa Górnicza ogłasza II konkurs na dotacje z budżetu miasta na realizację poniżej proponowanych zadań własnych gminy z zakresu UPOWSZECHNIANIA WIEDZY I UMIEJĘTNOŚCI NA RZECZ OBRONNOŚCI ORAZ RATOWNICTWA I OCHRONY LUDNOŚCI w 2015 r.

Celem konkursu jest wyłonienie podmiotów do realizacji następujących zadań publicznych Gminy Dąbrowa Górnicza w roku 2015 z zakresu upowszechniania wiedzy i umiejętności na rzecz obronności oraz ratownictwa i ochrony ludności:

1. Zabezpieczenie medyczne osób wypoczywających nad zbiornikiem Pogoria III w Dąbrowie Górniczej
Na przedstawione do realizacji zadanie planuje się przeznaczyć środki publiczne w wysokości: 20 000,00 zł.

2. Dodatkowe dyżury ratowników WOPR podczas weekendów sezonu letniego 2015 na terenie zbiornika wodnego Pogoria III w Dąbrowie Górniczej.

Na przedstawione do realizacji zadanie planuje się przeznaczyć środki publiczne w wysokości: 20 000,00 zł.

W ramach konkursu na realizację każdego z zadań zostanie wyłoniony jeden wykonawca.

Termin składania wniosków do 29 kwietnia 2015 roku.

Szczegółowe informacje i dokumenty na BIP

Treść ogłoszenia

 


Ogłoszenie Nr 15

Prezydent Miasta Dąbrowa Górnicza ogłasza II konkurs na dotacje z budżetu miasta na realizację poniżej proponowanych zadań własnych gminy z zakresu KULTURY I SZTUKI w 2015 r.

1.  Celem konkursu jest wyłonienie podmiotów do realizacji następującego zadania publicznego Gminy Dąbrowa Górnicza w roku 2015 z zakresu kultury i sztuki:

Prowadzenie Klubu Seniora i Juniora „Manhattan” na osiedlu Sikorskiego w Dąbrowie Górniczej

Na przedstawione do realizacji zadanie planuje się przeznaczyć środki publiczne w wysokości: 150.000,00zł.

       2.  W ramach konkursu na realizację zadania zostanie wyłoniony jeden wykonawca.

Termin składania wniosków do 7 kwietnia 2015 roku.

Szczegółowe informacje i dokumenty na BIP

Treść ogłoszenia


Ogłoszenie Nr 14

Prezydent Miasta Dąbrowa Górnicza ogłasza konkurs na dotacje z budżetu miasta na realizację poniżej proponowanych zadań własnych gminy z zakresu PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I ROZWOJU GOSPODARCZEGO w 2015 r.

Celem konkursu jest wyłonienie podmiotów do realizacji następujących zadań publicznych Gminy Dąbrowa Górnicza w roku 2015 z zakresu przedsiębiorczości i rozwoju gospodarczego.

1.1       organizacja „Giełdy przedsiębiorczości i kooperacji”
Na przedstawione do realizacji zadanie planuje się przeznaczyć środki publiczne w wysokości: 5.000,00zł

W ramach konkursu na realizację zadania zostanie wyłoniony jeden wykonawca.

Termin składania wniosków do 3 kwietnia 2015 roku.

Szczegółowe informacje i dokumenty na BIP

Treść ogłoszenia


Ogłoszenie Nr 13

Prezydent Miasta Dąbrowa Górnicza ogłasza II konkurs na dotacje z budżetu miasta na realizację poniżej proponowanych zadań własnych gminy z zakresu OCHRONY I PROMOCJI ZDROWIA ORAZ DZIAŁALNOŚCI NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH w 2015 r.

1.     Celem konkursu jest wyłonienie podmiotów do realizacji następującego zadania publicznego Gminy Dąbrowa Górnicza w roku 2015 z zakresu ochrony i promocji zdrowia oraz działalności na rzecz osób niepełnosprawnych:

1.1  Rehabilitacja dla dorosłych niepełnosprawnych mieszkańców Dąbrowy Górniczej z wadą narządu wzroku. Na przedstawione do realizacji zadanie planuje się przeznaczyć środki publiczne w wysokości: 12 000,00 zł

Termin składania wniosków do 24 marca 2015 roku.

Szczegółowe informacje i dokumenty na BIP

Treść ogłoszenia


Ogłoszenie Nr 12

Prezydent Miasta Dąbrowa Górnicza ogłasza konkurs na dotacje z budżetu miasta na realizację poniżej proponowanych zadań własnych gminy z zakresu REWITALIZACJI I ROZWOJU MIASTA w 2015 r.

Celem konkursu jest wyłonienie podmiotów do realizacji następujących zadań publicznych Gminy Dąbrowa Górnicza w roku 2015 z zakresu rewitalizacji i rozwoju miasta.

1. Przygotowanie działania (projektu miękkiego) adresowanego  do mieszkańców wybranego obszaru rewitalizacji ( grupa mieszkańców zagrożona wykluczeniem) na rzecz włączenia społecznego

Na przedstawione do realizacji zadanie planuje się przeznaczyć środki publiczne w wysokości: 5.000,00zł

Termin składania wniosków do 20 marca 2015r.

 

Szczegółowe informacje i dokumenty na BIP

Treść ogłoszenia


Ogłoszenie Nr 11

Prezydent Miasta Dąbrowa Górnicza ogłasza konkurs na dotacje z budżetu miasta na realizację poniżej proponowanych zadań własnych gminy z zakresu UPOWSZECHNIANIA WIEDZY I UMIEJĘTNOŚCI NA RZECZ OBRONNOŚCI ORAZ RATOWNICTWA I OCHRONY LUDNOŚCI w 2015 r.

 

Celem konkursu jest wyłonienie podmiotów do realizacji następujących zadań publicznych Gminy Dąbrowa Górnicza w roku 2015 z zakresu upowszechniania wiedzy i umiejętności na rzecz obronności oraz ratownictwa i ochrony ludności:

1. Gminne i szkolne zawody strzeleckie dla mieszkańców Dąbrowy Górniczej.

 

Na przedstawione do realizacji zadanie planuje się przeznaczyć środki publiczne w wysokości: 7.000,00zł

Termin składania wniosków do 17 lutego 2015r.

 

Szczegółowe informacje i dokumenty na BIP.

Treść ogłoszenia


Ogłoszenie Nr 10

Prezydent miasta Dąbrowa Górnicza ogłasza konkurs na dotacje z budżetu miasta na realizację poniżej proponowanych zadań własnych gminy z zakresu KULTURY I SZTUKI w 2015 r.

 

Celem konkursu jest wyłonienie podmiotów do realizacji następujących zadań publicznych Gminy Dąbrowa Górnicza w roku 2015 z zakresu kultury i sztuki:

1.1 Organizacja i realizacja amatorskich oraz profesjonalnych projektów i programów obejmujących różne obszary kultury

Na przedstawione do realizacji zadanie planuje się przeznaczyć środki publiczne w wysokości: 80.000,00zł.

                          

1.2 Oprawa muzyczna imprez i uroczystości miejskich w 2015 roku
Na przedstawione do realizacji zadanie planuje się przeznaczyć środki publiczne w wysokości: 120.000,00zł.

 

1.3 Organizacja wydarzeń w ramach Festiwalu Kultury ZagłębieWood w zakresie dotyczącym koncertów muzycznych, wernisaży, spektakli teatralnych, spotkań autorskich, przeglądów kabaretowych.

Na przedstawione do realizacji zadanie planuje się przeznaczyć środki publiczne w wysokości: 40.000,00zł

 

1.4 Przegląd dąbrowskiej sceny muzycznej

Na przedstawione do realizacji zadanie planuje się przeznaczyć środki publiczne w wysokości: 20.000,00zł

Termin składania ofert do 6 lutego 2014 r.

 

Szczegółowe informacje i dokumenty na BIP.

Treść ogłoszenia

 


Ogłoszenie Nr 8

Prezydent Miasta Dąbrowa Górnicza ogłasza konkurs na dotacje z budżetu miasta na realizację poniżej proponowanych zadań własnych gminy z zakresu OŚWIATY I WYCHOWANIA w 2015 roku:

Celem konkursu jest wyłonienie podmiotów do realizacji następujących zadań publicznych Gminy Dąbrowa Górnicza w roku 2015 z zakresu oświaty i wychowania:

 

1.1 Umożliwienie uzyskania dodatkowej wiedzy przez uczniów szkół gimnazjalnych w zakresie preorientacji zawodowej

Na przedstawione do realizacji zadanie planuje się przeznaczyć środki publiczne w wysokości: 70.000,00zł

 

1.2 Kompleksowe oraz wielospecjalistyczne oddziaływania rewalidacyjne  wspierające dzieci i młodzież z terenu Dąbrowy Górniczej z zaburzeniami rozwoju

Na przedstawione do realizacji zadanie planuje się przeznaczyć środki publiczne w wysokości: 70.000,00zł

 

             1.3 Edukacja na rzecz budowania społeczeństwa obywatelskiego

Na przedstawione do realizacji zadanie planuje się przeznaczyć środki publiczne w wysokości: 20.000,00zł

Termin składania wniosków do 3 lutego 2015r.

 

Szczegółowe informacje i dokumenty na BIP.

Treść ogłoszenia

 


Ogłoszenie Nr 7

Prezydent Miasta Dąbrowa Górnicza ogłasza konkurs na dotacje z budżetu miasta na realizację poniżej proponowanych zadań własnych gminy z zakresu UPOWSZECHNIANIA WIEDZY I UMIEJĘTNOŚCI NA RZECZ OBRONNOŚCI ORAZ RATOWNICTWA I OCHRONY LUDNOŚCI w 2015 r.

 

Celem konkursu jest wyłonienie podmiotów do realizacji następujących zadań publicznych Gminy Dąbrowa Górnicza w roku 2015 z zakresu upowszechniania wiedzy i umiejętności na rzecz obronności oraz ratownictwa i ochrony ludności:

1. Gminne i szkolne zawody strzeleckie dla mieszkańców Dąbrowy Górniczej.

 

Na przedstawione do realizacji zadanie planuje się przeznaczyć środki publiczne w wysokości: 7.000,00zł

Termin składania wniosków do 7 stycznia 2015r.

 

Szczegółowe informacje i dokumenty na BIP.

Treść ogłoszenia

 


Ogłoszenie nr 6

Prezydent Miasta Dąbrowa Górniczao głasza konkurs na dotacje z budżetu miasta na realizację poniżej proponowanych zadań własnych gminy z zakresu OCHRONY ŚRODOWISKA, EKOLOGII, OCHRONY ZWIERZĄT ORAZ OCHRONY DZIEDZICTWA PRZYRODNICZEGO w 2015 r.

 

Celem konkursu jest wyłonienie podmiotów do realizacji następujących zadań publicznych Gminy Dąbrowa Górnicza w roku 2015 z zakresu ochrony środowiska, ekologii, ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego:

1. Realizacja przedsięwzięć mających na celu ochronę przyrody, ochronę zwierząt dziko żyjących, w tym: Dokarmianie zwierząt dziko żyjących w okresach niedoboru pożywienia, uprawa poletek zaporowych, introdukcja zwierzyny drobnej w łowiska (kuropatwy, bażanty), walka z kłusownictwem, wyłapywanie z terenów zurbanizowanych zwierzyny dziko żyjącej w Dąbrowie Górniczej

Na przedstawione do realizacji zadanie planuje się przeznaczyć środki publiczne w wysokości: 30.000,00zł

 

  1. Ochrona zbiorników wodnych na terenie miasta Dąbrowy Górniczej poprzez zarybianie w ilości pozwalającej utrzymać równowagę w ekosystemie wodnym tych zbiorników, walka z kłusownictwem oraz dokarmianie ptactwa dziko żyjącego zimującego na zbiornikach, w okresach niedoboru pożywienia naturalnego spowodowanego zamarzaniem zbiorników

Na przedstawione do realizacji zadanie planuje się przeznaczyć środki publiczne w wysokości: 32.000,00zł

 

3. Ochrona rojów pszczelich z pasiek znajdujących się na terenie Dąbrowy Górniczej oraz gotowość  do interwencyjnego usuwania rojów pszczół, os i szerszeni z miejsc, w których stanowią zagrożenie dla ludzi.

Na przedstawione do realizacji zadanie planuje się przeznaczyć środki publiczne w wysokości: 8.000,00zł

 

4. Realizacja przedsięwzięć zorientowanych na podnoszenie świadomości ekologicznej oraz wiedzy o ochronie środowiska wśród mieszkańców z terenu Dąbrowy Górniczej.

Preferowane będą projekty o tematyce:

            • Ochrona naturalnego krajobrazu oraz promocja zrównoważonego rozwoju;

            • Znaczenie i rola pszczół w życiu człowieka;

            W szczególności jednak preferowane będą projekty przeprowadzenia kampanii ogólnomiejskiej w zakresie ochrony powietrza z nastawieniem na tematykę:

            • Zagrożeń dla życia i zdrowia ludzi oraz środowiska,  spowodowanych spalaniem odpadów w indywidualnych paleniskach domowych oraz

            • Korzyści ekologicznych oraz ekonomicznych z wykorzystania do ogrzewania odnawialnych źródeł   energii;


Na przedstawione do realizacji zadanie planuje się przeznaczyć środki publiczne w wysokości:           50.000,00zł

Termin składania wniosków do 7 stycznia 2015r.

 

 

Szczegółowe informacje i dokumenty na BIP

Treść ogłoszenia

 

 


Ogłoszenie Nr 5

Prezydent Miasta Dąbrowa Górnicza ogłasza konkurs na dotacje z budżetu miasta na realizację poniżej proponowanych zadań własnych gminy z zakresu UPOWSZECHNIANIA I ROZWOJU SPORTU, TURYSTYKI I  REKREACJI w 2015 r.

Celem konkursu jest wyłonienie podmiotów do realizacji następujących zadań publicznych Gminy Dąbrowa Górnicza w roku 2015 z zakresu upowszechniania i rozwoju sportu, turystyki i rekreacji:

1. Upowszechnianie wśród dzieci i młodzieży piłki nożnej poprzez realizację na terenie Gminy Dąbrowa Górnicza przedsięwzięć i programów promujących rozwój dyscypliny m.in. organizację szkółek piłkarskich, imprez i zawodów sportowych bez możliwości udziału w rozgrywkach prowadzonych przez Polski Związek Piłki Nożnej. Na przedstawione do realizacji zadanie planuje się przeznaczyć środki publiczne w wysokości:  35 000,00 zł.

2. Upowszechnianie wśród dzieci i młodzieży siatkówki i koszykówki poprzez realizację na terenie Gminy Dąbrowa Górnicza przedsięwzięć i programów promujących w/w dyscypliny m.in. organizację szkółek  siatkarskich i koszykarskich, imprez i zawodów sportowych (w tym siatkówki plażowej i streetballa) bez możliwości udziału w rozgrywkach prowadzonych przez Polskie Związki Piłki Siatkowej oraz Koszykówki Na przedstawione do realizacji zadanie planuje się przeznaczyć środki publiczne w wysokości: 35 000,00 zł.

3. Organizacja na terenie Gminy Dąbrowa Górnicza imprez  i zawodów sportowych o zasięgu lokalnym, regionalnym, ogólnopolskim i międzynarodowym w zakresie dyscyplin: biegi, kolarstwo, nordic  walking, rolkarstwo. Na przedstawione do realizacji zadanie planuje się przeznaczyć środki publiczne w wysokości: 30 000,00 zł.

4. Organizacja na terenie Gminy Dąbrowa Górnicza imprez i zawodów sportowych o zasięgu lokalnym, regionalnym, ogólnopolskim i międzynarodowym w zakresie: żeglarstwa, windsurfingu, wędkarstwa sportowego, nart wodnych, triatlonu. Na przedstawione do realizacji zadanie planuje się przeznaczyć środki publiczne w wysokości: 50 000,00 zł.

5. Organizacja na terenie Gminy w ramach Dębowego Maj Festiwalu 2015 imprez, zawodów i pokazów sportowo-rekreacyjnych. Na przedstawione do realizacji zadanie planuje się przeznaczyć środki publiczne w wysokości: 30 000,00 zł.

6. Organizacja na terenie Gminy Dąbrowa Górnicza imprez i zawodów sportowych o zasięgu lokalnym, regionalnym, ogólnopolskim i międzynarodowym w sportach walki: boks, kick-boxing, wschodnie sztuki walki. Na przedstawione do realizacji zadanie planuje się przeznaczyć środki publiczne w wysokości: 30 000,00 zł.

7. Organizacja dla dzieci i młodzieży imprez sportowo-rekreacyjnych i turystycznych w ramach  dąbrowskiej akcji „Lato” i „Zima” w mieście. Na przedstawione do realizacji zadanie planuje się przeznaczyć środki publiczne w wysokości:  40 000,00 zł.

8. Organizacja dla mieszkańców miasta, na terenie Gminy Dąbrowa Górnicza, jak również poza jej granicami imprez sportowo-rekreacyjnych i turystycznych. Na przedstawione do realizacji zadanie planuje się przeznaczyć środki publiczne w wysokości: 25 000,00 zł.

9. Organizacja na terenie Gminy Dąbrowa Górnicza dla młodzieży i mieszkańców miasta przedsięwzięć i programów usportowienia w zakresie różnych dyscyplin sportu  bez  możliwości udziału w zawodach, imprezach, rozgrywkach itp. prowadzonych przez polskie związki sportowe. Na przedstawione do realizacji zadanie planuje się przeznaczyć środki publiczne w wysokości: 45 000,00 zł.

10. Organizacja w dąbrowskich placówkach oświatowych pozalekcyjnych zajęć sportowo-rekreacyjnych dla młodzieży szkolnej uczestniczącej w międzyszkolnej rywalizacji sportowej. Na przedstawione do realizacji zadanie planuje się przeznaczyć środki publiczne w wysokości:120 000,00 zł.

Na przedstawione do realizacji zadanie planuje się przeznaczyć środki publiczne w wysokości: 440.000,00 zł.

Termin składania ofert do 16 grudnia 2014 r.

 

Szczegółowe informacje i dokumenty na BIP.

Treść ogłoszenia

 


Ogłoszenie Nr 4

Prezydent Miasta Dąbrowa Górnicza ogłasza konkurs na dotacje z budżetu miasta na realizację poniżej proponowanych zadań własnych gminy z zakresu PROMOCJI MIASTA w 2015 r.

Celem konkursu jest wyłonienie podmiotów do realizacji następujących zadań publicznych Gminy Dąbrowa Górnicza w roku 2015 z zakresu promocji miasta:

1. Prowadzenie Miejskiego Centrum Informacji.

Na przedstawione do realizacji zadanie planuje się przeznaczyć środki publiczne w wysokości: 50.000,00zł

W ramach konkursu na realizację zadania zostanie wyłoniony jeden wykonawca

Termin składania ofert do 16 grudnia 2014 r.

Szczegółowe informacje i dokumenty na BIP.

Treść ogłoszenia

 

 


Ogłoszenie Nr 3

Prezydent Miasta Dąbrowa Górnicza ogłasza konkurs na dotacje z budżetu miasta na realizację poniżej proponowanych zadań własnych gminy z zakresu OCHRONY I PROMOCJI ZDROWIA ORAZ DZIAŁALNOŚCI NA RZECZ OSÓB NIEPEŁN0SPRAWNYCH w 2015 r.

Celem konkursu jest wyłonienie podmiotów do realizacji następujących zadań publicznych Gminy Dąbrowa Górnicza w roku 2015 z zakresu ochrony i promocji zdrowia oraz działalności na rzecz osób niepełnosprawnych:

1. Rehabilitacja ruchowa dla dorosłych niepełnosprawnych i przewlekle chorych mieszkańców Dąbrowy Górniczej z dysfunkcją narządów ruchu. Na przedstawione do realizacji zadanie planuje się przeznaczyć środki publiczne w wysokości: 24 000,00 zł.

2. Zabezpieczenie ponadstandardowych świadczeń zdrowotnych w zakresie opieki hospicyjnej i paliatywnej dla mieszkańców Dąbrowy Górniczej.  Na przedstawione do realizacji zadanie planuje się przeznaczyć środki publiczne w wysokości: 11.000,00zł.

3. Rehabilitacja dla dorosłych niepełnosprawnych mieszkańców Dąbrowy Górniczej z wadą narządu wzroku Na przedstawione do realizacji zadanie planuje się przeznaczyć środki publiczne w wysokości: 12 000,00 zł.

4. Rehabilitacja i terapia dla niepełnosprawnych dzieci i młodzieży z Dąbrowy Górniczej metodą EEG Biofeedback i metodą Tomatisa. Na przedstawione do realizacji zadanie planuje się przeznaczyć środki publiczne w wysokości: 18.000,00zł.

5. Rehabilitacja kobiet z Dąbrowy Górniczej po chorobie nowotworowej piersi. Na przedstawione do realizacji zadanie planuje się przeznaczyć środki publiczne w wysokości:25.000,00zł.

W ramach konkursu na realizację:

a). zadań 1.2;  1.3;  1.4,1.5  zostanie wyłoniony jeden wykonawca na każde z nich,

b). zadania 1.1 zostanie wyłonionych kilku wykonawców, a maksymalna wartość dotacji nie może przekroczyć 12 000,00 zł. Złożenie oferty o dotację powyżej tego progu skutkowało będzie błędem formalnym i odrzuceniem oferty.

Na przedstawione do realizacji zadanie planuje się przeznaczyć środki publiczne w wysokości: 90.000,00 zł.

Termin składania ofert do 16 grudnia 2014 r.

 

Szczegółowe informacji i dokumenty na BIP.

Treść ogłoszenia

 


Ogłoszenie Nr 2

Prezydent Miasta Dąbrowa Górnicza ogłasza konkurs na dotacje z budżetu miasta na realizację poniżej proponowanych zadań własnych gminy z zakresu PRZECIWDZIAŁANIA PATOLOGIOM SPOŁECZNYM
I PROFILAKTYKI UZALEŻNIEŃ w 2015 r.

Celem konkursu jest wyłonienie podmiotów do realizacji następujących zadań publicznych Gminy Dąbrowa Górnicza w roku 2015 z zakresu przeciwdziałania patologiom społecznym i profilaktyki uzależnień:

1. Organizowanie i rozwijanie różnych form uczestnictwa osób uzależnionych od alkoholu i ich rodzin w życiu społeczności lokalnej (wsparcie środowiska abstynenckiego, indywidualne oraz grupowe samokształcenie) Na przedstawione do realizacji zadanie planuje się przeznaczyć środki publiczne w wysokości: 40.000,00zł

2. Prowadzenie placówek wsparcia dziennego w formie opiekuńczej dla dzieci i młodzieży w ramach realizacji gminnego programu rozwiązywania problemów alkoholowych oraz w ramach gminnego programu przeciwdziałania narkomanii, w poszczególnych dzielnicach miasta: Centrum, Gołonóg, Ząbkowice, Mydlice. Na przedstawione do realizacji zadanie planuje się przeznaczyć środki publiczne w wysokości: 320 000,00zł

3. Prowadzenie placówki wsparcia dziennego  w formie specjalistycznej. Na przedstawione do realizacji zadanie planuje się przeznaczyć środki publiczne w wysokości: 60.000,00zł

4. Programy na rzecz propagowania trzeźwości przez organizacje abstynenckie. Na przedstawione do realizacji zadanie planuje się przeznaczyć środki publiczne w wysokości: 15.000,00zł

5. Udzielanie porad prawnych w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii. Na przedstawione do realizacji zadanie planuje się przeznaczyć środki publiczne w wysokości: 20.000,00zł

W ramach konkursu na realizację:

a). zadań 1.1;  1.3; 1.4, 1.5 zostanie wyłoniony jeden wykonawca na każde z nich,

b). zadania 1.2 zostanie wyłonionych kilku wykonawców, a maksymalna wartość dotacji nie może przekroczyć 50.000,00 zł. Złożenie oferty o dotację powyżej tego progu skutkowało będzie błędem formalnym i odrzuceniem oferty.

Na przedstawione do realizacji zadanie planuje się przeznaczyć środki publiczne w wysokości: 455.000,00 zł.

Termin składania ofert do 16 grudnia 2014 r.

 

Szczegółówe informacje i dokumenty na BIP.

Treść ogłoszenia

 


Ogłoszenie Nr 1

Prezydent Miasta Dąbrowa Górnicza ogłasza konkurs na dotacje z budżetu miasta na realizację poniżej proponowanych zadań własnych gminy z zakresu POMOCY SPOŁECZNEJ w 2015 r.

Celem konkursu jest wyłonienie podmiotów do realizacji następujących zadań publicznych Gminy Dąbrowa Górnicza w roku 2015 z zakresu pomocy społecznej:  

1. Prowadzenie Domu dla Bezdomnych z Dąbrowy Górniczej. Na przedstawione do realizacji zadanie planuje się przeznaczyć środki publiczne w wysokości: 365.000,00zł

2. Prowadzenie Noclegowni dla Bezdomnych z Dąbrowy Górniczej. Na przedstawione do realizacji zadanie planuje się przeznaczyć środki publiczne w wysokości: 200.000,00zł

3. Zorganizowanie Wigilii dla najuboższych, samotnych mieszkańców Dąbrowy Górniczej. Na przedstawione do realizacji zadanie planuje się przeznaczyć środki publiczne w wysokości: 12.000,00zł

W ramach konkursu na realizację każdego z zadań zostanie wyłoniony jeden wykonawca.

Na przedstawione do realizacji zadanie planuje się przeznaczyć środki publiczne w wysokości: 577.000,00 zł.

Termin składania ofert do 16 grudnia 2014 r.

 

Szczegółowe informacje i dokumenty na BIP.

Treść ogłoszenia