Podmioty w Centrum

W ramach Centrum Aktywności Obywatelskiej bezpłatnie udostępniamy przestrzeń roboczą dla organizacji pozarządowych lub innych podmiotów ekonomii społecznej oraz grup nieformalnych. Zapraszamy do zapoznania się z podmiotami społecznymi, które swoje siedziby przeniosły na Sienkiewicza 6a oraz regularnie spotykają się w Centrum.

 

Centrum Edukacji Ekologicznej Ziemia i My za cel stawia sobie inicjowanie, koordynowanie i prowadzenie edukacji środowiskowej, działalności kulturowej, prozdrowotnej i krajoznawczej oraz podejmowanie działań zmierzających do podniesienia świadomości ekologicznej społeczeństwa. W Centrum można ich spotkać w każdy poniedziałek, środę i piątek w godzinach 10.00 – 13.00 w pokoju numer 6.

KRS: 000 000 4050

Strona internetowa: Ziemia i My

Facebook: Ziemia i My

 

Centrum Komunikacji i Mediacji Dialog prowadzi mediacja, które są jednym ze sposobów rozwiązywania sporów, w którym bezstronny mediator pomaga dojść do porozumienia osobom będącym w sytuacji konfliktowej. Mediatorzy pełnią dyżury w każdy poniedziałek i środę w godzinach 16.00 – 18.00.

KRS: 000 034 5594

Strona internetowa: Dialog

Facebook: Dialog

 

Dąbrowskie Centrum Asystentury to projekt realizowany jest przez Fundację Imago z Wrocławia oraz dąbrowski Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej. Jest on odpowiedzią na potrzeby niepełnosprawnych mieszkańców miasta, ich rodzin i opiekunów. W zależności od preferencji i potrzeb klienta Program jest pomocą stałą lub doraźną. Asystenci dołożą wszelkich starań, by pomagać również sytuacjach awaryjnych i nagłych.
 

 

Fundacja Godne Życie to organizacja, która stworzona została w odpowiedzi na rosnące zapotrzebowanie na pomoc dzieciom bez większych perspektyw życiowych. Obecnie Fundacja Godne Życie rozrosła się z jednej do trzech świetlic i stanowi dom dla około 150 podopiecznych. W Centrum można ich spotkaćod ponidziałku do piąteku w godzinach 8.00-14.00 w pokoju 107.

KRS: 000 013 90 88

Facebook: Fundacja Godne Życie

 

Koło Przewodników Beskidzkich i Terenowych o/ PTTK Dąbrowa Górnicza to grupa pasjonatów turystyki górskiej. Poza pieszymi wycieczkami, organizują warsztaty, prelekcje i pokazy filmowe. W Centrum można ich spotkać w każdy trzeci wtorek miesiąca w godzinach 17.00 – 19.00 w sali numer 8.

KRS: 000 005 7825

Strona internetowa: Przewodnicy

Facebook: Przewodnicy

 

Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze Oddział Dąbrowa Górnicza to grupa pasjonatów, którzy na co dzień zajmują się aktywną turystyką i krajoznawstwem. PTTK to najstarsze w Polsce stowarzyszenie skupiające turystów i krajoznawców. Jego członkowie pomogą poznać uroki szlaków: pieszych nizinnych, górskich, rowerowych, narciarskich, konnych, wodnych i innych. Spotkać ich można codziennie w pokoju numer 7.

KRS: 000 005 7825

Strona internetowa: PTTK

 

Polski Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów koło nr 5 Śródmieście pełni dyżury w każdy wtorek w godzinach 9.00 - 12.00 oraz czwartek w godzinach 12.00 – 14.00 w pokoju numer 111, a osoby starsze mogą szukać u nich pomocy oraz otrzymać legitymację członkowską Związku.

KRS: 000 010 9984

Strona internetowa: Związek

 

Spółdzielnia Socjalna ReAkcja odpowiedzialna jest za tworzenie kilku marek, swoim zakresem obejmującym różne dziedziny handlu tj.: produkcja i sprzedaż odzieży, organizacja eventów, tworzenie reklamy.

KRS: 000 046 13 27

Strona internetowa: ReAkcja

Facbook: ReAkcja

 

Stowarzyszenie Aktywna Dąbrowa od początku swojego istnienia jednym z celów jest organizowanie zawodów sportowych, imprez eventów, które mają za zadanie popularyzować aktywny tryb wypoczynków. Celem jest tworzenie imprez, które na długo zapadną w pamięci, a uczestnicy będą chcieli wrócić jeszcze kiedyś i wziąć udział w wydarzeniach przez nich organizowanych. Biuro Stowarzyszenia Aktywna Dąbrowa zlokalizowane jest w pokoju nr 110.

KRS: 000 038 8291

Strona internetowa: Aktywna Dąbrowa

Facebook: Aktywna Dąbrowa

 

Stowarzyszenie Aktywności Społecznej "Dąbrowiacy" za główny cel stawia sobie działalność wspomagającą rozwój wspólnot i społeczności lokalnych. Stowarzyszenie spotyka się w każdą środę w godzinach 17.00-19.00 w sali numer 10.

KRS: 0000665827

Facebook: "Dąbrowiacy"

 

Stowarzyszenie CIVITAS za swoją misją przyjęło wspieranie wszelkich form aktywności społecznej i obywatelskiej. Na co dzień organizacja prowadzi warsztaty, szkolenia oraz działania skierowane zarówno do młodzieży, jak i seniorów oraz prowadzi Klub "Aktywuj się" na Łęknicach. Biuro Stowarzyszenia Civitas zlokalizowane jest w pokoju nr 14.

KRS: 000 027 6202

Strona internetowa: CIVITAS

Facebook: CIVITAS

 

Stowarzyszenie Grupa Plastyczna DĄBROWA, którego głównym celem jest stowarzenie warunków do rozwoju jego twórców oraz promocja kultury i sztuki. Stowarzyszenie prowadzi swoją działalność w przybudówce prawej Centrum Aktywności Obywatelskiej w Dąbrowie Górniczej.

KRS: 0000665367

 

Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych, którego celem nadrzędnym jest podnoszenie jakości życia mieszkańców, poprzez integrację, aktywizację i edukację społeczną. Stowarzyszenie spotyka się w każdy pierwszy wtorek miesiąca w godzinach 17.00 – 19.00 w sali numer 8.

KRS: 000 025 2278

Strona internetowa: SIS

 

Stowarzyszenie Klub Sportowy Mydlice

KRS: 0000510469

Strona internetowa: KS Mydlice

Facebook: KS Mydlice

 

Stowarzyszenie Kobieta Liderem Świata działa na rzecz kobiet i rodzin. Wspierają wszelkie inicjatywy, które mają na celu upowszechnianie i ochronę praw kobiet, działalność na rzecz równych praw obu płci, przeciwdziałanie przemocy i ochronę zdrowia. Spotykają się w każdy poniedziałek i piątek w godzinach 16.00 - 18.00 w pokoju numer 3.

KRS: 000 030 9234

Strona internetowa: Kobieta Liderem Swiata

Facebook: Kobieta Liderem Swiata

 

Stowarzyszenie na rzecz Osób Niepełnosprawnych i Bezradnych Życiowo "Linia" prowadzi punkt doradczo – konsultacyjnego skierowanego głównie do osób niepełnosprawnych intelektualnie i bezradnych życiowo. Członkowie organizacji dyżury pełnią w każdy wtorek w godzinach 13.00 – 15.00 w pokoju numer 6.

KRS: 000 019 5787

 

Stowarzyszenie Pogoria Biega to organizacja pozarządowa, która w Dąbrowie Górniczej organizuje trzy duże imprezy biegowe: Bieg Walentynkowy, Szóstka Pogorii oraz Cross Czwórki. Przy okazji każdego organizowanego biegu, również organizuje Bieg Skarzata. Zrzesza pasjonatów biegania.

KRS: 0000374936

Strona internetowa: Pogoria Biega

Facebook: Pogoria Biega

 

Stowarzyszenie Pszczelarzy w Dąbrowie Górniczej zajmuje się upowszechnianiem i rozwojem pszczelarstwa, szerzeniem nowoczesnej wiedzy pszczelarskiej poprzez organizowanie szkoleń, wymianę doświadczeń na organizacyjnych zebraniach członków stowarzyszenia z udziałem gości, zaproszonych i inne formy popularyzacji. Zebrania odbywają się w każdą pierwszą środę miesiąca w godzinach 16.00 – 18.00 w sali numer 8.

KRS: 0000230734

 

Stowarzyszenie Reumatyków i Ich Sympatyków SOMA to organizacja, która od 10 lat działa na rzecz osób chorych na reumatyzm oraz osób niepełnosprawnych. Swoje cele statutowe realizuje poprzez edukację zdrowotną chorych i ich rodzin, warsztaty edukacyjne, spotkania, sympozja i konferencje. W każdy poniedziałek, wtorek i piątek (w godzinach 17.00 – 18.00) pełnią dyżury w pokoju numer 13.

KRS: 000 026 0845

 

Szachowe Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych "Zagłębie" Dąbrowa Górnicza w każdy wtorek po godzinie 17.00 w sali numer 8 prowadzi otwarte treningi szachowe dla młodych i nieco starszych pasjonatów gier, w których liczy się taktyka, precyzja oraz skupienie.

KRS: 000 049 5994

Strona internetowa: Szachy

 

Śląski Oddział Wojewódzki Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków, którego celem jest opieka i pomoc ludziom chorym na cukrzycę poprzez właściwe kreowanie systemu lecznictwa diabetologicznego. Jeśli macie problemy z doborem diety, chcecie zmierzyć poziom cukru lub potrzebujecie porady, zapraszamy w każdy poniedziałek w godzinach 15.00 - 18.00 do sali numer 10.

KRS: 000 003 7573

 

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci jest organizacją podlegającą Śląskiemu Oddziałowi TPD. Jest stowarzyszeniem działającym na rzecz dzieci i młodzieży. Pomagają młodym ludziom, udzielając się opiekuńczo, profilaktycznie, ale i wychowawczo. Integrują młode środowisko poprzez organizację imprez rekreacyjnych, kulturalnych i sportowych. Angażują dzieci i młodzież w działania zupełnie zwykłe i codzienne, jak i te wymagające z ich strony inicjatywy oraz poświęcenia. Towarzystwo urzęduje w pokoju numer 104.

KRS: 000 013 1323

Strona internetowa: Towarzysztwo Przyjaciół Dzieci

 

Zagłębiowskie Towarzystwo Osób ze Schorzeniami Układu Oddechowego "Astmooddech" to organizacja, która wspiera i pomaga osobom chorym, można u nich szukać porad, a także oparcia w trudnych chwilach. Często organizują spotkania i prelekcje dotyczące chorób układu oddechowego. Dyżury pełnią w każdy czwartek, w godzinach 17.00 - 18.00 w pokoju numer 3. Ponadto w każdą pierwszą środę miesiąca spotykają się na dużych spotkaniach w sali numer 8 w godzinach 17.00-19.00.

KRS: 000 050 6507