Centrum szkoli

Oferta szkoleniowa Centrum Aktywności Obywatelskiej obejmuje wszystkie istotne obszary funkcjonowania organizacji. Poza aktualnymi szkoleniami, zachęcamy też do korzystania ze stałej rozbudowanej oferty szkoleń realizowanych na Państwa zapotrzebowanie. Jesteśmy przekonani, iż wybierając szkolenia w Centrum zdobędziecie Państwo fachową wiedzę niezbędną w pracy każdego przedsiębiorcy społecznego; podniesiecie swoje umiejętności w zakresie tworzenia innowacyjnych organizacji i rozwiniecie postawę nakierowaną na doskonalenie się w obszarze przedsiębiorczości.

 

Szkolenia w lipcu:

- 1 lipca (godzina 9.00) - poranna kawa z NGO "Kim jesteśmy - jak działamy";

- 2 lipca (godzina 10.00-12.00) - wtorki z liderami "Team building , czyli w grupie siła - trening umiejętności" - spotkanie dla dąbrowskiej młodzieży, która będzie miała okazję sprawdzić się w działaniu i nabyć cenne umiejętności z zakresu działania w społeczności lokalnej;

- 4 lipca (godzina 10.00-12.00) - czwartki z projektami "Projekt, czyli co?" - spotkanie dotyczące tworzenia dobrych projektów;

- 8 lipca (godzina 9.00) - poranna kawa z NGO "Jak promować działania";

- 9 lipca (godzina 10.00-12.00) -  wtorki z liderami "Lider, czyli Ty - kompetencje, wiedza, doświadczenie" - spotkanie dla dąbrowskiej młodzieży, która będzie miała okazję sprawdzić się w działaniu i nabyć cenne umiejętności z zakresu działania w społeczności lokalnej;

- 11 lipca (godzina 10.00-12.00) - czwartki z projektami "Od diagnozy do budżetu, czyli elementy wniosku projektowego" - spotkanie dotyczące tworzenia dobrych projektów;

- 15 lipca (godzina 9.00) - poranna kawa z NGO "Jak pracować z biznesem";

- 16 lipca (godzina 10.00-12.00) - wtorki z liderami "Jak być liderem w społeczności lokalnej, czyli o możliwości aktywności w Dąbrowie Górniczej" - spotkanie dla dąbrowskiej młodzieży, która będzie miała okazję sprawdzić się w działaniu i nabyć cenne umiejętności z zakresu działania w społeczności lokalnej;

- 18 lipca (godzina 10.00-12.00) - czwartki z projektami 'Jak przygotowac projekt i zrealizować go bez problemu" - spotkanie dotyczące tworzenia dobrych projektów;

- 22 lipca (godzina 9.00) - poranna kawa z NGO "Jak pracować z wolontariuszami";

- 29 lipca (godzina 9.00) - poranna kawa z NGO "Działamy wspólnie".


Zapisy cao@dabrowa-gornicza.pl oraz 668 57 39 52.

 

Stała oferta szkoleniowa:

  • Źródła finansowania działalności podmiotów ekonomii społecznej,
  • Przygotowanie i realizacja projektów,
  • Prowadzenie, dokumentowanie i rozliczanie zbiórek publicznych,
  • ABC społecznej przedsiębiorczości,
  • ABC zakładania spółdzielni socjalnej,
  • Współpraca i partnerstwo lokalne jako kluczowe elementy działania w sektorze ES,
  • Wolontariat,
  • EFS dla NGO – szanse i możliwości.

 

Szkolenia są realizowane na bieżąco, w oparciu o zapotrzebowanie zgłaszane przez podmioty ekonomii społecznej bądź osoby, które chciałyby rozpocząć swoja działalność w trzecim sektorze. Szczególnie zachęcamy do korzystania z wyżej wymienionej propozycji, przedstawicieli organizacji działających na rzecz mieszkańców Dąbrowy Górniczej. Pozostałe podmioty zapraszamy do skorzystania z nieodpłatnych szkoleń indywidualnych kierowanych do pracowników, wolontariuszy i innych osób współpracujących z Państwa organizacjami.