Centrum szkoli

Oferta szkoleniowa Centrum Aktywności Obywatelskiej obejmuje wszystkie istotne obszary funkcjonowania organizacji. Poza aktualnymi szkoleniami, zachęcamy też do korzystania ze stałej rozbudowanej oferty szkoleń realizowanych na Państwa zapotrzebowanie. Jesteśmy przekonani, iż wybierając szkolenia w Centrum zdobędziecie Państwo fachową wiedzę niezbędną w pracy każdego przedsiębiorcy społecznego; podniesiecie swoje umiejętności w zakresie tworzenia innowacyjnych organizacji i rozwiniecie postawę nakierowaną na doskonalenie się w obszarze przedsiębiorczości.

 

Stała oferta szkoleniowa:

  • Źródła finansowania działalności podmiotów ekonomii społecznej,
  • Przygotowanie i realizacja projektów,
  • Prowadzenie, dokumentowanie i rozliczanie zbiórek publicznych,
  • ABC społecznej przedsiębiorczości,
  • ABC zakładania spółdzielni socjalnej,
  • Współpraca i partnerstwo lokalne jako kluczowe elementy działania w sektorze ES,
  • Wolontariat,
  • EFS dla NGO – szanse i możliwości.

 

Szkolenia są realizowane na bieżąco, w oparciu o zapotrzebowanie zgłaszane przez podmioty ekonomii społecznej bądź osoby, które chciałyby rozpocząć swoja działalność w trzecim sektorze. Szczególnie zachęcamy do korzystania z wyżej wymienionej propozycji, przedstawicieli organizacji działających na rzecz mieszkańców Dąbrowy Górniczej. Pozostałe podmioty zapraszamy do skorzystania z nieodpłatnych szkoleń indywidualnych kierowanych do pracowników, wolontariuszy i innych osób współpracujących z Państwa organizacjami.

 

Aktualnie ogłoszone szkolenia:

11 grudnia (godz. 10.00 - 12.00) Jak przygotować się do aplikowania o środki na 2019 r. w trybie Ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie w Gminie Dąbrowa Górnicza. Szkolenie dotyczące zasad przyznawania dotacji i przygotowania projektów w 2019 roku. Prowadząca: Magdalena Mike

13 grudnia (godz. 15.00 – 17.00) Jak przygotować się do aplikowania o środki na 2019 r. w trybie Ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie w Gminie Dąbrowa Górnicza. Szkolenie dotyczące zasad przyznawania dotacji i przygotowania projektów w 2019 roku. Prowadząca: Magdalena Mike

Szkolenia obejmują ten sam zakres tematyczny, dlatego wystarczy wziąć udział w jednym z powyżej wymienionych.

Na wszystkie szkolenia obowiązują zapisy mailowo: cao@dabrowa-gornicza.pl lub telefonicznie 668 573 952.

Centrum Aktywności Obywatelskiej zaprasza również na indywidualne doradztwo. Doradztwo należy ustalić z pracownikami Centrum poprzez mail: cao@dabrowa-gornicza.pl lub telefon 668 573 952 poniedziałek - piątek od 8.00 do 18.00.