Udostępnij:

Herb DG

Komitet Rozwoju Zagłębia

Forma prawna Stowarzyszenie
Typ działalności Rozwój lokalny
Data rejestracji Wtorek, 10 kwietnia, 2001
Źródło danych Dane wprowadzone przez Urząd Miejski
KRS / rejestracja 0000006832
NIP 6292382016
Regon 277637748
Organizacja pożytku publicznego Nie
Adres siedziby ul. Aleja Józefa Piłsudskiego 74, 41-303 Dąbrowa Górnicza
Adres korespondencyjny j.w.
Telefon 32 794 50 41
WWW www.krz.org.pl
E-mail krz@krz.org.pl
Facebook www.facebook.com/Komitet-Rozwoju-Zag%C5%82%C4%99bia-336541186714278/
Władze

Prezes Zarządu - Grzegorz Wacławik

Wiceprezes Zarządu - Edward Szlęk

Wiceprezes Zarządu - Wojciech Duda

Sekretarz - Magdalena Wontek

Skarbnik - Agnieszka Ryczek

Cele statutowe
 1. Stworzenie ośrodka promocji Zagłębia Dąbrowskiego w województwie, w kraju oraz poza granicami RP.
 2. Prowadzenie działalności wspomagającej rozwój gospodarczy Zagłębia Dąbrowskiego, w tym rozwój przedsiębiorczości.
 3. Prowadzenie działalności edukacyjnej i oświatowej wśród dzieci i młodzieży zagrożonych marginalizacją społeczną.
 4. Prowadzenie działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych Zagłębia Dąbrowskiego.
 5. Stworzenie ośrodka reprezentującego interesy osób fizycznych zrzeszonych w stowarzyszeniu oraz podmiotów współpracujących ze stowarzyszeniem.
 6. Zapewnienie opieki prawnej, organizacyjnej i ekonomicznej członkom stowarzyszenia oraz podmiotom współpracującymi z nim na podstawie umów.
 7. Prowadzenie w imieniu, na rzecz członków stowarzyszenia zadań promocyjnych, integracyjnych, marketingowych oraz analiz społeczno-ekonomicznych, a także monitoringu oraz innych zadań służących interesom członków stowarzyszenia.
 8. Organizowanie, prowadzenie doradztwa w dziedzinie politycznej, społecznej dla zainteresowanych osób i podmiotów prawnych.
Przedsięwzięcia
 1. Menadżer Zagłębia - Konkurs promujący ludzi pracujących na rzecz regionu, kreowanie zagłębiowskich elit. Cykliczna impreza od 1998 r. Co roku kapituła konkursu wybiera kilku Menadżerów Zagłębia, przynajmniej w 3 kategoriach.
 2. Park Przemysłowo Technologiczny Zagłębie. - autorski projekt zakładający koncepcję budowy Parku w oparciu o kapitał regionalny i pieniądze unijne. Projekt powstał w 2002 r. Dalsze prace nad realizacją.
 3. Warsztaty Szkoleniowo Studialne - współpraca z Zagłębiowską Agencją Rozwoju z Bedzina w realizacji projektu: Sieć Współpracy Sfery Naukowo-Gospodarczej na rzecz RIS i Zagłębia finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach działania 2.6.
 4. Debata w Sosnowcu: Razem czy osobno? W dniu 02.04.2007 r. zorganizowanie wspólnie z Wyższą Szkołą Humanitas debaty nt. przyszłości aglomeracji śląsko-zagłębiowskiej.
 5. 2004 - 2012 Liczne konferencje gospodarcze: organizacja, współorganizacja lub uczestnictwo w spotkaniach w regionie, w kraju i zagranicą. M.in. Europejskie Spotkania Gospodarcze, Warsztaty Studialnych – „Park technologiczny jako instrument rozwoju regionalnego i lokalnego” oraz organizacja Kongresu Przedsiębiorczości w Dąbrowie Górniczej w 2013 roku.
 6. 24.03.2015 - 26.03.2015 współorganizujemy I Światowy Kongres Klastrów - I Cluster World Congress w Dąbrowie Górniczej pod hasłem przewodnim: „XXI wiek – stuleciem rozwoju gospodarki przez rozwój idei klasteringu”.
 7. 31 marca - 1 kwietnia 2016 współorganizujemy II Światowy Kongres Klastrów - I Cluster World Congress w Dąbrowie Górniczej