Udostępnij:

Herb DG

Śląskie Stowarzyszenie Dekarzy

Forma prawna Stowarzyszenie
Typ działalności Nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja, oświata i wychowanie
Data rejestracji Piątek, 11 kwietnia, 2003
Źródło danych Dane wprowadzone przez Urząd Miejski
KRS / rejestracja 0000158401
NIP 629-225-29-63
Regon 278044016
Organizacja pożytku publicznego Nie
Adres siedziby ul. Rzeczna 11, 42-530 Dąbrowa Górnicza
Adres korespondencyjny j.w.
Telefon 32 296 95 92
Faks 32 264 62 41
WWW www.ssd.pl
E-mail info@ssd.pl
Władze

Stanisław Stolarczyk - Prezes

Bogdan Jędrusik - Wiceprezes

Janusz Sołtys - Wiceprezes

Marek Paulewicz - Sekretarz

Monika Biskupska - Skarbnik

Cele statutowe
  1. Rozpowszechnianie idei nowoczesnego budownictwa.
  2. Wzajemna pomoc w podnoszeniu kwalifikacji poprzez wymianę doświadczeń.
  3. Organizowanie pomocy doradczej członkom stowarzyszenia.
  4. Organizowanie i prowadzenie działań promujących Śląskie stowarzyszenie Dekarzy na terenie regionu i kraju.
  5. Prowadzenie szkoleń, seminariów i konferencji na tematy budowlane.
  6. Organizowanie wspólnie z producentami materiałów budowlanych szkoleń teoretycznych i praktycznych dotyczących najnowszych materiałów i technologii dla członków stowarzyszenia.
Przedsięwzięcia
  1. Kwiecień 2005 r. Zorganizowanie i przeprowadzenie kursu dla osób bezrobotnych skierowanych z Powiatowego Urzędu Pracy z Dąbrowy Górniczej na temat: Nowoczesne techniki w budownictwie - ocieplanie ścian metodą lekko-mokrą. 12 beneficjentów. Źródło finansowania: PUP.
  2. 22.04 - 23.04.2005 r. Organizacja I Śląskich Mistrzostw Dekarzy podczas TARGBUD Katowice. 8 beneficjentów. Źródło finansowania: własne.
  3. 04.06.2005 r. II Dzień Dekarza - organizowany podczas Dni Dąbrowy Góniczej. Źródło finansowania: własne.
  4. 17.06.2006 r. III Dzień Dekarza - organizowany podczas Dni Dąbrowy Górniczej. Źródło finansowania: własne.