Udostępnij:

Herb DG

Stowarzyszenie Przyjaciół Białej Przemszy

Forma prawna Stowarzyszenie
Typ działalności Ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego
Data rejestracji Czwartek, 31 stycznia, 2008
Źródło danych Dane wprowadzone przez Urząd Miejski
KRS / rejestracja 0000298163
NIP 6252363389
Regon 240845540
Organizacja pożytku publicznego Nie
Adres siedziby ul. Młyńska 14a, 41-260 Sławków
Adres korespondencyjny j.w.
Telefon 600 087 768
WWW bialaprzemsza.pl
E-mail kontakt@bialaprzemsza.pl
Facebook pl-pl.facebook.com/bialaprzemsza
Władze

Prezes Zarządu - Grzegorz Piętka

Wiceprezes Zarządu - Krzysztof Jarosz

Sekretarz Zarządu - Łukasz Drążkiewicz

Cele statutowe

Celem Stowarzyszenia jest poprawa i ochrona biologicznej kondycji wód rzeki Białej Przemszy, rozwój i utrzymanie rodzimej populacji ryb łososiowatych (pstrąg potokowy) w wodach jej dorzecza oraz prowadzenie działalności ekologicznej ukierunkowanej na przywrócenie dawnych walorów przyrodniczych doliny Białej Przemszy.

Stowarzyszenie realizuje swoje cele przez:

 1. przeciwdziałanie lokalnym zanieczyszczeniom wody oraz jej otoczenia,
 2. przeciwdziałanie nieuzasadnionym próbom regulacji rzek i potoków,
 3. przeciwdziałanie innym pracom prowadzonym w dolinie Białej Przemszy i jej dopływach niszczącym walory przyrodnicze rzeki i zagrażającym realizacji pozostałych celów Stowarzyszenia,
 4. stworzenie i utrzymanie naturalnej populacji pstraga potokowego w wodach dorzecza Białej Przemszy głównie poprzez budowę i ochronę tarlisk, kanałów inkubacyjno – tarłowych oraz inkubatorów,
 5. działanie w kierunku zachowania i przywracania ginących, zagrożonych gatunków fauny i flory w dorzeczu,
 6. nawiązywanie i rozwijanie współpracy z innymi Towarzystwami, organizacjami wędkarskimi i ekologicznymi w kraju i za granica,
 7. prowadzenie i popieranie działalności publicystycznej i wydawniczej, mającej na celu upowszechnienie wiedzy ekologicznej, wędkarskiej, turystycznej i historycznej o dorzeczu Białej Przemszy,
 8. tworzenie warunków do kompleksowych badań naukowych służących realizacji założonych celów,
 9. popularyzowanie idei i działalności Stowarzyszenia,
 10. podejmowanie innych czynności i działań związanych z realizacja celów Stowarzyszenia.
Przedsięwzięcia
 1. Ochrona i odbudowa tarlisk pstrąga potokowego
 2. Konstrukcja inkubatorów pstrągowych pełniących funkcję sztucznych tarlisk
 3. Działalność Społecznej Straży Rybackiej - kontrola i ochrona łowiska Biała Przemsza
 4. Ochrona czystości wody oraz brzegów Białej Przemszy