Udostępnij:

Herb DG

Uczniowski Klub Sportowy Szenwald

Forma prawna Uczniowski Klub Sportowy
Typ działalności Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej
Data rejestracji Wtorek, 15 maja, 2007
Źródło danych Dane wprowadzone przez Urząd Miejski
Regon 240785498
Organizacja pożytku publicznego Tak
Adres siedziby Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 2 Ul. B.Prusa 3 41-303 Dąbrowa Górnicza
Adres korespondencyjny j.w.
Telefon (32) 264-25-82
E-mail zso2szenwald@poczta.onet.pl
Władze
 • Prezes – Grzegorz Koput
 • V-Ce Prezes - Tomasz Jacoszek
 • V-Ce Prezes - Janusz Kornes
 • Sekretarz – Violetta Ziółko
 • Skarbnik – Wojciech Makaryk
Cele statutowe

Celem klubu jest propagowanie i rozwój kultury fizycznej wśród młodzieży szkolnej na terenie miasta Dąbrowa Górnicza.

Cele te realizuje klub poprzez:

 1. planowanie i organizowanie pozalekcyjnego życia sportowego uczniów w oparciu o możliwości obiektowe i sprzętowe szkoły oraz pomoc organizacyjną i materialną rodziców oraz sympatyków klubu;
 2. angażowanie wszystkich uczniów do różnorodnych form aktywności ruchowej, gier i zabaw dostosowanych do wieku, stopnia sprawności i zainteresowań sportowych, a w szczególności tenisa stołowego, siatkówki i koszykówki;
 3. uczestniczenie w imprezach sportowych;
 4. organizowanie zajęć sportowych dla uczniów szkół w celu wszechstronnego rozwoju ich sprawności fizycznej i umysłowej;
 5. organizowanie działalności sportowej ze szczególnym uwzględnieniem funkcji zdrowotnych;
 6. kształtowanie pozytywnych cech charakteru i osobowości poprzez uczestnictwo w realizacji zadań sportowych klubu.