Udostępnij:

Herb DG

Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze Oddział w Dąbrowie Górniczej

Forma prawna Stowarzyszenie
Typ działalności Turystyka i krajoznawstwo
Data rejestracji Środa, 30 września, 2009
Źródło danych Dane wprowadzone przez Urząd Miejski
KRS / rejestracja 0000057825
NIP 629-001-21-08
Regon 271544483
Organizacja pożytku publicznego Nie
Adres siedziby ul. Sienkiewicza 6a, 41-300 Dąbrowa Górnicza
Adres korespondencyjny j.w.
Telefon 32 262 01 20; 602 850 998
WWW www.pttk-dg.pl
E-mail biuro@dabrowa-gornicza.pttk.pl
Facebook www.facebook.com/pttkDabrowaGornicza
Władze

Piotr Targowski – Prezes

Dorota Gdesz – Wiceprezes Zarządu Oddział

Anna Filipek – Skarbnik Zarządu Oddział

Beata Sroczyńska – Sekretarz Zarządu Oddział

Grzegorz Gdesz – Członek Zarządu Oddział

Cele statutowe
 1. Rozwijanie oświaty, kultury, kultury fizycznej, rekreacji oraz ochrony środowiska przez turystykę i krajoznawstwo.
 2. Budzenie i pogłębianie umiłowania kraju ojczystego oraz jego regionów, kształtowanie postaw patriotycznych, upowszechnianie wiedzy o przeszłości, współczesności i perspektywach rozwoju Polski.
 3. Krzewienie zamiłowań krajoznawczych i umiejętności turystycznych.
 4. Szerzenie kultury turystyki, wykorzystując poznawcze, wypoczynkowe i zdrowotne walory wędrownictwa.
 5. Organizacja rajdów, zlotów, złazów i innych imprez, tworząc i upowszechniając system odznak służących rozwojowi zainteresowań krajoznawczych, kultury fizycznej i kultury wędrowania.
 6. Rozwijanie turystyki kwalifikowanej we wszystkich jej formach.
 7. Szerzenie wiedzy ekologicznej i wspieranie działań podejmowanych w tej dziedzinie.
 8. Aktywne uczestnictwo w ochronie dóbr kultury.
 9. Kształcenie i doskonalenie społecznych oraz zawodowych kadr turystyczno - krajoznawczych, nadawanie odpowiednich uprawnień kwalifikacyjnych.
 10. Wytyczanie, znakowanie i utrzymywanie szlaków turystycznych.
 11. Organizowanie i obsługa przewodnicka wycieczek oraz innych imprez turystycznych i krajoznawczych.
 12. Organizowanie i popieranie działań zmierzających do zabezpieczenia, ochrony i zachowania walorów naturalnych i kulturowych Polski, między innymi przez działalność wydawniczą oraz gromadzenie zbiorów.
Przedsięwzięcia

Narciarska Szkółka Turystyczna

2005 r.

 • 10 szkoleń; 382 uczestników;
 • 56 odznak; 40% dotacja


2006 r.

 • 11 szkoleń; 350 uczestników;
 • 80 odznak; 33,6% dotacja.


2007 r.

 • 6 szkoleń; 216 uczestników; w trakcie;
 • ok.40% dotacja.


Od 2006r.

Górska Akademia Turystyki

Rajd Zagłębiaków

 • 200 uczestników; 41% dot.UM
 • 12 wypraw; 546 uczestników;
 • 39,7% dot.UM


2007 r.

 • 1 wyprawa; 22 uczestników; sezon rozpoczęty.
 • Ogólnopolski Młodzieżowy Konkurs: Moja Ojcowizna i Najlepszy Szkolny Klub Tur.-Kraj.(SP12-I miejsce w woj.)


2005 r.

 • 106 prac; 45 osób nagrodzonych;
 • 3 prace nagrodzone - nagrody w.oświaty; wyróżnienie

2006 r.

 • 43 prace; 25 osób nagrodzonych-
 • 2 prace nagrodzone - nagrody w.oświaty i sportu; II LO - nagroda specjalna


2007 r.

 • 31 prac ind.i zesp.;
 • 29 osób nagrodzonych - etap miejski
 • 3 prace nagrodzone - etap wojewódzki
 • nagrody Muz.Sztygarka + Ekolo.


POWITANIE WIOSNY - wędrówki i konkursy

 • 2005 r. 100 dzieci
 • 2006 r. 80 dzieci
 • 2007 r. 144 dzieci

konkursy rysunkowe i na najciekawszą Marzannę.

Finansowane ze środków własnych, wpłat i pomocy COiS.

Rajdy Dąbrowiaków po mieście i Jurajskie

 • 2005 r. 300 młodzieży; 40% dotacja UM
 • 2006 r. 200 młodzieży; śr. własne; wpłaty, puchary UM
 • 2007 r. w planach; śr. własne; wpłaty, puchary UM

Zdobywano odznaki: OTP, Turysta Przyrodnik i Dąbrowska Krajoznawcza.

Planowane powołanie Dąbrowskiej i Jurajskiej Akademii Turystyki przy wsparciu UM.

Ogólnopolski Zlot Turystów Zmotoryzow.06

 • 32 załogi z Opola, Szamotuł, Radomia, Chorzowa, Dąbrowy Górniczej.
 • Finansowany z wpłat i sponsorów.
 • Co roku Dąbrowski Klub Turystyki Motorowej wraca ze zlotów z pucharem. V m-ce w kraju miał w 2005 r.