Udostępnij:

Herb DG

Uczniowski Klub Sportowy: Ząbkowice

Forma prawna Uczniowski Klub Sportowy
Typ działalności Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej
Data rejestracji Środa, 29 listopada, 2000
Źródło danych Dane wprowadzone przez Urząd Miejski
KRS / rejestracja U - 11; UM Dąbrowa Górnicza
Regon 271779198
Organizacja pożytku publicznego Nie
Adres siedziby 42-520 Dąbrowa Górnicza, Aleja Zwycięstwa 44
Adres korespondencyjny j.w.
Telefon +48 605-247-955
Władze
  • Marian Krupa - Prezes
  • Robert Korczyński - Sekretarz
Cele statutowe
  1. Planowanie i organizacja pozalekcyjnego życia sportowego uczniów w oparciu o możliwości obiektowe i sprzętowe szkoły oraz pomoc organizacyjna i materialna rodziców i sympatyków.
  2. Angażowanie wszystkich uczniów do różnorodnych form aktywności ruchowej, gier i zabaw dostosowanych do wieku, stopnia sprawności i zainteresowań sportowych.
  3. Uczestniczenie w imprezach sportowych organizowanych na obszarze działania samorządu terytorialnegoi poza nim.
  4. Organizowanie zajęć sportowych dla uczniów szkoły w celu wszechstronnego rozwoju ich sprawności fizycznej i umysłowej.
  5. Organizowanie działalności sportowej ze szczególnym uwzględnieniem funkcji zdrowotnych.
  6. Organizowanie uczniom wszystkich klas różnorodnych form współzawodnictwa sportowego.
  7. Kształtowanie pozytywnych cech charakteru i osobowości poprzez uczestnictwo w realizacji zadań sportowych klubu.
  8. Organizowanie zajęć sportowych dla całej społeczności lokalnej.
Przedsięwzięcia

Rok 2005

Organizacja szkolenia dzieci i młodzieży z terenu Dąbrowy Górniczej w zakresie badmintona, tenisa stołowego oraz udział w zawodach i turniejach sportowych. Organizacja imprez i zawodów własnych dla mieszkańców Dąbrowy Górniczej.
28.01-28.12.2005 r. szkolenie, starty w zawodach i akcje szkoleniowe; ok. 120 beneficjentów.

Finansowanie: dotacja Urzędu Miasta Dąbrowa Górnicza.

Rok 2006

Organizacja szkolenia dzieci, młodzieży z terenu gminy Dąbrowa Górnicza w zakresie badmintona, tenisa stołowego oraz udział w zawodach i turniejach.

Organizacja imprez, zawodów własnych na terenie gminy Dąbrowa Górnicza 25.01.2006 - 20.12.2006 r. Szkolenie skutkujące startami w zawodach miejskich, rejonowych, wojewódzkich i krajowych.

Organizacja zawodów miejskich, wojewódzkich. Udział w akcjach szkoleniowych; ok. 130 beneficjentów.

Finansowanie: dotacja Urzędu Miasta Dąbrowa Górnicza.