Udostępnij:

Herb DG

Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich. Koło SBP przy Miejskiej Bibliotece Publicznej w Dąbrowie Górniczej

Forma prawna Stowarzyszenie
Typ działalności Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego
Data rejestracji Czwartek, 17 stycznia, 2002
Źródło danych Dane wprowadzone przez Urząd Miejski
KRS / rejestracja 0000081477
NIP 954-24-40-071
Regon 000775178
Organizacja pożytku publicznego Tak
Adres siedziby Miejska Biblioteka Publiczna w Dąbrowie Górniczej, Ul. Kościuszki 25, 41-300 Dąbrowa Górnicza
Adres korespondencyjny j.w.
Telefon 32 639-03-10
E-mail sbp@biblioteka-dg.pl
Władze

Marzena Łykowska - Przewodnicząca

Małgorzata Jędryczka - Skarbnik

Bożena Lewicka - Sekretarz

Cele statutowe
 1. Kształtuje i upowszechnia nowoczesną myśl bibliotekarską, promuje fachową wiedzę, chroni zawód oraz troszczy się o warunki jego wykonywania.
 2. Integruje środowisko.
 3. Współuczestniczy w tworzeniu zasad polityki bibliotecznej, informacyjnej i wydawniczej, prezentuje opinie pracowników bibliotek wobec organów władzy, organów administracji rządowej, samorządu oraz innych organizacji i stowarzyszeń.
 4. Współpracuje z organizacjami pokrewnymi z obszaru książki i czytelnictwa.
 5. Zabiega o środki finansowe umożliwiające działalność statutową.
 6. Przyczynia się do zachowania i popularyzacji piśmiennictwa polskiego i światowego.
 7. Kultywuje humanistyczne tradycje kultury polskiej.
 8. Kształtuje właściwe postawy etyczne bibliotekarzy i pracowników informacji naukowej.
Przedsięwzięcia
 • Wszelkie działania Koła Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich przy MBP w Dąbrowie Górniczej, realizowane są pod egidą Miejskiej Biblioteki Publicznej w Dąbrowie Górniczej.
 • Literacka inwazja – cykl spotkań z uznanymi pisarzami, poetami i dziennikarzami (Ewa Lipska, Jacek Hugo-Bader, Mikołaj Łoziński, Barbara Kosmowska, Grzegorz Miecugow) (2012, dotacja UM w DG) (współorganizator)
 • Noc z Andersenem - przedsięwzięcie organizowane z okazji Międzynarodowego Dnia Książki Dziecięcej obchodzonego 2 kwietnia, w dniu urodzin baśniopisarza Hansa Christiana Andersena. Akcja narodziła się w Czechach, od kilku lat biorą w niej także udział biblioteki z różnych krajów, organizując całonocne imprezy dla dzieci.( 2005,2006 dotacje UM w DG)(współorganizator)
 • Tydzień Bibliotek - program promocji czytelnictwa i bibliotek. Ma na celu podkreślanie roli bibliotek w poprawie jakości życia, edukacji oraz zwiększanie prestiżu zawodu bibliotekarza i zainteresowania książką szerokich kręgów społeczeństwa polskiego. (2006 dotacja z budżetu gminy Dąbrowa Górnicza)(współorganizator)
 • Cała Polska Czyta Dzieciom – udział w kampanii społecznej, mającej na celu propagowanie codziennego czytania dzieciom jako skutecznej metody wspomagania ich wszechstronnego rozwoju – psychicznego, umysłowego, społecznego i moralnego – oraz budowania zasobów wewnętrznych dziecka: kompetencji emocjonalnych i intelektualnych. (współorganizator).