Udostępnij:

Herb DG

Stowarzyszenie Pszczelarzy w Dąbrowie Górniczej

Forma prawna Stowarzyszenie
Typ działalności Ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego
Data rejestracji Środa, 3 marca, 1999
Źródło danych Dane wprowadzone przez Urząd Miejski
KRS / rejestracja 0000230734
NIP 629-231-35-06
Regon 276579240
Organizacja pożytku publicznego Nie
Adres siedziby ul. Sienkiewicza 6a, 41-300 Dąbrowa Górnicza
Adres korespondencyjny 698 888 638
WWW pszczelarze-dg.prv.pl
E-mail pszczelarze.dg@gmail.com
Władze

Tomasz Nowicki – Prezes

Stanisław Majda – Wiceprezes

Dorota Łazarek Tabor - Sekretarz

Krzysztof Krawiec - Skarbnik

Mariusz Moń - Członek

Łukasz Bigaj - Członek

Cele statutowe
  1. Upowszechnianie i rozwój pszczelarstwa oraz szerzenie nowoczesnej wiedzy pszczelarskiej poprzez organizowanie szkoleń, wymiany doświadczeń na zebraniach członków stowarzyszenia z udziałem zaproszonych gości, jak również wszelkie inne formy popularyzacji związane z rozwojem pszczelarstwa w kraju.
  2. Wspieranie inicjatyw społecznych członków na rzecz ochrony przyrody oraz środowiska naturalnego.
  3. Otaczanie opieką początkujących pszczelarzy oraz udzielanie wszechstronnej pomocy pszczelarzom w podeszłym wieku w zakresie hodowli pszczół.
Przedsięwzięcia

Ochrona środowiska poprzez zwalczanie chorób pszczół i edukację w zakresie ochrony przyrody poprzez:

  1. Wykłady lekarza weterynarii i mistrzów pszczelarskich dla pszczelarzy stowarzyszenia.
  2. Zakup leków powodujących zmniejszenie zachorowalności pszczół, co ma duży wpływ na środowisko, zapylanie roślin itp.
  3. Wprowadzenie jednolitej rasy pszczół o dużej łagodności co wpływa na bezpieczeństwo osób i zwierząt przed użądleniami.
  4. Nieodpłatne zbieranie rojów pszczół na terenie Dąbrowy Górniczej.
  5. Sadzenie drzew i krzewów na terenie miasta i gminy - nieodpłatnie.
  6. Udział w prelekcjach i pokazach dla działkowców, uczniów szkół i przedszkolaków.
  7. Organizowanie corocznych imprez na pasiece "Dąbrowskie Miodobranie".
  8. Udział w imprezach plenerowych organizowanych przez Urząd Miejski.
  9. Organizowanie wycieczek szkoleniowych do miejscowości związanych z pszczelarstwem.
  10. Uczestnictw w pracach Dąbrowskiego Forum Organizacji Pozarządowych - coroczny udział w FIP.
  11. Zimowe dokarmianie dziko żyjących ptaków.

Ilość beneficjentów: 69 pszczelarzy posiadających 840 uli.

Źródła finansowania: Urząd Miejski w Dąbrowie Górniczej, Agencja Rynku Rolnego oraz składki członkowskie.