Udostępnij:

Herb DG

Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych i Bezradnych Życiowo: Linia

Forma prawna Stowarzyszenie
Typ działalności Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób
Data rejestracji Poniedziałek, 22 marca, 2004
Źródło danych Dane wprowadzone przez Urząd Miejski
KRS / rejestracja 0000195787
NIP 629-232-64-08
Regon 278227768
Organizacja pożytku publicznego Nie
Adres siedziby ul. Sienkiewicza 6a/6, 41-300 Dąbrowa Górnicza
Adres korespondencyjny j.w.
Telefon 502512850; 509988271
E-mail lasonmar@poczta.onet.pl
Władze

Mariola Lasoń - Prezes

Ewa Przybylska - Wiceprezes

Zbigniew Fiedziukiewicz - Członek Zarządu

Małgorzata Filipowicz - Członek Zarządu

Cele statutowe
  1. Działania na rzecz osób niepełnosprawnych i bezradnych życiowo, w szczególności osób o obniżonej sprawności intelektualnej, absolwentów szkół specjalnych, zapobiegające wykluczaniu społecznemu tych osób oraz zmierzające do poprawy jakości życia.
  2. Działalność doradcza, informacyjna, edukacyjna, pomoc psychologiczna. Wspieranie osób niepełnosprawnych w ich rolach społecznych, zawodowych, rodzinnych. Działania na rzecz integracji osób niepełnosprawnych w społeczeństwie.
Przedsięwzięcia

Prowadzenie punktu doradczo – konsultacyjnego skierowanego głównie do osób niepełnosprawnych intelektualnie i bezradnych życiowo. Wsparcie psychologiczne, doradztwo zawodowe. Informowanie o prawach, ulgach, przywilejach. Praca w kierunku wzmacniania poczucia wartości, kompetencji oraz samodzielności osób niepełnosprawnych. Pomoc w zrozumieniu pism i druków urzędowych, pisaniu pism, wniosków, w nawiązywaniu kontaktu i współpracy z odpowiednimi urzędami i instytucjami. Osoby korzystające z różnych form pomocy: 2009 – 93, 2010 - 90.

Zadanie jest finansowane w całości ze składek członkowskich, darowizn osób prywatnych i firm oraz nawiązek sądowych i realizowane dzięki działalności społecznej członków Stowarzyszenia.